AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
manualy:kontext:zobrazeni [2018/08/03 15:27]
Václav Cvrček [Obecné volby zobrazení konkordance]
manualy:kontext:zobrazeni [2018/12/13 17:04]
Jan Kocek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Menu: Zobrazení ====== ====== Menu: Zobrazení ======
  
-V rámci tohoto oddílu menu [[manualy:kontext:index|rozhraní KonText]] jsou soustředěné všechny volby, jimiž lze ovlivnit vzhled a podobu jednotlivých výsledků hledání. První dvě možnosti z nabídky (//KWIC/Věta// //Korpusová nastavení//) upravují možnosti zobrazení, které jsou specifické pro konkrétní korpus, poslední volba (//Obecné volby zobrazení konkordance//) je aplikována na všechna hledání (bez závislosti na zvolený korpus).+V rámci tohoto oddílu menu rozhraní KonText jsou soustředěné všechny volby, jimiž lze ovlivnit vzhled a podobu jednotlivých výsledků hledání. První dvě možnosti z nabídky (**KWIC/Věta** **Korpusová nastavení**) upravují možnosti zobrazení, které jsou specifické pro konkrétní korpus, poslední volba (**Obecné volby zobrazení konkordance**) je aplikována na všechna hledání (bez závislosti na zvolený korpus).
  
 ===== KWIC/Věta ===== ===== KWIC/Věta =====
  
-Volba KWIC/Věta umožňuje rychle přepnout ze zobrazení konkordance, které je vystředěno podle červeně zvýrazněného klíčového slova v kontextu [[pojmy:kwic|(KWIC)]] na zobrazení, v němž každý konkordanční řádek obsahuje celou větu, v níž se  hledaný jev nachází.+Volba KWIC/Věta umožňuje rychle přepnout zobrazení [[pojmy:konkordance|konkordance]] z výpisu vystředěného podle červeně zvýrazněného klíčového slova v kontextu ([[pojmy:kwic|KWIC]]na zobrazení, v němž každý konkordanční řádek obsahuje celou větu, v níž se  hledaný jev nachází. Mezi oběma režimy lze pohodlně přepínat pomocí klávesy ''V''.
  
-[{{:manualy:kontext:konkordance-veta.png?direct&900|Konkordance lemmatu //dřevo// v zobrazení po větách }}]+[{{:manualy:kontext:konkordance-veta.png?direct&700|Konkordance lemmatu //dřevo// v zobrazení po větách }}]
  
 ===== Korpusová nastavení ===== ===== Korpusová nastavení =====
  
-Formulář, který se po zvolení volby **Zobrazeni → Korpusová nastavení** objeví, obsahuje několik sekcí určených pro nastavení rozdílných hodnot, které se budou zobrazovat (např. informace o textu či o KWICu). Všechny volby se ihned po potvrzení aplikují na aktuální konkordanci a zároveň se uloží jako výchozí hodnoty pro každé pozdější hledání v daném korpusu.+Formulář, který se po zvolení volby **Zobrazeni → Korpusová nastavení** (resp. po stisknutí klávesy ''O'' na obrazovce s konkordancí) objeví, obsahuje několik oddílů určených pro nastavení hodnot, které se budou zobrazovat (např. informace o textu či o KWICu). Všechny volby se ihned po potvrzení aplikují na aktuální konkordanci a zároveň se uloží jako výchozí hodnoty pro každé pozdější hledání v daném korpusu.
  
 [{{ :manualy:kontext:moznosti-zobrazeni2.png?direct&600|Formulář Korpusová nastavení}}] [{{ :manualy:kontext:moznosti-zobrazeni2.png?direct&600|Formulář Korpusová nastavení}}]
Řádek 18: Řádek 18:
 ==== Poziční atributy ==== ==== Poziční atributy ====
  
