Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
manualy [2020/10/02 12:07]
Václav Cvrček
manualy [2021/03/09 15:03]
Jan Kocek
Řádek 3: Řádek 3:
 table.apps { table.apps {
     border-collapse: separate;     border-collapse: separate;
-    border-spacing: 0px;+    border-spacing: 5px;
     border: 0px;     border: 0px;
 } }
Řádek 13: Řádek 13:
  
 Manuály k našim nástrojům s jejich stručným popisem jsou k dispozici na jednotlivých stránkách: Manuály k našim nástrojům s jejich stručným popisem jsou k dispozici na jednotlivých stránkách:
 +{{ :manualy:manualy_cz.png?nolink&279|}}
 <html> <html>
 <table class="apps"> <table class="apps">
-<tr><td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kontext:index">KonText</a></td> +<tr> 
-    <td>webové rozhraní pro práci s korpusy ČNK (<a href="https://kontext.korpus.cz/first_form/">přejít na aplikaci</a>)</td> +<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kontext:index"><b>KonText</b></a></td> 
-    <td><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/kontext_start.png" height=40></td>+    <td>webové rozhraní pro práci s korpusy ČNK (<a href="http://kontext.korpus.cz/first_form/">přejít na aplikaci</a>)</td>
 </tr> </tr>
-<tr><td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:wag">Slovo v kostce</a></td> +<tr> 
-    <td>agregátor slovních profilů (<a href="https://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/">přejít na aplikaci</a>)</td> +<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:wag"><b>Slovo v&nbsp;kostce</b></a></td> 
-    <td><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/wag-logo_cs.png" height=40></td>+    <td>agregátor slovních profilů (<a href="http://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/">přejít na aplikaci</a>)</td>
 </tr> </tr>
-<tr><td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:syd">SyD</a></td> +<tr> 
-    <td>korpusový průzkum variant (<a href="https://syd.korpus.cz">přejít na aplikaci</a>)</td> +<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:syd"><b>SyD</b></a></td> 
-    <td><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/kurz:syd-logo.png" height=40></td>+    <td>nástroj pro korpusový průzkum variant (<a href="http://syd.korpus.cz">přejít na aplikaci</a>)</td>
 </tr> </tr>
-<tr><td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:morfio">Morfio</a></td> +<tr> 
-    <td>nástroj pro analýzu slovotvorných vztahů (<a href="https://morfio.korpus.cz">přejít na aplikaci</a>)</td> +<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:morfio"><b>Morfio</b></a></td> 
-    <td><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/kurz:morfio-logo.pngheight=40></td>+    <td>nástroj pro analýzu slovotvorných vztahů (<a href="http://morfio.korpus.cz">přejít na aplikaci</a>)</td> 
 +    </tr> 
 +<tr> 
 +<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kwords"><b>KWords</b></a></td> 
 +    <td>aplikace pro extrakci <a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:keyword">klíčových slov</a> (<a href="http://kwords.korpus.cz">přejít na aplikaci</a>)</td> 
 +    </tr> 
 +<tr> 
 +<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:treq"><b>Treq</b></a></td> 
 +    <td>databáze překladových ekvivalentů (<a href="http://treq.korpus.cz">přejít na aplikaci</a>)</td>
 </tr> </tr>
-<tr><td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kwords">KWords</a></td+<tr> 
-    <td>aplikace pro extrakci <a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:keyword">klíčových slov</a> (<a href="https://kwords.korpus.cz">přejít na aplikaci</a>)</td> +<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:proskoly"><b>Pro školy</b></a></td>
-    <td><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/kurz:kwords-logo.png" height=40></td> +
-</tr> +
-<tr><td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:treq">Treq</a></td> +
