Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
manualy [2021/03/08 15:13]
Jan Kocek
manualy [2021/03/09 15:03]
Jan Kocek
Řádek 13: Řádek 13:
  
 Manuály k našim nástrojům s jejich stručným popisem jsou k dispozici na jednotlivých stránkách: Manuály k našim nástrojům s jejich stručným popisem jsou k dispozici na jednotlivých stránkách:
-{{ :manualy:kontext:hledani_kontext.png?300|}}+{{ :manualy:manualy_cz.png?nolink&279|}}
 <html> <html>
 <table class="apps"> <table class="apps">
Řádek 21: Řádek 21:
 </tr> </tr>
 <tr> <tr>
-<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:wag"><b>Slovo v kostce</b></a></td>+<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:wag"><b>Slovo v&nbsp;kostce</b></a></td>
     <td>agregátor slovních profilů (<a href="http://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/">přejít na aplikaci</a>)</td>     <td>agregátor slovních profilů (<a href="http://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/">přejít na aplikaci</a>)</td>
 </tr> </tr>