Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
manualy:kontext:zobrazeni [2018/08/08 14:28]
Jan Kocek
manualy:kontext:zobrazeni [2018/12/13 17:04] (aktuální)
Jan Kocek
Řádek 5: Řádek 5:
 ===== KWIC/Věta ===== ===== KWIC/Věta =====
  
-Volba KWIC/Věta umožňuje rychle přepnout zobrazení [[pojmy:​konkordance|konkordance]] z výpisu vystředěného podle červeně zvýrazněného klíčového slova v kontextu ([[pojmy:​kwic|KWIC]]) na zobrazení, v němž každý konkordanční řádek obsahuje celou větu, v níž se  hledaný jev nachází.+Volba KWIC/Věta umožňuje rychle přepnout zobrazení [[pojmy:​konkordance|konkordance]] z výpisu vystředěného podle červeně zvýrazněného klíčového slova v kontextu ([[pojmy:​kwic|KWIC]]) na zobrazení, v němž každý konkordanční řádek obsahuje celou větu, v níž se  hledaný jev nachází. Mezi oběma režimy lze pohodlně přepínat pomocí klávesy ''​V''​.
  
 [{{:​manualy:​kontext:​konkordance-veta.png?​direct&​700|Konkordance lemmatu //dřevo// v zobrazení po větách }}] [{{:​manualy:​kontext:​konkordance-veta.png?​direct&​700|Konkordance lemmatu //dřevo// v zobrazení po větách }}]
Řádek 11: Řádek 11:
 ===== Korpusová nastavení ===== ===== Korpusová nastavení =====
  
-Formulář, který se po zvolení volby **Zobrazeni → Korpusová nastavení** objeví, obsahuje několik oddílů určených pro nastavení hodnot, které se budou zobrazovat (např. informace o textu či o KWICu). Všechny volby se ihned po potvrzení aplikují na aktuální konkordanci a zároveň se uloží jako výchozí hodnoty pro každé pozdější hledání v daném korpusu.+Formulář, který se po zvolení volby **Zobrazeni → Korpusová nastavení** ​(resp. po stisknutí klávesy ''​O''​ na obrazovce s konkordancí) ​objeví, obsahuje několik oddílů určených pro nastavení hodnot, které se budou zobrazovat (např. informace o textu či o KWICu). Všechny volby se ihned po potvrzení aplikují na aktuální konkordanci a zároveň se uloží jako výchozí hodnoty pro každé pozdější hledání v daném korpusu.
  
 [{{ :​manualy:​kontext:​moznosti-zobrazeni2.png?​direct&​600|Formulář Korpusová nastavení}}] [{{ :​manualy:​kontext:​moznosti-zobrazeni2.png?​direct&​600|Formulář Korpusová nastavení}}]
Řádek 18: Řádek 18:
 ==== Poziční atributy ==== ==== Poziční atributy ====
  
-Tato volba umožňuje nastavení [[pojmy:​atributy_pozicni|pozičních atributů]],​ které budou v konkordanci zobrazeny (seznam se může u jednotlivých korpusů lišit, např. korpusy [[cnk:​oral2006|ORAL2006]] nebo [[cnk:​oral2008|ORAL2008]] nejsou [[pojmy:​lemma|lemmatizované]] ani [[pojmy:​tag|morfologicky značkované]]). Standardně je vždy zapnut atribut [[pojmy:​word|word]],​ k tomu je možné zobrazit jeden nebo více [[pojmy:​atributy_pozicni|atributů]] dalších (lemma, tag). Dodatečné ​atributy se zobrazují buď přímo v textu (za lomítkem), nebo jako tooltip při přejetí kurzorem myši. Zároveň je možné omezit rozsah takto zobrazované informace pouze na hledané slovo ([[pojmy:​kwic|KWIC]]),​ nebo na všechna kontextova slova ([[pojmy:​token|tokeny]]) v konkordanci.+Tato volba umožňuje nastavení [[pojmy:​atributy_pozicni|pozičních atributů]],​ které budou v konkordanci zobrazeny (seznam se může u jednotlivých korpusů lišit, např. korpusy [[cnk:​oral2006|ORAL2006]] nebo [[cnk:​oral2008|ORAL2008]] nejsou [[pojmy:​lemma|lemmatizované]] ani [[pojmy:​tag|morfologicky značkované]]). Standardně je vždy zapnut atribut [[pojmy:​word|word]],​ k tomu je možné zobrazit jeden nebo více [[pojmy:​atributy_pozicni|atributů]] dalších (lemma, tag).  
 + 
 +Zvolené ​atributy ​(nad rámec atributu //​word//​) ​se zobrazují buď přímo v textu (za lomítkem), nebo jako tooltip při přejetí kurzorem myši. Zároveň je možné omezit rozsah takto zobrazované informace pouze na hledané slovo ([[pojmy:​kwic|KWIC]]),​ nebo na všechna kontextova slova ([[pojmy:​token|tokeny]]) v konkordanci.
  
 ==== Struktury ==== ==== Struktury ====
Řádek 33: Řádek 35:
 ===== Obecné volby zobrazení ===== ===== Obecné volby zobrazení =====
  
-Oproti předchozím nastavením se volby ve formuláři **Zobrazeni → Obecné volby zobrazení** aplikují na všechna hledání v libovolném korpusu. Jde především o rozsah a podobu [[pojmy:​konkordance|konkordance]],​ případně o její setřídění/​promíchání.+Oproti předchozím nastavením se volby ve formuláři **Zobrazeni → Obecné volby zobrazení** ​(lze též využít klávesové zkratky ''​Shift''​ + ''​O''​ na obrazovce s konkordancí) ​aplikují na všechna hledání v libovolném korpusu. Jde především o rozsah a podobu [[pojmy:​konkordance|konkordance]],​ případně o její setřídění/​promíchání.
  
 [{{:​manualy:​kontext:​moznosti-zobrazeni-obecne.png?​direct&​300|Formulář pro obecné volby zobrazení konkordance }}] [{{:​manualy:​kontext:​moznosti-zobrazeni-obecne.png?​direct&​300|Formulář pro obecné volby zobrazení konkordance }}]
Řádek 44: Řádek 46:
  
 **Automaticky promíchat konkordanční řádky** -- aplikuje funkci [[manualy:​kontext:​konkordance#​promichat|Promíchat]] automaticky na libovolné hledání; nemáte-li specifické požadavky, doporučujeme tuto funkci nechat zapnutou. Zapnutí funkce nemá vliv na aktuální konkordanci. **Automaticky promíchat konkordanční řádky** -- aplikuje funkci [[manualy:​kontext:​konkordance#​promichat|Promíchat]] automaticky na libovolné hledání; nemáte-li specifické požadavky, doporučujeme tuto funkci nechat zapnutou. Zapnutí funkce nemá vliv na aktuální konkordanci.
 +
 +**Používat pokročilý CQL editor** -- zvýrazňování syntaxe a další funkce související se zadáváním CQL dotazu.
  
 **Seznam slov -- Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet řádků zobrazeného [[manualy:​kontext:​novy_dotaz#​seznam_slov|seznamu slov]]. **Seznam slov -- Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet řádků zobrazeného [[manualy:​kontext:​novy_dotaz#​seznam_slov|seznamu slov]].
Řádek 50: Řádek 54:
  
 **Kolokace -- Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet řádků zobrazeného výpisu [[manualy:​kontext:​kolokace|kolokací]]. **Kolokace -- Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet řádků zobrazeného výpisu [[manualy:​kontext:​kolokace|kolokací]].
- 
  
 ---- ----