Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
manualy:kontext:novy_dotaz [2022/05/17 15:59]
Jan Kocek
manualy:kontext:novy_dotaz [2022/05/17 16:00] (aktuální)
Jan Kocek
Řádek 128: Řádek 128:
 Základním výstupem jakéhokoli dotazu je [[pojmy:konkordance|konkordance]], tj. seznam všech výskytů ([[pojmy:token|tokenů]]) odpovídajících dotazu spolu s jejich textovým okolím. Funkce **Seznam slov** naproti tomu vyhodnocuje dotaz tak, že výsledkem je seznam různých slov ([[pojmy:typ|typů]]), které dotazu odpovídají, spolu s jejich absolutní [[pojmy:frekvence|frekvencí]], [[pojmy:arf|ARF]] nebo počtem dokumentů, v němž se hledaný jev vyskytuje. Funkce Seznam slov je tak analogická [[manualy:kontext:frekvencni_distribuce|frekvenční distribuci]], její výhodou je však rychlost a výpočetní nenáročnost, protože mezikrok přes konkordanci tu není potřeba. Základním výstupem jakéhokoli dotazu je [[pojmy:konkordance|konkordance]], tj. seznam všech výskytů ([[pojmy:token|tokenů]]) odpovídajících dotazu spolu s jejich textovým okolím. Funkce **Seznam slov** naproti tomu vyhodnocuje dotaz tak, že výsledkem je seznam různých slov ([[pojmy:typ|typů]]), které dotazu odpovídají, spolu s jejich absolutní [[pojmy:frekvence|frekvencí]], [[pojmy:arf|ARF]] nebo počtem dokumentů, v němž se hledaný jev vyskytuje. Funkce Seznam slov je tak analogická [[manualy:kontext:frekvencni_distribuce|frekvenční distribuci]], její výhodou je však rychlost a výpočetní nenáročnost, protože mezikrok přes konkordanci tu není potřeba.
  
-[{{ :manualy:kontext:seznam_slov_slovesa.png?direct&300|Formulář pro vytváření seznamu slov FIXME }}]+[{{ :manualy:kontext:seznam_slov_slovesa.png?direct&300|Formulář pro vytváření seznamu slov }}]
  
 Ve formuláři je možné nastavit různé parametry hledání: Ve formuláři je možné nastavit různé parametry hledání: