AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:arf [2016/09/12 16:18] – [ARF (average reduced frequency, průměrná redukovaná frekvence)] Václav Cvrčekpojmy:arf [2022/06/07 13:12] (aktuální) Václav Cvrček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== ARF (average reduced frequency, průměrná redukovaná frekvence) ====== ====== ARF (average reduced frequency, průměrná redukovaná frekvence) ======
  
-ARF((Savický, P. & J. Hlaváčová: //Measures of Word Commonness//. In Journal of Quantitative Linguistics 9, 2002, 215–231. ([[http://www2.cs.cas.cz/~savicky/papers/commonness.pdf|preliminary version]]) )) je jednou z mnoha upravených frekvencí (adjusted frequencies) slovního tvaru v korpusu. Upravené frekvence přizpůsobují prostou [[frekvence|frekvenci]] (počet výskytů) daného výrazu či jevu v korpusu míře rovnoměrnosti rozložení jeho výskytů, a berou tak v úvahu disperzi (dispersion). Díky ARF se mj. zamezuje tomu, aby se ve frekvenčních seznamech dostala do popředí slova, která se vyskytují jen v jednom díle, avšak mnohokrát, zatímco obecně ve zbytku jazyka a korpusu se naopak vyskytují mnohem méně často.+ARF((Savický, P. & J. Hlaváčová: //Measures of Word Commonness//. In Journal of Quantitative Linguistics 9, 2002, 215–231. ([[https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1076/jqul.9.3.215.14124]]) )) je jednou z několika upravených frekvencí (adjusted frequencies) slovního tvaru v korpusu. Upravené frekvence přizpůsobují prostou [[frekvence|frekvenci]] (počet výskytů) daného výrazu či jevu v korpusu míře rovnoměrnosti rozložení jeho výskytů, a berou tak v úvahu [[pojmy:frekvence#disperze_jevu|disperzi]] (dispersion). Díky ARF se mj. zamezuje tomu, aby se ve frekvenčních seznamech dostala do popředí slova, která se vyskytují jen v jednom díle, avšak mnohokrát, zatímco obecně ve zbytku jazyka a korpusu se naopak vyskytují mnohem méně často.
 ===== Redukovaná četnost a ARF ===== ===== Redukovaná četnost a ARF =====
  
Řádek 10: Řádek 10:
 První slovo z našeho příkladu bude mít redukovanou četnost buď 1, padnou-li všechny jeho výskyty do jednoho úseku, nebo 2, jestliže náhodou bude hranice mezi dvěma úseky uprostřed shluku výskytů. Druhé slovo bude mít redukovanou četnost mnohem vyšší. V krajním případě může být teoreticky redukovaná četnost stejná jako četnost, a to právě tehdy, když každý výskyt daného slova padne do jednoho úseku. Prakticky se toto většinou nestává, alespoň ne pro slova s vyšší četností. První slovo z našeho příkladu bude mít redukovanou četnost buď 1, padnou-li všechny jeho výskyty do jednoho úseku, nebo 2, jestliže náhodou bude hranice mezi dvěma úseky uprostřed shluku výskytů. Druhé slovo bude mít redukovanou četnost mnohem vyšší. V krajním případě může být teoreticky redukovaná četnost stejná jako četnost, a to právě tehdy, když každý výskyt daného slova padne do jednoho úseku. Prakticky se toto většinou nestává, alespoň ne pro slova s vyšší četností.
  
-Průměrná redukovaná četnost (ARF) je pak odvozena od redukované četnosti v tom smyslu, že zohledňuje všechna možná sestavení korpusu (pořadí textů v něm)Počítá se jako průměrná hodnota redukované četnosti z ech možných sestavení korpusu.+Průměrná redukovaná četnost (ARF) je pak odvozena od redukované četnosti tak, že -- při zachování téhož pořadí všech slov ([[pojmy:pozice|pozic]]) v korpusu -- zohledňuje všechny možné začátky korpusu. Lze si to představit tak, že pokud pomyslně spojíme poslední slovo v korpusu s prvním, vznikne zacyklení, v němž pro každé slovo platí, že před ním právě jedno slovo předchází a právě jedno po něm následujeARF se pak počítá jako průměrná hodnota přes echny možné začátky korpusu v takovém cyklu, kterých je právě tolik, kolik činí velikost korpusu (hodnota $N$ níže). 
 + 
 +Důležitou vlastností ARF je, že chápe korpus jako sekvenci pozic bez jakékoli strukturace. To se na jednu stranu dá chápat jako nevýhoda (ARF nedokáže využít hranic dokumentů jakožto přirozených hranic vymezujících jednotlivé texty), na druhou stranu to ale může být i výhoda, protože ARF lze spočítat i v korpusu bez strukturace (nehledě na to, že stanovení těchto hranic může být někdy arbitrární, přitom však významně ovlivňující hodnotu disperze).
  
 ===== Výpočet ARF ===== ===== Výpočet ARF =====
Řádek 30: Řádek 32:
 ARF je v českém prostředí známá díky její implementaci v někdejším korpusovém manažeru [[pojmy:korpusovy_manazer|Manatee/Bonito]] (dnes v rozhraní [[manualy:kontext:index|KonText]]), obstála také ve srovnání s ostatními běžně používanými upravenými frekvencemi a disperzními mírami.((Gries, S. T.: //Dispersions and adjusted frequencies in corpora//. In International Journal of Corpus Linguistics 13, 2008, 403–437.)) Mimoto se ARF prakticky osvědčila jako hlavní kritérium pro stanovení běžnosti slov při sestavování obou nejnovějších frekvenčních slovníků češtiny. ARF je v českém prostředí známá díky její implementaci v někdejším korpusovém manažeru [[pojmy:korpusovy_manazer|Manatee/Bonito]] (dnes v rozhraní [[manualy:kontext:index|KonText]]), obstála také ve srovnání s ostatními běžně používanými upravenými frekvencemi a disperzními mírami.((Gries, S. T.: //Dispersions and adjusted frequencies in corpora//. In International Journal of Corpus Linguistics 13, 2008, 403–437.)) Mimoto se ARF prakticky osvědčila jako hlavní kritérium pro stanovení běžnosti slov při sestavování obou nejnovějších frekvenčních slovníků češtiny.
  
---- //M. Křen, V. Cvrček//+--- //M. Křen, V. Cvrček// (viz též [[https://www.czechency.org/slovnik/ARF|heslo v NESČ]])
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====