AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verzeObě strany příští revize
manualy [2021/02/02 13:38] – [Naše aplikace] Dominika Kováříkovámanualy [2021/03/09 15:03] Jan Kocek
Řádek 3: Řádek 3:
 table.apps { table.apps {
     border-collapse: separate;     border-collapse: separate;
-    border-spacing: 0px;+    border-spacing: 5px;
     border: 0px;     border: 0px;
 } }
Řádek 13: Řádek 13:
  
 Manuály k našim nástrojům s jejich stručným popisem jsou k dispozici na jednotlivých stránkách: Manuály k našim nástrojům s jejich stručným popisem jsou k dispozici na jednotlivých stránkách:
 +{{ :manualy:manualy_cz.png?direct&279|}}
 <html> <html>
 <table class="apps"> <table class="apps">
-<tr><td><img src="http://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/kontext_start.png" height=40></td+<tr> 
-<td style="height:40px"><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kontext:index">KonText</a></td>+<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kontext:index"><b>KonText</b></a></td>
     <td>webové rozhraní pro práci s korpusy ČNK (<a href="http://kontext.korpus.cz/first_form/">přejít na aplikaci</a>)</td>     <td>webové rozhraní pro práci s korpusy ČNK (<a href="http://kontext.korpus.cz/first_form/">přejít na aplikaci</a>)</td>
-    </tr> +</tr> 
-<tr><td style="height:40px"><img src="http://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/wag-logo_cs.png" height=20></td+<tr> 
-<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:wag">Slovo v kostce</a></td>+<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:wag"><b>Slovo v&nbsp;kostce</b></a></td>
     <td>agregátor slovních profilů (<a href="http://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/">přejít na aplikaci</a>)</td>     <td>agregátor slovních profilů (<a href="http://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/">přejít na aplikaci</a>)</td>
 </tr> </tr>
-<tr><td style="height:40px"><img src="http://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/kurz:syd-logo.png" height=40></td+<tr> 
-<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:syd">SyD</a></td>+<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:syd"><b>SyD</b></a></td>
     <td>nástroj pro korpusový průzkum variant (<a href="http://syd.korpus.cz">přejít na aplikaci</a>)</td>     <td>nástroj pro korpusový průzkum variant (<a href="http://syd.korpus.cz">přejít na aplikaci</a>)</td>
 </tr> </tr>
-<tr><td style="height:40px"><img src="http://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/kurz:morfio-logo.png" height=40></td+<tr> 
-<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:morfio">Morfio</a></td>+<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:morfio"><b>Morfio</b></a></td>
     <td>nástroj pro analýzu slovotvorných vztahů (<a href="http://morfio.korpus.cz">přejít na aplikaci</a>)</td>     <td>nástroj pro analýzu slovotvorných vztahů (<a href="http://morfio.korpus.cz">přejít na aplikaci</a>)</td>
     </tr>     </tr>
-<tr><td style="height:40px"><img src="http://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/kurz:kwords-logo.png" height=40></td+<tr> 
-<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kwords">KWords</a></td>+<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kwords"><b>KWords</b></a></td>
     <td>aplikace pro extrakci <a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:keyword">klíčových slov</a> (<a href="http://kwords.korpus.cz">přejít na aplikaci</a>)</td>     <td>aplikace pro extrakci <a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:keyword">klíčových slov</a> (<a href="http://kwords.korpus.cz">přejít na aplikaci</a>)</td>
     </tr>     </tr>
-<tr><td style="height:40px"><img src="http://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/manualy:treq.pngheight=40></td> +<tr> 
-<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:treq">Treq</a></td>+<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:treq"><b>Treq</b></a></td>
