AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
pojmy:alignment [2013/09/26 22:41]
Pavel Vondřička [Alignment (zarovnání)]
pojmy:alignment [2013/09/26 22:42]
Pavel Vondřička [Alignment (zarovnání)]
Řádek 5: Řádek 5:
 Alignment se provádí buď automaticky, poloautomaticky nebo ručně, přičemž ruční zarovnání přináší zpravidla nejlepší výsledky. Důvodem je především fakt, že překladová řešení nemusí nutně respektovat hranice celků, k nimž je zarovnání vázáno. Jedné větě v originálním textu tak nemusí vždy odpovídat jedna věta v překladu, ale i dvě, tři či více vět, nebo také žádná věta (pokud překlad věty chybí). Z důvodů odlišnosti jazyků a způsobů vyjadřívání se mohou věty (a hlavně souvětí) překrývat prakticky v libovolných poměrech, např. 2:3, 3:4, 2:5 atd. Alignment se provádí buď automaticky, poloautomaticky nebo ručně, přičemž ruční zarovnání přináší zpravidla nejlepší výsledky. Důvodem je především fakt, že překladová řešení nemusí nutně respektovat hranice celků, k nimž je zarovnání vázáno. Jedné větě v originálním textu tak nemusí vždy odpovídat jedna věta v překladu, ale i dvě, tři či více vět, nebo také žádná věta (pokud překlad věty chybí). Z důvodů odlišnosti jazyků a způsobů vyjadřívání se mohou věty (a hlavně souvětí) překrývat prakticky v libovolných poměrech, např. 2:3, 3:4, 2:5 atd.
  
-Ukázka z paralelního korpusu [[cnk:intercorp|InterCorp]] - čeština, němčina a angličtina:+Ukázka z paralelního korpusu [[cnk:intercorp|InterCorp]] - čeština, němčina a angličtina (FIXME tohle není zrovna moc ilustrující příklad):
  
 ^  InterCorp_cs  ^  InterCorp_de  ^  InterCorp_en  ^ ^  InterCorp_cs  ^  InterCorp_de  ^  InterCorp_en  ^