Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
manualy:kontext:novy_dotaz [2018/08/03 13:53]
Václav Cvrček [Seznam slov]
manualy:kontext:novy_dotaz [2018/12/05 11:42] (aktuální)
Jan Kocek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Menu: Dotaz ====== ====== Menu: Dotaz ======
  
-[{{:​manualy:​kontext:​novy_dotaz.png?​direct&​300 |Formulář pro vytváření dotazu ​FIXME}}]+[{{:​manualy:​kontext:​novy_dotaz.png?​direct&​300 |Formulář pro vytváření dotazu }}]
  
 Pomocí volby **Dotaz → Zadat nový dotaz** je možné kdykoli začít nové hledání v korpusech. Kliknutím na tuto volbu předchozí vyhledaný dotaz, případně výsledky na něm vytvořené,​ opustíme a začínáme s novým hledáním. Následující text se zabývá především pokládáním dotazu do jednojazyčných korpusů, specifika zadávání dotazů do paralelního korpusu [[cnk:​intercorp|InterCorp]] popisuje podrobněji [[kurz:​hledani_v_paralelnim_korpusu#​paralelni_korpusy_v_rozhrani_kontext|bonusová lekce]] základního kurzu práce s ČNK. Pomocí volby **Dotaz → Zadat nový dotaz** je možné kdykoli začít nové hledání v korpusech. Kliknutím na tuto volbu předchozí vyhledaný dotaz, případně výsledky na něm vytvořené,​ opustíme a začínáme s novým hledáním. Následující text se zabývá především pokládáním dotazu do jednojazyčných korpusů, specifika zadávání dotazů do paralelního korpusu [[cnk:​intercorp|InterCorp]] popisuje podrobněji [[kurz:​hledani_v_paralelnim_korpusu#​paralelni_korpusy_v_rozhrani_kontext|bonusová lekce]] základního kurzu práce s ČNK.
Řádek 32: Řádek 32:
 ^ Část slova | pro vyhledání řetězce znaků kdekoli ve slově | Vyhledá po sobě následující znaky v rámci jednoho slova. | RE, case-sensitive | ''​pra''​ > //praděda, praxe, doprava, lepra…//​\\ ''​křá''​ > //​pookřát,​ křáp, Jiskřákovi…//​ | ^ Část slova | pro vyhledání řetězce znaků kdekoli ve slově | Vyhledá po sobě následující znaky v rámci jednoho slova. | RE, case-sensitive | ''​pra''​ > //praděda, praxe, doprava, lepra…//​\\ ''​křá''​ > //​pookřát,​ křáp, Jiskřákovi…//​ |
 ^ CQL | pro vyhledání všeho, co lze pomocí korpusového manažeru vyhledat | CQL je [[pojmy:​dotazovaci_jazyk|Corpus Query Language]], korpusový dotazovací jazyk (do něhož si rozhraní KonText samo interně převádí všechny předchozí typy dotazů). | RE, case-sensitive,​ [[pojmy:​dotazovaci_jazyk|CQL]] syntax | ''​[lemma=<​nowiki>"</​nowiki>​kočka<​nowiki>"</​nowiki>​]''​ > //kočka, kočku, koček, kočkám…//​\\ ''​[word=<​nowiki>"</​nowiki>​černá<​nowiki>"</​nowiki>​]''​ > //​černá//​\\ ​ ''​[lemma=<​nowiki>"</​nowiki>​číst<​nowiki>"</​nowiki>​][tag=<​nowiki>"</​nowiki>​N.*<​nowiki>"</​nowiki>​]''​ > //číst levity, četli článek, nečtete noviny…// | ^ CQL | pro vyhledání všeho, co lze pomocí korpusového manažeru vyhledat | CQL je [[pojmy:​dotazovaci_jazyk|Corpus Query Language]], korpusový dotazovací jazyk (do něhož si rozhraní KonText samo interně převádí všechny předchozí typy dotazů). | RE, case-sensitive,​ [[pojmy:​dotazovaci_jazyk|CQL]] syntax | ''​[lemma=<​nowiki>"</​nowiki>​kočka<​nowiki>"</​nowiki>​]''​ > //kočka, kočku, koček, kočkám…//​\\ ''​[word=<​nowiki>"</​nowiki>​černá<​nowiki>"</​nowiki>​]''​ > //​černá//​\\ ​ ''​[lemma=<​nowiki>"</​nowiki>​číst<​nowiki>"</​nowiki>​][tag=<​nowiki>"</​nowiki>​N.*<​nowiki>"</​nowiki>​]''​ > //číst levity, četli článek, nečtete noviny…// |
 +
 +<WRAP round info 70%>
 +Při zadávání CQL dotazu KonText automaticky kontroluje a zvýrazňuje syntax dotazu. V případě, že dotaz není validní, KonText na to uživatele upozorní a umožní mu dotaz před vyhodnocením opravit. Vzhledem k širokým možnostem CQL dotazování však není kontrola správnosti dotazu vždy přesná, a proto je možné, že se varování objeví i v případě validního dotazu.
 +</​WRAP>​
  