     <td>databáze překladových ekvivalentů (<a href="http://treq.korpus.cz">přejít na aplikaci</a>)</td>     <td>databáze překladových ekvivalentů (<a href="http://treq.korpus.cz">přejít na aplikaci</a>)</td>
 </tr> </tr>
-<tr><td style="height:40px">&nbsp;</td+<tr> 
-<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:proskoly">Pro školy</a></td>+<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:proskoly"><b>Pro školy</b></a></td>
     <td>stránka s korpusovými cvičeními pro výuku jazyka na ZŠ a SŠ (<a href="http://korpus.cz/proskoly">přejít na stránku</a>)</td>     <td>stránka s korpusovými cvičeními pro výuku jazyka na ZŠ a SŠ (<a href="http://korpus.cz/proskoly">přejít na stránku</a>)</td>
 </tr> </tr>
-<tr><td style="height:40px"><img src="http://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/calc_logotyp.png" height=40></td+<tr> 
-<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:calc">Calc</a></td>+<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:calc"><b>Calc</b></a></td>
     <td>korpusová kalkulačka umožňující snadno statisticky vyhodnotit výsledky hledání (<a href="http://korpus.cz/calc/">přejít na aplikaci</a>)</td>     <td>korpusová kalkulačka umožňující snadno statisticky vyhodnotit výsledky hledání (<a href="http://korpus.cz/calc/">přejít na aplikaci</a>)</td>
 </tr> </tr>
-<tr><td style="height:40px">&nbsp;</td+<tr> 
-<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:lists">Lists</a></td>+<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:lists"><b>Lists</b></a></td>
     <td>prohlížeč frekvenčních seznamů slov z hlavních korpusů ČNK (<a href="http://korpus.cz/lists">přejít na aplikaci</a>)</td>     <td>prohlížeč frekvenčních seznamů slov z hlavních korpusů ČNK (<a href="http://korpus.cz/lists">přejít na aplikaci</a>)</td>
 </tr> </tr>
-<tr><td style="height:40px">&nbsp;</td+<tr> 
-<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:mapka">Mapka</a></td>+<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:mapka"><b>Mapka</b></a></td>
     <td>mapová aplikace pro korpusy mluvené češtiny (<a href="http://korpus.cz/mapka/">přejít na aplikaci</a>)</td>     <td>mapová aplikace pro korpusy mluvené češtiny (<a href="http://korpus.cz/mapka/">přejít na aplikaci</a>)</td>
 </tr> </tr>
-<tr><td style="height:40px">&nbsp;</td+<tr> 
-<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:korpusdb">KorpusDB</a></td>+<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:korpusdb"><b>KorpusDB</b></a></td>
     <td>databáze slovních tvarů a lemmat doložených v korpusech ČNK (<a href="http://db.korpus.cz/">přejít na aplikaci</a>)</td>     <td>databáze slovních tvarů a lemmat doložených v korpusech ČNK (<a href="http://db.korpus.cz/">přejít na aplikaci</a>)</td>
 </tr> </tr>
-<tr><td style="height:40px">&nbsp;</td+<tr> 
-<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:quitaup">QuitaUp</a></td>+<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:quitaup"><b>QuitaUp</b></a></td>
     <td>nástroj pro výpočet stylometrických ukazatelů z textu (<a href="http://www.korpus.cz/quitaup">přejít na aplikaci</a>)</td>     <td>nástroj pro výpočet stylometrických ukazatelů z textu (<a href="http://www.korpus.cz/quitaup">přejít na aplikaci</a>)</td>
 </tr> </tr>
-<tr><td style="height:40px">&nbsp;</td+<tr> 
-<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:gramatikat">GramatiKat</a></td>+<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:gramatikat"><b>GramatiKat</b></a></td>
     <td>nástroj pro výzkum gramatických kategorií (<a href="http://korpus.cz/gramatikat">přejít na aplikaci</a>)</td>     <td>nástroj pro výzkum gramatických kategorií (<a href="http://korpus.cz/gramatikat">přejít na aplikaci</a>)</td>
 +</tr>
 +<tr>
 +<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:akalex"><b>Akalex</b></a></td>
 +    <td>aplikace pro výzkum slovní zásoby akademické češtiny (<a href="http://korpus.cz/akalex">přejít na aplikaci</a>)</td>
 </tr> </tr>