Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
manualy:syd [2015/10/06 12:44]
Václav Cvrček Treq
manualy:syd [2017/09/25 15:30]
Michal Škrabal
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== SyD ====== ====== SyD ======
 +
 +{{ kurz:​syd-logo.png?​direct&​200|}}
  
 Aplikace SyD (ze **Sy**nchronní a **D**iachronní analýza variant) slouží především k průzkumu vzájemně si konkurujících jazykových jevů. Slouží jako komplement k univerzálnějším [[pojmy:​korpusovy_manazer|korpusovým manažerům]] a pomáhá snadno a rychle zprostředkovat výsledky v korpusu laickým uživatelům. Jak už název vypovídá, aplikace má dvě (v zásadě oddělené) části: Aplikace SyD (ze **Sy**nchronní a **D**iachronní analýza variant) slouží především k průzkumu vzájemně si konkurujících jazykových jevů. Slouží jako komplement k univerzálnějším [[pojmy:​korpusovy_manazer|korpusovým manažerům]] a pomáhá snadno a rychle zprostředkovat výsledky v korpusu laickým uživatelům. Jak už název vypovídá, aplikace má dvě (v zásadě oddělené) části:
Řádek 5: Řádek 7:
   - diachronní,​ v níž lze sledovat vývojové tendnce v užívání variant.   - diachronní,​ v níž lze sledovat vývojové tendnce v užívání variant.
  
-{{ kurz:​syd-logo.png?​direct&​200|}} 
  
-Nástroj SyD je webovou aplikací (k její obsluze se využívá pouze prohlížeč internetu) a je dostupná bez registrace na adrese **[[http://​syd.korpus.cz|syd.korpus.cz]]**. ​ 
  
-V současnosti ​je k dispozici ve verzi 2.0, která byla zveřejněna v roce 2014 (první verze byla spuštěna v roce 2011). Součástí aplikace ​je stručná nápověda, zobrazené výsledky doprovází podrobný komentář. Stejně jako v některých ostatních aplikacích (např. ​[[manualy:morfio|Morfio]]), je i v rámci SyDu k dispozici permanentní odkaz, který vede k položenému zadání, a je tak vhodný pro sdílení a citování.+Nástroj SyD je webovou aplikací (její obsluze se využívá pouze prohlížeč internetuje dostupná bez [[kurz:zaciname|registrace]] na adrese **[[http://​syd.korpus.cz|syd.korpus.cz]]**
  
 +V současnosti je k dispozici ve verzi 2.0, která byla zveřejněna v roce 2014 (první verze byla spuštěna v roce 2011). Součástí aplikace je stručná nápověda, zobrazené výsledky doprovází podrobný komentář. Stejně jako v některých ostatních aplikacích (např. [[manualy:​morfio|Morfio]]),​ je i v rámci SyDu k dispozici permanentní odkaz, který vede k položenému zadání, a je tak vhodný pro sdílení a citování.
 ===== Synchronní část ===== ===== Synchronní část =====
  
Řádek 28: Řádek 29:
 ===== Diachronní část ===== ===== Diachronní část =====
  
-Základem pro diachronní analýzu je korpus Diakon, který se skládá z textů korpusu [[cnk:​diakorp|Diakorp]] rozšířených o další data z dřívějších podob češtiny, které dosud neprošly ruční kontrolou. Nejmodernější období je reprezentováno výběrem ze synchronních korpusů řady [[cnk:​syn|SYN]]. Vzhledem k tomu, že starší texty nejsou dosud [[pojmy:​lemma|lemmatizovány]],​ je možné použít dotazy pouze na atribut [[pojmy:​word|word]] (slovní tvar).+Základem pro diachronní analýzu je korpus Diakon, který se skládá z textů korpusu [[cnk:​diakorp|Diakorp]] rozšířených o další data z dřívějších podob češtiny, které dosud neprošly ruční kontrolou. Orientační výčet zdrojových textů do roku 1989 je k dispozici v sekci [[seznamy:​index#​zdrojove_texty_diachronnich_korpusu|seznamů]]. Nejmodernější období je reprezentováno výběrem ze synchronních korpusů řady [[cnk:​syn|SYN]]. Vzhledem k tomu, že starší texty nejsou dosud [[pojmy:​lemma|lemmatizovány]],​ je možné použít dotazy pouze na atribut [[pojmy:​word|word]] (slovní tvar).
  
 Aplikace SyD všechny zadané dotazy vyhodnotí a zjistí jejich relativní frekvenci v různých letech. Vzhledem k tomu, že pokrytí časové osy stále není optimální,​ je třeba brát časové údaje spíše orientačně a pro zobrazení trendů se užívá klouzavý průměr (s nastavitelným oknem). Zobrazení na časové ose obsahuje navíc ještě i míru chyby, s níž je třeba při analýze dat počítat. ​ Aplikace SyD všechny zadané dotazy vyhodnotí a zjistí jejich relativní frekvenci v různých letech. Vzhledem k tomu, že pokrytí časové osy stále není optimální,​ je třeba brát časové údaje spíše orientačně a pro zobrazení trendů se užívá klouzavý průměr (s nastavitelným oknem). Zobrazení na časové ose obsahuje navíc ještě i míru chyby, s níž je třeba při analýze dat počítat. ​
Řádek 39: Řádek 40:
 [{{:​kurz:​syd-dia.png?​direct&​200|Vyhodnocení dotazu v diachronní části}}] [{{:​kurz:​syd-dia.png?​direct&​200|Vyhodnocení dotazu v diachronní části}}]
 [{{:​kurz:​syd-dia-roky.png?​direct&​200|Zobrazení počtu výskytů v jednotlivých letech}}] [{{:​kurz:​syd-dia-roky.png?​direct&​200|Zobrazení počtu výskytů v jednotlivých letech}}]
 +
 +===== Jak citovat SyD =====
 +
 +<WRAP round tip 80%>
 +Cvrček, V. – Vondřička,​ P.: SyD – Korpusový průzkum variant. FF UK. Praha 2011. Dostupný z WWW: <​http://​syd.korpus.cz>​.
 +
 +Cvrček, V. – Vondřička,​ P.: Výzkum variability v korpusech češtiny. In: F. Čermák (ed).: Korpusová lingvistika Praha 2011. 2. Výzkum a výstavba korpusů. NLN. Praha, s. 184–195.
 +</​WRAP>​
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====