Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
manualy:treq [2017/04/06 15:32]
Michal Škrabal [Obrázky aplikace]
manualy:treq [2017/09/25 15:43]
Michal Škrabal
Řádek 26: Řádek 26:
 Oproti případu výše tu druhé slovo ve zdrojovém jazyku (1) neodpovídá pouze třetímu (2), ale též druhému a čtvrtému (1, 3) slovu v jazyku cílovém atd. Oproti případu výše tu druhé slovo ve zdrojovém jazyku (1) neodpovídá pouze třetímu (2), ale též druhému a čtvrtému (1, 3) slovu v jazyku cílovém atd.
 Z takovéhoto zarovnání je následně vybráno co největší množství kombinací slov, které toto zarovnání umožňuje (viz též příklad extrahovaných ekvivalentů níže). ​ Z takovéhoto zarovnání je následně vybráno co největší množství kombinací slov, které toto zarovnání umožňuje (viz též příklad extrahovaných ekvivalentů níže). ​
-V obou případech jsou zarovnané dvojice slov setříděny a sečteny, výsledky automatické extrakce však už nejsou nijak revidovány a uživateli jsou poskytnuty formou seznamu nalezených ekvivalentů zadaného výrazu, doplněných o absolutní a relativní frekvenci.+V obou případech jsou zarovnané dvojice slov setříděny a sečteny, výsledky automatické extrakce však už nejsou nijak revidovány a uživateli jsou poskytnuty formou seznamu nalezených ekvivalentů zadaného výrazu, doplněných o absolutní a relativní frekvenci. ​Tyto údaje jsou uživatelovým primárním vodítkem: čím častěji se ekvivalent hledaného výrazu vyskytl ve srovnání s ostatními ekvivalenty,​ tím vyšší je pravděpodobnost,​ že je funkční.  
 V jakém poměru jsou frekvence nalezené v KonTextu s těmi zobrazovanými Treqem, ukazuje přiložená tabulka. Ta vyčísluje různé typy dat v jednotlivých fázích jejich zpracování pro Treq z anglické složky IC v9 (víceslovná varianta). V jakém poměru jsou frekvence nalezené v KonTextu s těmi zobrazovanými Treqem, ukazuje přiložená tabulka. Ta vyčísluje různé typy dat v jednotlivých fázích jejich zpracování pro Treq z anglické složky IC v9 (víceslovná varianta).
  
 {{:​manualy:​treq-tabulka.jpg|}} {{:​manualy:​treq-tabulka.jpg|}}
  
-Po dílčích krocích lze sledovat postupný úbytek dat, která jsou ve výsledném slovníku použita. V prvním kroku použijeme pouze zarovnání vět 1:1 – tím přijdeme o 20,7 % vět.  Následně se vyberou na základě zarovnání z programu GIZA++ víceslovné ekvivalenty. Vztah mezi velikostí původního korpusu a počtem vyextrahovaných ekvivalentů však nelze jasně předvídat,​ zvláště pak u víceslovných ekvivalentů,​ kde vznikají nejrůznější kombinace stejných slov (viz tučně vysázené dvojice níže). Takto by např. vypadal abecedně řazený soupis česko-anglických párů extrahovaných z druhé příkladové věty:+Po dílčích krocích lze sledovat postupný úbytek dat, která jsou ve výsledném slovníku použita. V prvním kroku použijeme pouze zarovnání vět 1:1 – tím přijdeme o 20,7 % vět.  Následně se vyberou na základě zarovnání z programu GIZA++ ​jedno- a víceslovné ekvivalenty. Vztah mezi velikostí původního korpusu a počtem vyextrahovaných ekvivalentů však nelze jasně předvídat,​ zvláště pak u víceslovných ekvivalentů,​ kde vznikají nejrůznější kombinace stejných slov (viz tučně vysázené dvojice níže). Takto by např. vypadal abecedně řazený soupis česko-anglických párů extrahovaných z druhé příkladové věty:
  
 //a – and// //a – and//
Řádek 68: Řádek 69:
 [{{:​manualy:​basic.png?​direct&​300|Jednoduché hledání v německo-české části}}] [{{:​manualy:​basic.png?​direct&​300|Jednoduché hledání v německo-české části}}]
 [{{:​manualy:​regex.png?​direct&​300|Pokročilé hledání (pomocí regulárních výrazů) v anglicko-české části}}] [{{:​manualy:​regex.png?​direct&​300|Pokročilé hledání (pomocí regulárních výrazů) v anglicko-české části}}]
 +
 +===== Jak citovat Treq =====
 +
 +<WRAP round tip 80%>
 +Vavřín, M. – Rosen, A.: Treq. FF UK. Praha 2015. Dostupný z WWW: <​http://​treq.korpus.cz>​.
 +
 +Škrabal, M. – Vavřín, M. (2017): Databáze překladových ekvivalentů Treq. //Časopis pro moderní filologii// 99 (2), 245–260.
 +</​WRAP>​
 +
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====