Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
manualy:kwords [2016/09/09 10:01]
Václav Cvrček [Klíčová slova]
manualy:kwords [2017/09/25 15:39] (aktuální)
Michal Škrabal
Řádek 50: Řádek 50:
   * hodnota 100 značí, že slovo se vyskytuje pouze ve zkoumaném textu (může se tedy jednat o velmi prominentní slovo((V takovýchto případech je třeba mít na paměti, že absence slova v referenčním korpusu je situace zvláštní,​ která je vždy hodna speciálního pozoru; slovo se v referenčním korpusu nemusí vyksytovat např. proto, že jde o velmi řídký jev, zvlaštní proprium, citátové slovo z jiného jazyka apod.)))   * hodnota 100 značí, že slovo se vyskytuje pouze ve zkoumaném textu (může se tedy jednat o velmi prominentní slovo((V takovýchto případech je třeba mít na paměti, že absence slova v referenčním korpusu je situace zvláštní,​ která je vždy hodna speciálního pozoru; slovo se v referenčním korpusu nemusí vyksytovat např. proto, že jde o velmi řídký jev, zvlaštní proprium, citátové slovo z jiného jazyka apod.)))
  
-Hodnoty DIN v rozmezí 75-100 ​je možné považovat za velmi zajímavé a značí, že se jedná pravděpodobně o prominentní jednotku, která může dobře posloužit jako východisko pro interpretaci celého textu.+V textech o rozsahu do 20 tisíc slov a při analýze [[pojmy:​word|slovních tvarů]] ​je možné považovat ​hodnoty DIN v rozmezí 75-100 ​za velmi zajímavé a značí, že se jedná pravděpodobně o prominentní jednotku, která může dobře posloužit jako východisko pro interpretaci celého textu.
  
 Aplikace KWords dále nabízí celou řadu doplňujících informací pro práci s klíčovými slovy. Vedle seznamu klíčových slov spolu s jejich hodnotami je to především graf disperze dat (ukazující postavení jednotlivých klíčových slov v textu), graf tzv. keyword links, tj. vztahů mezi klíčovými slovy v textu a také konkordanci klíčových slov pro analýzu jejich bezprostředního okolí. Aplikace KWords dále nabízí celou řadu doplňujících informací pro práci s klíčovými slovy. Vedle seznamu klíčových slov spolu s jejich hodnotami je to především graf disperze dat (ukazující postavení jednotlivých klíčových slov v textu), graf tzv. keyword links, tj. vztahů mezi klíčovými slovy v textu a také konkordanci klíčových slov pro analýzu jejich bezprostředního okolí.
Řádek 64: Řádek 64:
 [{{:​kurz:​kwords-comp.png?​direct&​300|Srovnání několika projevů -- multianalýza}}] [{{:​kurz:​kwords-comp.png?​direct&​300|Srovnání několika projevů -- multianalýza}}]
  
 +===== Jak citovat KWords =====
 +
 +<WRAP round tip 80%>
 +Cvrček, V. – Vondřička,​ P.: KWords. FF UK. Praha 2013. Dostupný z WWW: <​http://​kwords.korpus.cz>​.
 +</​WRAP>​
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====