Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
pojmy:alignment [2013/07/17 12:32]
Václav Cvrček vytvořeno
pojmy:alignment [2014/11/24 11:43] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Alignment (zarovnání) ====== ====== Alignment (zarovnání) ======
  
-Termínem //alignment// se rozumí zarovnání (různě velkých) úseků textu v orginálním jazyce a jeho překladu. Alignment minimálně na úrovni odstavců, popř. vět je základním předpokladem pro vytváření paralelních korpusů, obecně však můžou být jazykové mutace textu zarovnány i po slovech.+Termínem //alignment// se rozumí zarovnání (různě velkých) úseků textu v originálním jazyce a jeho překladu (nebo odpovídajících si vět ve dvou různých překladech téhož textu z třetího jazyka). Alignment minimálně na úrovni odstavců, popř. vět je základním předpokladem pro vytváření překladových [[pojmy:paralelni|paralelních korpusů]], obecně však můžou být jazykové mutace textu zarovnány i kratších úsecích.
  
-Alignment se provádí buď automaticky, poloautomaticky nebo ručně, přičemž manuální zarovnání přináší zpravidla nejlepší výsledky. Důvodem je především fakt, že překladová řešení nemusí nutně respektovat hranice celků, k nimž je zarovnání vázáno. Dvěma tám v originálním textu tak žou odpovídat nula, jedna, dvě, tři i víc vět v překladu.+Alignment se provádí buď automaticky, poloautomaticky nebo ručně, přičemž ruční zarovnání přináší zpravidla nejlepší výsledky. Důvodem je především fakt, že překladová řešení nemusí nutně respektovat hranice celků, k nimž je zarovnání vázáno. Jedné tě v originálním textu tak nemusí vždy odpovídat jedna věta v překladuale i dvě, tři čvíce vět, nebo také žádná věta (pokud eklad věty chybí). Z důvodů odlišnosti jazyků a způsobů vyjadřování se mohou věty (a hlavně souvětí) překrývat prakticky v libovolných poměrech, např. 2:3, 3:4, 2:5 atd.
  
-Ukázka z paralelního korpusu [[cnk:intercorp|InterCorp]]:+Ukázka z paralelního korpusu [[cnk:intercorp|InterCorp]] - čeština, němčina a angličtina:
  
 ^  InterCorp_cs  ^  InterCorp_de  ^  InterCorp_en  ^ ^  InterCorp_cs  ^  InterCorp_de  ^  InterCorp_en  ^
Řádek 14: Řádek 14:
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====
  
-[[cnk:intercorp|InterCorp]] +<WRAP round box 50%> 
- +[[cnk:intercorp|InterCorp]] • [[pojmy:paralelni|Paralelní korpus]] • [[pojmy:korpusy#vyber_paralelnich_korpusu|Přehled paralelních korpusů]] 
-[[pojmy:paralelni|Paralelní korpus]]+</WRAP>