  
Řádek 44: Řádek 48:
  
 V momentě, kdy je dotaz zadán, je možné spustit vyhledávání buď kliknutím na tlačítko **Hledat**, nebo stisknutím klávesy Enter, pokud je kurzor umístěn v zadávacím řádku. V momentě, kdy je dotaz zadán, je možné spustit vyhledávání buď kliknutím na tlačítko **Hledat**, nebo stisknutím klávesy Enter, pokud je kurzor umístěn v zadávacím řádku.
- 
  
  
 ===== Specifikovat kontext ===== ===== Specifikovat kontext =====
  
-[{{:​manualy:​kontext:​hledani_kontext.png?​direct&​300 |Formulář pro hledání v kontextu ​FIXME}}]+[{{:​manualy:​kontext:​hledani_kontext.png?​direct&​300 |Formulář pro hledání v kontextu }}]
  
 Každý dotaz je možné dále specifikovat s ohledem na kontext (textové okolí), v němž se hledané slovo nebo fráze vyskytuje. Ke specifikaci slouží kontextová nabídka, která se nachází ve spodní části dotazovacího formuláře (v základním nastavení je skryta, je třeba ji aktivovat kliknutím). Každý dotaz je možné dále specifikovat s ohledem na kontext (textové okolí), v němž se hledané slovo nebo fráze vyskytuje. Ke specifikaci slouží kontextová nabídka, která se nachází ve spodní části dotazovacího formuláře (v základním nastavení je skryta, je třeba ji aktivovat kliknutím).
Řádek 58: Řádek 61:
 ===== Omezit hledání ===== ===== Omezit hledání =====
  
-[{{ :​manualy:​kontext:​hledani_subkorpus.png?​direct&​300|Formulář pro hledání v ad hoc vytvořeném subkorpusu ​FIXME}}]+[{{ :​manualy:​kontext:​hledani_subkorpus.png?​direct&​300|Formulář pro hledání v ad hoc vytvořeném subkorpusu }}]
  
-Potřebujeme-li hledat jen v úzce vymezené skupině textů z celého korpusu, máme dvě možnosti. Buď vytvoříme vlastní virtuální [[manualy:​kontext:​subkorpus]],​ který bude pak možné vybrat v rámci nabídky korpusů, nebo dotaz omezíme nějakými podmínkami (typicky pomocí příkazu [[pojmy:​within|within]]). První možnost volíme zpravidla v situacích, kdy víme, že subkorpus budeme potřebovat delší dobu, nebo když je jeho specifikace složitá. Druhou možnost pak užíváme při ad hoc hledání v rámci nějakých jasně daných kategorií textů, které jsou specifikovány základními [[pojmy:​atributy_strukturni|strukturními atributy]].+Potřebujeme-li hledat jen v úzce vymezené skupině textů z celého korpusu, máme dvě možnosti. Buď vytvoříme vlastní virtuální [[manualy:​kontext:​korpusy|subkorpus]],​ který bude pak možné vybrat v rámci nabídky korpusů, nebo dotaz omezíme nějakými podmínkami (typicky pomocí příkazu [[pojmy:​within|within]]). První možnost volíme zpravidla v situacích, kdy víme, že subkorpus budeme potřebovat delší dobu, nebo když je jeho specifikace složitá. Druhou možnost pak užíváme při ad hoc hledání v rámci nějakých jasně daných kategorií textů, které jsou specifikovány základními [[pojmy:​atributy_strukturni|strukturními atributy]].
  