-Tato volba umožňuje nastavení [[pojmy:atributy_pozicni|pozičních atributů]], které budou v konkordanci zobrazené (seznam se může u jednotlivých korpusů lišit, např. korpusy [[cnk:oral2006|ORAL2006]] nebo [[cnk:oral2008|ORAL2008]] nejsou [[pojmy:lemma|lemmatizované]] ani [[pojmy:tag|morfologicky značkované]]). Standardně je vždy zapnutý atribut [[pojmy:word|word]], k tomu je možné zobrazit jeden nebo více [[pojmy:atributy_pozicni|atributů]] dalších (lemma, tag). Dodatečné atributy se zobrazují za lomítkem buď pouze u hledaného slova ([[pojmy:kwic|KWIC]]), nebo ech kontextových slov ([[pojmy:token|tokenů]]) v konkordanci.+Tato volba umožňuje nastavení [[pojmy:atributy_pozicni|pozičních atributů]], které budou v konkordanci zobrazeny (seznam se může u jednotlivých korpusů lišit, např. korpusy [[cnk:oral2006|ORAL2006]] nebo [[cnk:oral2008|ORAL2008]] nejsou [[pojmy:lemma|lemmatizované]] ani [[pojmy:tag|morfologicky značkované]]). Standardně je vždy zapnut atribut [[pojmy:word|word]], k tomu je možné zobrazit jeden nebo více [[pojmy:atributy_pozicni|atributů]] dalších (lemma, tag).  
 + 
 +Zvolené atributy (nad rámec atributu //word//se zobrazují buď přímo v textu (za lomítkem), nebo jako tooltip při přejetí kurzorem myši. Zároveň je možné omezit rozsah takto zobrazované informace pouze na hledané slovo ([[pojmy:kwic|KWIC]]), nebo na echna kontextova slova ([[pojmy:token|tokeny]]) v konkordanci.
  
 ==== Struktury ==== ==== Struktury ====
Řádek 25: Řádek 27:
  
 ''a krbových kamen <fc #008000><s></fc> Komu již po zimě došlo <fc #FF0000>dřevo</fc>, může zkusit tzv. %%"%% krblena %%"%% .<fc #008000> </s></fc> %%"%% Krblena %%"%% jsou velmi'' ''a krbových kamen <fc #008000><s></fc> Komu již po zimě došlo <fc #FF0000>dřevo</fc>, může zkusit tzv. %%"%% krblena %%"%% .<fc #008000> </s></fc> %%"%% Krblena %%"%% jsou velmi''
- 
-Pro výběr více položek ze seznamu je třeba použít myš současně se stiskem klávesy Ctrl (stejně tak i pro kompletní odznačení). 
 ==== Metainformace ==== ==== Metainformace ====
  
-Strukturní jednotky mají různé [[pojmy:atributy_strukturni|atributy]] (např. txtype) a hodnoty těchto atributů (např. NOV, SCI, POP) slouží k jejich klasifikaci a popisu. V konkordančním seznamu se tyto metainformace – vztahující se většinou k celému textu, z něhož daný konkordanční řádek pochází (např. autor, název apod.) – zobrazují vlevo, modrou barvou. Druh této informace a její rozsah je možné nastavit výběrem hodnot z nabídky //Metainformace//.+Strukturní jednotky mají různé [[pojmy:atributy_strukturni|atributy]] (např. txtype) a hodnoty těchto atributů (např. NOV, SCI, POP) slouží k jejich klasifikaci a popisu. V konkordančním seznamu se tyto metainformace – vztahující se většinou k celému textu, z něhož daný konkordanční řádek pochází (např. autor, název apod.) – zobrazují vlevo, modrou barvou. Druh této informace a její rozsah je možné nastavit výběrem hodnot z nabídky **Metainformace**.
  
 Úplnou informaci o všech strukturních atributech a hodnotách blíže určujících daný text je možné zobrazit kliknutím na příslušný modrý referenční údaj u libovolného konkordančního řádku. Údaj se zobrazí ve spodní části obrazovky. Úplnou informaci o všech strukturních atributech a hodnotách blíže určujících daný text je možné zobrazit kliknutím na příslušný modrý referenční údaj u libovolného konkordančního řádku. Údaj se zobrazí ve spodní části obrazovky.
  
-===== Obecné volby zobrazení konkordance =====+===== Obecné volby zobrazení =====
  
-Oproti předchozím nastvením volby, které skrývá formulář **Zobrazeni → Obecné volby zobrazení**, se aplikují na všechna hledání v libovolném korpusu. Jde především o rozsah a podobu [[pojmy:konkordance|konkordance]], případně o její setřídění/promíchání.+Oproti předchozím nastavením se volby ve formulář**Zobrazeni → Obecné volby zobrazení** (lze též využít klávesové zkratky ''Shift'' + ''O'' na obrazovce s konkordancí) aplikují na všechna hledání v libovolném korpusu. Jde především o rozsah a podobu [[pojmy:konkordance|konkordance]], případně o její setřídění/promíchání.
  
