Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
manualy:kontext:zobrazeni [2018/11/05 23:13]
Michal Škrabal [Obecné volby zobrazení]
manualy:kontext:zobrazeni [2018/11/05 23:25]
Michal Škrabal
Řádek 5: Řádek 5:
 ===== KWIC/Věta ===== ===== KWIC/Věta =====
  
-Volba KWIC/Věta umožňuje rychle přepnout zobrazení [[pojmy:​konkordance|konkordance]] z výpisu vystředěného podle červeně zvýrazněného klíčového slova v kontextu ([[pojmy:​kwic|KWIC]]) na zobrazení, v němž každý konkordanční řádek obsahuje celou větu, v níž se  hledaný jev nachází.+Volba KWIC/Věta umožňuje rychle přepnout zobrazení [[pojmy:​konkordance|konkordance]] z výpisu vystředěného podle červeně zvýrazněného klíčového slova v kontextu ([[pojmy:​kwic|KWIC]]) na zobrazení, v němž každý konkordanční řádek obsahuje celou větu, v níž se  hledaný jev nachází. Mezi oběma režimy lze pohodlně přepínat pomocí klávesy ''​V''​.
  
 [{{:​manualy:​kontext:​konkordance-veta.png?​direct&​700|Konkordance lemmatu //dřevo// v zobrazení po větách }}] [{{:​manualy:​kontext:​konkordance-veta.png?​direct&​700|Konkordance lemmatu //dřevo// v zobrazení po větách }}]
Řádek 11: Řádek 11:
 ===== Korpusová nastavení ===== ===== Korpusová nastavení =====
  
-Formulář, který se po zvolení volby **Zobrazeni → Korpusová nastavení** (resp. po stisknutí klávesy ''​o''​ na obrazovce s konkordancí) objeví, obsahuje několik oddílů určených pro nastavení hodnot, které se budou zobrazovat (např. informace o textu či o KWICu). Všechny volby se ihned po potvrzení aplikují na aktuální konkordanci a zároveň se uloží jako výchozí hodnoty pro každé pozdější hledání v daném korpusu.+Formulář, který se po zvolení volby **Zobrazeni → Korpusová nastavení** (resp. po stisknutí klávesy ''​O''​ na obrazovce s konkordancí) objeví, obsahuje několik oddílů určených pro nastavení hodnot, které se budou zobrazovat (např. informace o textu či o KWICu). Všechny volby se ihned po potvrzení aplikují na aktuální konkordanci a zároveň se uloží jako výchozí hodnoty pro každé pozdější hledání v daném korpusu.
  
 [{{ :​manualy:​kontext:​moznosti-zobrazeni2.png?​direct&​600|Formulář Korpusová nastavení}}] [{{ :​manualy:​kontext:​moznosti-zobrazeni2.png?​direct&​600|Formulář Korpusová nastavení}}]
Řádek 35: Řádek 35:
 ===== Obecné volby zobrazení ===== ===== Obecné volby zobrazení =====
  
-Oproti předchozím nastavením se volby ve formuláři **Zobrazeni → Obecné volby zobrazení** (lze též využít klávesové zkratky ''​Shift''​ + ''​o''​ na obrazovce s konkordancí) aplikují na všechna hledání v libovolném korpusu. Jde především o rozsah a podobu [[pojmy:​konkordance|konkordance]],​ případně o její setřídění/​promíchání.+Oproti předchozím nastavením se volby ve formuláři **Zobrazeni → Obecné volby zobrazení** (lze též využít klávesové zkratky ''​Shift''​ + ''​O''​ na obrazovce s konkordancí) aplikují na všechna hledání v libovolném korpusu. Jde především o rozsah a podobu [[pojmy:​konkordance|konkordance]],​ případně o její setřídění/​promíchání.
  
 [{{:​manualy:​kontext:​moznosti-zobrazeni-obecne.png?​direct&​300|Formulář pro obecné volby zobrazení konkordance FIXME}}] [{{:​manualy:​kontext:​moznosti-zobrazeni-obecne.png?​direct&​300|Formulář pro obecné volby zobrazení konkordance FIXME}}]