 Formulář nového dotazu poskytuje zjednodušení ve formě dodatečného formuláře **Omezit hledání**,​ který je umístěn pod kontextovým hledáním a aktivuje se podobně jako (výše popsaná) specifikace kontextu kliknutím. Formulář nového dotazu poskytuje zjednodušení ve formě dodatečného formuláře **Omezit hledání**,​ který je umístěn pod kontextovým hledáním a aktivuje se podobně jako (výše popsaná) specifikace kontextu kliknutím.
Řádek 77: Řádek 80:
 Základním výstupem jakéhokoli dotazu je [[pojmy:​konkordance|konkordance]],​ tj. seznam všech výskytů ([[pojmy:​token|tokenů]]) odpovídajících dotazu spolu s jejich textovým okolím. Funkce **Seznam slov** naproti tomu vyhodnocuje dotaz tak, že výsledkem je seznam různých slov ([[pojmy:​typ|typů]]),​ které dotazu odpovídají,​ spolu s jejich absolutní [[pojmy:​frekvence|frekvencí]],​ [[pojmy:​arf|ARF]] nebo počtem dokumentů, v němž se hledaný jev vyskytuje. Funkce Seznam slov je tak analogická [[manualy:​kontext:​frekvencni_distribuce|frekvenční distribuci]],​ její výhodou je však rychlost a výpočetní nenáročnost,​ protože mezikrok přes konkordanci není u Seznamu slov potřeba. Základním výstupem jakéhokoli dotazu je [[pojmy:​konkordance|konkordance]],​ tj. seznam všech výskytů ([[pojmy:​token|tokenů]]) odpovídajících dotazu spolu s jejich textovým okolím. Funkce **Seznam slov** naproti tomu vyhodnocuje dotaz tak, že výsledkem je seznam různých slov ([[pojmy:​typ|typů]]),​ které dotazu odpovídají,​ spolu s jejich absolutní [[pojmy:​frekvence|frekvencí]],​ [[pojmy:​arf|ARF]] nebo počtem dokumentů, v němž se hledaný jev vyskytuje. Funkce Seznam slov je tak analogická [[manualy:​kontext:​frekvencni_distribuce|frekvenční distribuci]],​ její výhodou je však rychlost a výpočetní nenáročnost,​ protože mezikrok přes konkordanci není u Seznamu slov potřeba.
  
-[{{ :​manualy:​kontext:​seznam_slov_slovesa.png?​direct&​300|Formulář pro vytváření seznamu slov FIXME}}]+[{{ :​manualy:​kontext:​seznam_slov_slovesa.png?​direct&​300|Formulář pro vytváření seznamu slov }}]
  
 Ve formuláři je možné nastavit různé parametry hledání: Ve formuláři je možné nastavit různé parametry hledání:
Řádek 98: Řádek 101:
  
 <WRAP center round box 48%> <WRAP center round box 48%>
-**[[manualy:​kontext:​index|Menu]]**:​ [[manualy:​kontext:​novy_dotaz|Dotaz]] • [[manualy:​kontext:​subkorpus|Korpusy]] • [[manualy:​kontext:​ulozit|Uložit]] • [[manualy:​kontext:​konkordance|Konkordance]] • [[manualy:​kontext:​filtr|Filtr]] • [[manualy:​kontext:​frekvencni_distribuce|Frekvence]] • [[[[manualy:​kontext:​kolokace|Kolokace]] • [[moznosti_zobrazeni|Zobrazení]] • [[manualy:​kontext:​napoveda|Nápověda]]+**[[manualy:​kontext:​index|Menu]]**:​ [[manualy:​kontext:​novy_dotaz|Dotaz]] • [[manualy:​kontext:​korpusy|Korpusy]] • [[manualy:​kontext:​ulozit|Uložit]] • [[manualy:​kontext:​konkordance|Konkordance]] • [[manualy:​kontext:​filtr|Filtr]] • [[manualy:​kontext:​frekvence|Frekvence]] • [[[[manualy:​kontext:​kolokace|Kolokace]] • [[zobrazeni|Zobrazení]] • [[manualy:​kontext:​napoveda|Nápověda]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​