-    <td>databáze překladových ekvivalentů (<a href="https://treq.korpus.cz">přejít na aplikaci</a>)</td> +
-    <td><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/manualy:treq.png" height=40></td> +
-</tr> +
-<tr><td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:proskoly">Pro školy</a></td>+
     <td>stránka s korpusovými cvičeními pro výuku jazyka na ZŠ a SŠ (<a href="http://korpus.cz/proskoly">přejít na stránku</a>)</td>     <td>stránka s korpusovými cvičeními pro výuku jazyka na ZŠ a SŠ (<a href="http://korpus.cz/proskoly">přejít na stránku</a>)</td>
-    <td>&nbsp;</td> 
 </tr> </tr>
-<tr><td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:calc">Calc</a></td> +<tr> 
-    <td>korpusová kalkulačka umožňující snadno statisticky vyhodnotit výsledky hledání (<a href="https://korpus.cz/calc/">přejít na aplikaci</a>)</td> +<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:calc"><b>Calc</b></a></td> 
-    <td><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/calc_logotyp.png" height=40></td>+    <td>korpusová kalkulačka umožňující snadno statisticky vyhodnotit výsledky hledání (<a href="http://korpus.cz/calc/">přejít na aplikaci</a>)</td>
 </tr> </tr>
-<tr><td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:lists">Lists</a></td>+<tr> 
 +<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:lists"><b>Lists</b></a></td>
     <td>prohlížeč frekvenčních seznamů slov z hlavních korpusů ČNK (<a href="http://korpus.cz/lists">přejít na aplikaci</a>)</td>     <td>prohlížeč frekvenčních seznamů slov z hlavních korpusů ČNK (<a href="http://korpus.cz/lists">přejít na aplikaci</a>)</td>
-    <td>&nbsp;</td> 
 </tr> </tr>
-<tr><td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:mapka">Mapka</a></td>+<tr> 
 +<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:mapka"><b>Mapka</b></a></td>
     <td>mapová aplikace pro korpusy mluvené češtiny (<a href="http://korpus.cz/mapka/">přejít na aplikaci</a>)</td>     <td>mapová aplikace pro korpusy mluvené češtiny (<a href="http://korpus.cz/mapka/">přejít na aplikaci</a>)</td>
-    <td>&nbsp;</td> 
 </tr> </tr>
-<tr><td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:korpusdb">KorpusDB</a></td>+<tr> 
 +<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:korpusdb"><b>KorpusDB</b></a></td>
     <td>databáze slovních tvarů a lemmat doložených v korpusech ČNK (<a href="http://db.korpus.cz/">přejít na aplikaci</a>)</td>     <td>databáze slovních tvarů a lemmat doložených v korpusech ČNK (<a href="http://db.korpus.cz/">přejít na aplikaci</a>)</td>
-    <td>&nbsp;</td>+</tr> 
 +<tr> 
 +<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:quitaup"><b>QuitaUp</b></a></td> 
 +    <td>nástroj pro výpočet stylometrických ukazatelů z textu (<a href="http://www.korpus.cz/quitaup">přejít na aplikaci</a>)</td> 
 +</tr> 
 +<tr> 
 +<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:gramatikat"><b>GramatiKat</b></a></td> 
 +    <td>nástroj pro výzkum gramatických kategorií (<a href="http://korpus.cz/gramatikat">přejít na aplikaci</a>)</td> 
 +</tr> 
 +<tr> 
 +<td><a href="http://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:akalex"><b>Akalex</b></a></td> 
 +    <td>aplikace pro výzkum slovní zásoby akademické češtiny (<a href="http://korpus.cz/akalex">přejít na aplikaci</a>)</td>
 </tr> </tr>
  
Řádek 68: Řádek 80:
  
  
-Případné potíže a nejasnosti v používání nástrojů ČNK je také možné kdykoli konzultovat v online foru [[https://podpora.korpus.cz/projects/poradna/boards|Poradna ČNK]] ([[kurz:zaciname|registrace]] nutná).+Případné potíže a nejasnosti v používání nástrojů ČNK je také možné kdykoli konzultovat v online foru [[http://podpora.korpus.cz/projects/poradna/boards|Poradna ČNK]] ([[kurz:zaciname|registrace]] nutná).
  
 ---- ----