 [{{:manualy:kontext:moznosti-zobrazeni-obecne.png?direct&300|Formulář pro obecné volby zobrazení konkordance }}] [{{:manualy:kontext:moznosti-zobrazeni-obecne.png?direct&300|Formulář pro obecné volby zobrazení konkordance }}]
Řádek 45: Řádek 45:
 **Velikost [[pojmy:kwic|KWIC]] kontextu (počet pozic)** -- ovlivňuje rozsah zobrazeného kontextu v okolí klíčového slova v počtu [[pojmy:pozice|pozic]] na obě strany (příliš rozsáhlý kontext je většinou kontraproduktivní, protože snižuje přehlednost konkordance; širší kontext je navíc možné vždy zobrazit kliknutím na KWIC). **Velikost [[pojmy:kwic|KWIC]] kontextu (počet pozic)** -- ovlivňuje rozsah zobrazeného kontextu v okolí klíčového slova v počtu [[pojmy:pozice|pozic]] na obě strany (příliš rozsáhlý kontext je většinou kontraproduktivní, protože snižuje přehlednost konkordance; širší kontext je navíc možné vždy zobrazit kliknutím na KWIC).
  
-**Automaticky promíchat konkordanční řádky** -- aplikuje funkci [[manualy:kontext:konkordance#promichat|Promíchat]] automaticky na libovolné hledání; nemáte-li specifické požadavky, doporučujeme tuto funkci nechat zapnutou. Zapnutí funkce nemá vliv na aktuální konkrodanci.+**Automaticky promíchat konkordanční řádky** -- aplikuje funkci [[manualy:kontext:konkordance#promichat|Promíchat]] automaticky na libovolné hledání; nemáte-li specifické požadavky, doporučujeme tuto funkci nechat zapnutou. Zapnutí funkce nemá vliv na aktuální konkordanci. 
 + 
 +**Používat pokročilý CQL editor** -- zvýrazňování syntaxe a další funkce související se zadáváním CQL dotazu.
  
 **Seznam slov -- Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet řádků zobrazeného [[manualy:kontext:novy_dotaz#seznam_slov|seznamu slov]]. **Seznam slov -- Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet řádků zobrazeného [[manualy:kontext:novy_dotaz#seznam_slov|seznamu slov]].
  
-**Frekvenční distribuce -- Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet řádků zobrazené [[manualy:kontext:frekvencni_distribuce|frekvenční distribuce]].+**Frekvenční distribuce -- Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet řádků zobrazené [[manualy:kontext:frekvence|frekvenční distribuce]].
  
 **Kolokace -- Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet řádků zobrazeného výpisu [[manualy:kontext:kolokace|kolokací]]. **Kolokace -- Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet řádků zobrazeného výpisu [[manualy:kontext:kolokace|kolokací]].
- 
  
 ---- ----
  
 <WRAP center round box 48%> <WRAP center round box 48%>
-**[[manualy:kontext:index|Menu]]**: [[manualy:kontext:novy_dotaz|Dotaz]] • [[manualy:kontext:korpusy|Korpusy]] • [[manualy:kontext:ulozit|Uložit]] • [[manualy:kontext:konkordance|Konkordance]] • [[manualy:kontext:filtr|Filtr]] • [[manualy:kontext:frekvencni_distribuce|Frekvence]] • [[[[manualy:kontext:kolokace|Kolokace]] • [[zobrazeni|Zobrazení]] • [[manualy:kontext:napoveda|Nápověda]]+**[[manualy:kontext:index|Menu]]**: [[manualy:kontext:novy_dotaz|Dotaz]] • [[manualy:kontext:korpusy|Korpusy]] • [[manualy:kontext:ulozit|Uložit]] • [[manualy:kontext:konkordance|Konkordance]] • [[manualy:kontext:filtr|Filtr]] • [[manualy:kontext:frekvence|Frekvence]] • [[[[manualy:kontext:kolokace|Kolokace]] • [[zobrazeni|Zobrazení]] • [[manualy:kontext:napoveda|Nápověda]]
 </WRAP> </WRAP>