Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:arf [2016/09/12 16:18]
Václav Cvrček [ARF (average reduced frequency, průměrná redukovaná frekvence)]
pojmy:arf [2019/09/23 12:46] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== ARF (average reduced frequency, průměrná redukovaná frekvence) ====== ====== ARF (average reduced frequency, průměrná redukovaná frekvence) ======
  
-ARF((Savický, P. & J. Hlaváčová: //Measures of Word Commonness//. In Journal of Quantitative Linguistics 9, 2002, 215–231. ([[http://www2.cs.cas.cz/~savicky/papers/commonness.pdf|preliminary version]]) )) je jednou z mnoha upravených frekvencí (adjusted frequencies) slovního tvaru v korpusu. Upravené frekvence přizpůsobují prostou [[frekvence|frekvenci]] (počet výskytů) daného výrazu či jevu v korpusu míře rovnoměrnosti rozložení jeho výskytů, a berou tak v úvahu disperzi (dispersion). Díky ARF se mj. zamezuje tomu, aby se ve frekvenčních seznamech dostala do popředí slova, která se vyskytují jen v jednom díle, avšak mnohokrát, zatímco obecně ve zbytku jazyka a korpusu se naopak vyskytují mnohem méně často.+ARF((Savický, P. & J. Hlaváčová: //Measures of Word Commonness//. In Journal of Quantitative Linguistics 9, 2002, 215–231. ([[https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1076/jqul.9.3.215.14124]]) )) je jednou z mnoha upravených frekvencí (adjusted frequencies) slovního tvaru v korpusu. Upravené frekvence přizpůsobují prostou [[frekvence|frekvenci]] (počet výskytů) daného výrazu či jevu v korpusu míře rovnoměrnosti rozložení jeho výskytů, a berou tak v úvahu disperzi (dispersion). Díky ARF se mj. zamezuje tomu, aby se ve frekvenčních seznamech dostala do popředí slova, která se vyskytují jen v jednom díle, avšak mnohokrát, zatímco obecně ve zbytku jazyka a korpusu se naopak vyskytují mnohem méně často.
 ===== Redukovaná četnost a ARF ===== ===== Redukovaná četnost a ARF =====