Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
manualy [2021/02/09 11:58]
Jan Kocek
manualy [2021/03/09 15:03]
Jan Kocek
Řádek 3: Řádek 3:
 table.apps { table.apps {
     border-collapse: separate;     border-collapse: separate;
-    border-spacing: 0px;+    border-spacing: 5px;
     border: 0px;     border: 0px;
 } }
Řádek 13: Řádek 13:
  
 Manuály k našim nástrojům s jejich stručným popisem jsou k dispozici na jednotlivých stránkách: Manuály k našim nástrojům s jejich stručným popisem jsou k dispozici na jednotlivých stránkách:
 +{{ :manualy:manualy_cz.png?nolink&279|}}
 <html> <html>
 <table class="apps"> <table class="apps">
Řádek 21: Řádek 21:
 </tr> </tr>
 <tr> <tr>
-<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:wag"><b>Slovo v kostce</b></a></td>+<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:wag"><b>Slovo v&nbsp;kostce</b></a></td>
     <td>agregátor slovních profilů (<a href="http://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/">přejít na aplikaci</a>)</td>     <td>agregátor slovních profilů (<a href="http://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/">přejít na aplikaci</a>)</td>
 </tr> </tr>
Řádek 67: Řádek 67:
 <td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:gramatikat"><b>GramatiKat</b></a></td> <td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:gramatikat"><b>GramatiKat</b></a></td>
     <td>nástroj pro výzkum gramatických kategorií (<a href="http://korpus.cz/gramatikat">přejít na aplikaci</a>)</td>     <td>nástroj pro výzkum gramatických kategorií (<a href="http://korpus.cz/gramatikat">přejít na aplikaci</a>)</td>
 +</tr>
 +<tr>
 +<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:akalex"><b>Akalex</b></a></td>
 +    <td>aplikace pro výzkum slovní zásoby akademické češtiny (<a href="http://korpus.cz/akalex">přejít na aplikaci</a>)</td>
 </tr> </tr>