Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:anotace [2013/09/26 22:53]
Pavel Vondřička [Anotace]
pojmy:anotace [2014/11/24 11:48] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Anotace ====== ====== Anotace ======
  
-Proces, při němž se ručně či automaticky připojují interpretační lingvistické,​ strukturní/​segmentační ​údaje ​(FIXME to je co?? segmentace není podle mě anotace a už vůbec to nejsou údaje!) ​a/​nebo ​metalingvistické ​údaje ​[FIXME spíš metatextové,​ ne?] k textovým datům korpusu. Lingvistickými údaji jsou například morfologické značky ([[tag|tagy]]) přiřazované jednotlivým slovním tvarům, značky syntaktické,​ přiřazované slovním tvarům či jejich skupinám, nebo údaje sémantické,​ popř. další. ​+Proces, při němž se ručně či automaticky připojují interpretační lingvistické,​ strukturní údaje a/​nebo ​metatextové ​údaje k textovým datům korpusu. Lingvistickými údaji jsou například morfologické značky ([[tag|tagy]]) přiřazované jednotlivým slovním tvarům, značky syntaktické,​ přiřazované slovním tvarům či jejich skupinám, nebo údaje sémantické,​ popř. další. ​
  
-Při morfologické anotaci se danému slovnímu tvaru typicky přiřadí jeho [[pojmy:​lemma|lemma]] a hodnoty morfologických kategorií vč. slovního druhu (procesem [[pojmy:​morfologicka_analyza|morfologické analýzy]], [[pojmy:​lemma#​lemmatizace|lemmatizace]] a morfologické [[pojmy:​desambiguace|desambiguace]]).+Při morfologické anotaci se danému slovnímu tvaru typicky přiřadí jeho [[pojmy:​lemma|lemma]] a hodnoty morfologických kategorií vč. slovního druhu (procesem [[pojmy:​morfologicka_analyza|morfologické analýzy]], [[pojmy:​lemma#​lemmatizace|lemmatizace]] a morfologické [[pojmy:​desambiguace|disambiguace]]).
  
-Vedle anotace, která se vztahuje k jednotlivým [[pojmy:​pozice|pozicím]] (slovům) v korpusu, existuje také anotace textů jako celků, které do korpusu vstupují. Tato anotace je pak přístupná k prohledávání ve formě [[pojmy:​atributy_strukturni|strukturních atributů]].+Vedle anotace, která se vztahuje k jednotlivým [[pojmy:​pozice|pozicím]] (slovům) v korpusu ​(viz [[pojmy:​atributy_pozicni|poziční atributy]]), existuje také anotace textů jako celků, které do korpusu vstupují. Tato anotace je pak přístupná k prohledávání ve formě [[pojmy:​atributy_strukturni|strukturních atributů]].
  
  --- //V. Petkevič, V. Cvrček//  --- //V. Petkevič, V. Cvrček//