AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
manualy:kontext:zobrazeni [2018/08/08 14:28]
Jan Kocek
manualy:kontext:zobrazeni [2018/12/13 17:04]
Jan Kocek
Řádek 5: Řádek 5:
 ===== KWIC/Věta ===== ===== KWIC/Věta =====
  
-Volba KWIC/Věta umožňuje rychle přepnout zobrazení [[pojmy:konkordance|konkordance]] z výpisu vystředěného podle červeně zvýrazněného klíčového slova v kontextu ([[pojmy:kwic|KWIC]]) na zobrazení, v němž každý konkordanční řádek obsahuje celou větu, v níž se  hledaný jev nachází.+Volba KWIC/Věta umožňuje rychle přepnout zobrazení [[pojmy:konkordance|konkordance]] z výpisu vystředěného podle červeně zvýrazněného klíčového slova v kontextu ([[pojmy:kwic|KWIC]]) na zobrazení, v němž každý konkordanční řádek obsahuje celou větu, v níž se  hledaný jev nachází. Mezi oběma režimy lze pohodlně přepínat pomocí klávesy ''V''.
  
 [{{:manualy:kontext:konkordance-veta.png?direct&700|Konkordance lemmatu //dřevo// v zobrazení po větách }}] [{{:manualy:kontext:konkordance-veta.png?direct&700|Konkordance lemmatu //dřevo// v zobrazení po větách }}]
Řádek 11: Řádek 11:
 ===== Korpusová nastavení ===== ===== Korpusová nastavení =====
  
-Formulář, který se po zvolení volby **Zobrazeni → Korpusová nastavení** objeví, obsahuje několik oddílů určených pro nastavení hodnot, které se budou zobrazovat (např. informace o textu či o KWICu). Všechny volby se ihned po potvrzení aplikují na aktuální konkordanci a zároveň se uloží jako výchozí hodnoty pro každé pozdější hledání v daném korpusu.+Formulář, který se po zvolení volby **Zobrazeni → Korpusová nastavení** (resp. po stisknutí klávesy ''O'' na obrazovce s konkordancí) objeví, obsahuje několik oddílů určených pro nastavení hodnot, které se budou zobrazovat (např. informace o textu či o KWICu). Všechny volby se ihned po potvrzení aplikují na aktuální konkordanci a zároveň se uloží jako výchozí hodnoty pro každé pozdější hledání v daném korpusu.
  
 [{{ :manualy:kontext:moznosti-zobrazeni2.png?direct&600|Formulář Korpusová nastavení}}] [{{ :manualy:kontext:moznosti-zobrazeni2.png?direct&600|Formulář Korpusová nastavení}}]
Řádek 18: Řádek 18:
 ==== Poziční atributy ==== ==== Poziční atributy ====
  
-Tato volba umožňuje nastavení [[pojmy:atributy_pozicni|pozičních atributů]], které budou v konkordanci zobrazeny (seznam se může u jednotlivých korpusů lišit, např. korpusy [[cnk:oral2006|ORAL2006]] nebo [[cnk:oral2008|ORAL2008]] nejsou [[pojmy:lemma|lemmatizované]] ani [[pojmy:tag|morfologicky značkované]]). Standardně je vždy zapnut atribut [[pojmy:word|word]], k tomu je možné zobrazit jeden nebo více [[pojmy:atributy_pozicni|atributů]] dalších (lemma, tag). Dodatečné atributy se zobrazují buď přímo v textu (za lomítkem), nebo jako tooltip při přejetí kurzorem myši. Zároveň je možné omezit rozsah takto zobrazované informace pouze na hledané slovo ([[pojmy:kwic|KWIC]]), nebo na všechna kontextova slova ([[pojmy:token|tokeny]]) v konkordanci.+Tato volba umožňuje nastavení [[pojmy:atributy_pozicni|pozičních atributů]], které budou v konkordanci zobrazeny (seznam se může u jednotlivých korpusů lišit, např. korpusy [[cnk:oral2006|ORAL2006]] nebo [[cnk:oral2008|ORAL2008]] nejsou [[pojmy:lemma|lemmatizované]] ani [[pojmy:tag|morfologicky značkované]]). Standardně je vždy zapnut atribut [[pojmy:word|word]], k tomu je možné zobrazit jeden nebo více [[pojmy:atributy_pozicni|atributů]] dalších (lemma, tag).  
 + 
 +Zvolené atributy (nad rámec atributu //word//se zobrazují buď přímo v textu (za lomítkem), nebo jako tooltip při přejetí kurzorem myši. Zároveň je možné omezit rozsah takto zobrazované informace pouze na hledané slovo ([[pojmy:kwic|KWIC]]), nebo na všechna kontextova slova ([[pojmy:token|tokeny]]) v konkordanci.
  
 ==== Struktury ==== ==== Struktury ====
Řádek 33: Řádek 35:
 ===== Obecné volby zobrazení ===== ===== Obecné volby zobrazení =====
  
-Oproti předchozím nastavením se volby ve formuláři **Zobrazeni → Obecné volby zobrazení** aplikují na všechna hledání v libovolném korpusu. Jde především o rozsah a podobu [[pojmy:konkordance|konkordance]], případně o její setřídění/promíchání.+Oproti předchozím nastavením se volby ve formuláři **Zobrazeni → Obecné volby zobrazení** (lze též využít klávesové zkratky ''Shift'' + ''O'' na obrazovce s konkordancí) aplikují na všechna hledání v libovolném korpusu. Jde především o rozsah a podobu [[pojmy:konkordance|konkordance]], případně o její setřídění/promíchání.
  
 [{{:manualy:kontext:moznosti-zobrazeni-obecne.png?direct&300|Formulář pro obecné volby zobrazení konkordance }}] [{{:manualy:kontext:moznosti-zobrazeni-obecne.png?direct&300|Formulář pro obecné volby zobrazení konkordance }}]
Řádek 44: Řádek 46:
  
 **Automaticky promíchat konkordanční řádky** -- aplikuje funkci [[manualy:kontext:konkordance#promichat|Promíchat]] automaticky na libovolné hledání; nemáte-li specifické požadavky, doporučujeme tuto funkci nechat zapnutou. Zapnutí funkce nemá vliv na aktuální konkordanci. **Automaticky promíchat konkordanční řádky** -- aplikuje funkci [[manualy:kontext:konkordance#promichat|Promíchat]] automaticky na libovolné hledání; nemáte-li specifické požadavky, doporučujeme tuto funkci nechat zapnutou. Zapnutí funkce nemá vliv na aktuální konkordanci.
 +
 +**Používat pokročilý CQL editor** -- zvýrazňování syntaxe a další funkce související se zadáváním CQL dotazu.
  
 **Seznam slov -- Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet řádků zobrazeného [[manualy:kontext:novy_dotaz#seznam_slov|seznamu slov]]. **Seznam slov -- Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet řádků zobrazeného [[manualy:kontext:novy_dotaz#seznam_slov|seznamu slov]].
Řádek 50: Řádek 54:
  
 **Kolokace -- Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet řádků zobrazeného výpisu [[manualy:kontext:kolokace|kolokací]]. **Kolokace -- Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet řádků zobrazeného výpisu [[manualy:kontext:kolokace|kolokací]].
- 
  
 ---- ----