Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
manualy:treq [2017/05/22 15:04]
Michal Škrabal
manualy:treq [2017/09/25 15:43]
Michal Škrabal
Řádek 69: Řádek 69:
 [{{:manualy:basic.png?direct&300|Jednoduché hledání v německo-české části}}] [{{:manualy:basic.png?direct&300|Jednoduché hledání v německo-české části}}]
 [{{:manualy:regex.png?direct&300|Pokročilé hledání (pomocí regulárních výrazů) v anglicko-české části}}] [{{:manualy:regex.png?direct&300|Pokročilé hledání (pomocí regulárních výrazů) v anglicko-české části}}]
 +
 +===== Jak citovat Treq =====
 +
 +<WRAP round tip 80%>
 +Vavřín, M. – Rosen, A.: Treq. FF UK. Praha 2015. Dostupný z WWW: <http://treq.korpus.cz>.
 +
 +Škrabal, M. – Vavřín, M. (2017): Databáze překladových ekvivalentů Treq. //Časopis pro moderní filologii// 99 (2), 245–260.
 +</WRAP>
 +
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====