Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
manualy:kontext:novy_dotaz [2018/11/02 11:00]
Václav Cvrček [Typ dotazu]
manualy:kontext:novy_dotaz [2018/12/05 11:42] (aktuální)
Jan Kocek
Řádek 52: Řádek 52:
 ===== Specifikovat kontext ===== ===== Specifikovat kontext =====
  
-[{{:​manualy:​kontext:​hledani_kontext.png?​direct&​300 |Formulář pro hledání v kontextu ​FIXME}}]+[{{:​manualy:​kontext:​hledani_kontext.png?​direct&​300 |Formulář pro hledání v kontextu }}]
  
 Každý dotaz je možné dále specifikovat s ohledem na kontext (textové okolí), v němž se hledané slovo nebo fráze vyskytuje. Ke specifikaci slouží kontextová nabídka, která se nachází ve spodní části dotazovacího formuláře (v základním nastavení je skryta, je třeba ji aktivovat kliknutím). Každý dotaz je možné dále specifikovat s ohledem na kontext (textové okolí), v němž se hledané slovo nebo fráze vyskytuje. Ke specifikaci slouží kontextová nabídka, která se nachází ve spodní části dotazovacího formuláře (v základním nastavení je skryta, je třeba ji aktivovat kliknutím).
Řádek 61: Řádek 61:
 ===== Omezit hledání ===== ===== Omezit hledání =====
  
-[{{ :​manualy:​kontext:​hledani_subkorpus.png?​direct&​300|Formulář pro hledání v ad hoc vytvořeném subkorpusu ​FIXME}}]+[{{ :​manualy:​kontext:​hledani_subkorpus.png?​direct&​300|Formulář pro hledání v ad hoc vytvořeném subkorpusu }}]
  
 Potřebujeme-li hledat jen v úzce vymezené skupině textů z celého korpusu, máme dvě možnosti. Buď vytvoříme vlastní virtuální [[manualy:​kontext:​korpusy|subkorpus]],​ který bude pak možné vybrat v rámci nabídky korpusů, nebo dotaz omezíme nějakými podmínkami (typicky pomocí příkazu [[pojmy:​within|within]]). První možnost volíme zpravidla v situacích, kdy víme, že subkorpus budeme potřebovat delší dobu, nebo když je jeho specifikace složitá. Druhou možnost pak užíváme při ad hoc hledání v rámci nějakých jasně daných kategorií textů, které jsou specifikovány základními [[pojmy:​atributy_strukturni|strukturními atributy]]. Potřebujeme-li hledat jen v úzce vymezené skupině textů z celého korpusu, máme dvě možnosti. Buď vytvoříme vlastní virtuální [[manualy:​kontext:​korpusy|subkorpus]],​ který bude pak možné vybrat v rámci nabídky korpusů, nebo dotaz omezíme nějakými podmínkami (typicky pomocí příkazu [[pojmy:​within|within]]). První možnost volíme zpravidla v situacích, kdy víme, že subkorpus budeme potřebovat delší dobu, nebo když je jeho specifikace složitá. Druhou možnost pak užíváme při ad hoc hledání v rámci nějakých jasně daných kategorií textů, které jsou specifikovány základními [[pojmy:​atributy_strukturni|strukturními atributy]].