Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
manualy:kontext:korpusy [2018/11/02 14:45]
Václav Cvrček [Veřejné subkorpusy]
manualy:kontext:korpusy [2018/11/02 14:55] (aktuální)
Václav Cvrček [Veřejné subkorpusy]
Řádek 65: Řádek 65:
 ===== Veřejné subkorpusy ===== ===== Veřejné subkorpusy =====
  
-Subkorpusy je možné sdílet s ostatními uživateli za předpokladu,​ že mají  přístup ke zdrojové korpusu, z něhož je subkorpus vytvořen. Každému veřejně přístupnému subkorpusu je přiřazen unikátní klíč (např. ''​7e06d19af7''​),​ který je možné sdílet a podle něhož ​je možné ​korpus v rámci menu **Korpus > Veřejné subkorpusy** vyvolat. Alternativně je možné veřejný subkorpus vyhledat rovněž podle příjmení autora.+Subkorpusy je možné sdílet s ostatními uživateli za předpokladu,​ že mají  přístup ke zdrojové korpusu, z něhož je subkorpus vytvořen. Každému veřejně přístupnému subkorpusu je přiřazen unikátní klíč (např. ''​7e06d19af7''​),​ který je možné sdílet a podle něhož ​lze korpus v rámci menu **Korpus > Veřejné subkorpusy** vyvolat. Alternativně je možné veřejný subkorpus vyhledat rovněž podle příjmení autora.
  
-Princip vytvoření veřejného subkorpusu je v podstatě identický s postupem pro vytvoření soukromého trvalého subkorpusu, jak byl popsán výše. Po vytvoření subkorpusu je pouze třeba v menu **Mé subkorpusy** zaškrtnout volbu povolující veřejnou přístupnost a vyplnit popis korpusu. Unikátní klíč lze zobrazit pokud si uživatel vybere vytvořený korpus k práci a nechá si zobrazit informace o něm (odkaz na začátku drobečkové navigace pod logem KonText).+Princip vytvoření veřejného subkorpusu je v podstatě identický s postupem pro vytvoření soukromého trvalého subkorpusu, jak byl popsán výše. Po vytvoření subkorpusu je pouze třeba v menu **Mé subkorpusy** zaškrtnout volbu povolující veřejnou přístupnost a vyplnit popis korpusu. Unikátní klíč lze zobrazitpokud si uživatel vybere vytvořený korpus k práci a nechá si zobrazit informace o něm (odkaz na začátku drobečkové navigace pod logem KonText).
  
 ---- ----