Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
manualy:kontext:zobrazeni [2018/11/05 23:25]
Michal Škrabal
manualy:kontext:zobrazeni [2021/08/04 16:34] (aktuální)
Michal Škrabal [Obecné volby zobrazení]
Řádek 10: Řádek 10:
  
 ===== Korpusová nastavení ===== ===== Korpusová nastavení =====
 +
 +[{{ :manualy:kontext:moznosti-zobrazeni2.png?direct&600|Formulář Korpusová nastavení}}]
  
 Formulář, který se po zvolení volby **Zobrazeni → Korpusová nastavení** (resp. po stisknutí klávesy ''O'' na obrazovce s konkordancí) objeví, obsahuje několik oddílů určených pro nastavení hodnot, které se budou zobrazovat (např. informace o textu či o KWICu). Všechny volby se ihned po potvrzení aplikují na aktuální konkordanci a zároveň se uloží jako výchozí hodnoty pro každé pozdější hledání v daném korpusu. Formulář, který se po zvolení volby **Zobrazeni → Korpusová nastavení** (resp. po stisknutí klávesy ''O'' na obrazovce s konkordancí) objeví, obsahuje několik oddílů určených pro nastavení hodnot, které se budou zobrazovat (např. informace o textu či o KWICu). Všechny volby se ihned po potvrzení aplikují na aktuální konkordanci a zároveň se uloží jako výchozí hodnoty pro každé pozdější hledání v daném korpusu.
  
-[{{ :manualy:kontext:moznosti-zobrazeni2.png?direct&600|Formulář Korpusová nastavení}}]+
  
  
Řádek 34: Řádek 36:
  
 ===== Obecné volby zobrazení ===== ===== Obecné volby zobrazení =====
 +
 +[{{ :manualy:kontext:moznosti-zobrazeni-obecne.png?direct&300|Formulář pro obecné volby zobrazení konkordance}}]
  
 Oproti předchozím nastavením se volby ve formuláři **Zobrazeni → Obecné volby zobrazení** (lze též využít klávesové zkratky ''Shift'' + ''O'' na obrazovce s konkordancí) aplikují na všechna hledání v libovolném korpusu. Jde především o rozsah a podobu [[pojmy:konkordance|konkordance]], případně o její setřídění/promíchání. Oproti předchozím nastavením se volby ve formuláři **Zobrazeni → Obecné volby zobrazení** (lze též využít klávesové zkratky ''Shift'' + ''O'' na obrazovce s konkordancí) aplikují na všechna hledání v libovolném korpusu. Jde především o rozsah a podobu [[pojmy:konkordance|konkordance]], případně o její setřídění/promíchání.
  
-[{{:manualy:kontext:moznosti-zobrazeni-obecne.png?direct&300|Formulář pro obecné volby zobrazení konkordance FIXME}}]+
  
  
Řádek 43: Řádek 47:
 **Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet konkordančních řádků na stránce (nastavení příliš vysoké hodnoty může zpomalit zobrazování výsledků). **Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet konkordančních řádků na stránce (nastavení příliš vysoké hodnoty může zpomalit zobrazování výsledků).
  
-**Velikost [[pojmy:kwic|KWIC]] kontextu (počet pozic)** -- ovlivňuje rozsah zobrazeného kontextu v okolí klíčového slova v počtu [[pojmy:pozice|pozic]] na obě strany (příliš rozsáhlý kontext je většinou kontraproduktivní, protože snižuje přehlednost konkordance; širší kontext je navíc možné vždy zobrazit kliknutím na KWIC).+**Velikost [[pojmy:kwic|KWIC]] kontextu (počet pozic)** -- ovlivňuje rozsah zobrazeného kontextu v okolí klíčového slova v počtu [[pojmy:pozice|pozic]] na obě strany (až do 50 slov, nicméně příliš rozsáhlý kontext je většinou kontraproduktivní, protože snižuje přehlednost konkordance; širší kontext je navíc možné vždy zobrazit kliknutím na KWIC).
  
 **Automaticky promíchat konkordanční řádky** -- aplikuje funkci [[manualy:kontext:konkordance#promichat|Promíchat]] automaticky na libovolné hledání; nemáte-li specifické požadavky, doporučujeme tuto funkci nechat zapnutou. Zapnutí funkce nemá vliv na aktuální konkordanci. **Automaticky promíchat konkordanční řádky** -- aplikuje funkci [[manualy:kontext:konkordance#promichat|Promíchat]] automaticky na libovolné hledání; nemáte-li specifické požadavky, doporučujeme tuto funkci nechat zapnutou. Zapnutí funkce nemá vliv na aktuální konkordanci.