Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
manualy:treq [2017/09/25 15:43]
Michal Škrabal
manualy:treq [2017/09/25 15:46]
Michal Škrabal [Jak citovat Treq]
Řádek 75: Řádek 75:
 Vavřín, M. – Rosen, A.: Treq. FF UK. Praha 2015. Dostupný z WWW: <​http://​treq.korpus.cz>​. Vavřín, M. – Rosen, A.: Treq. FF UK. Praha 2015. Dostupný z WWW: <​http://​treq.korpus.cz>​.
  
-Škrabal, M. – Vavřín, M. (2017): Databáze překladových ekvivalentů Treq. //Časopis pro moderní filologii// 99 (2), 245–260.+Škrabal, M. – Vavřín, M. (2017): Databáze překladových ekvivalentů Treq. //Časopis pro moderní filologii// 99 (2), s. 245–260.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​