Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
manualy:kontext:korpusy [2018/08/07 14:45]
Jan Kocek
manualy:kontext:korpusy [2018/11/02 14:55] (aktuální)
Václav Cvrček [Veřejné subkorpusy]
Řádek 53: Řádek 53:
 ===== Přehled existujících subkorpusů ===== ===== Přehled existujících subkorpusů =====
  
-[{{ :​manualy:​kontext:​subkorpus_prehled.png?​direct&​300|Přehled existujících uživatelových subkorpusů}}]+[{{ :​manualy:​kontext:​subkorpus_prehled.png?​direct&​300|Přehled existujících uživatelových subkorpusů ​FIXME}}]
  
 Sekce **Korpusy → Mé subkorpusy** přináší přehled všech uživatelem definovaných subkorpusů. V tabulce je vedle jejich jména i jejich velikost (v počtu [[pojmy:​pozice|pozic]]) a datum vytvoření. Zároveň zde má uživatel možnost smazat subkorpusy, které už nepoužívá. Smazaný subkorpus je případně možné obnovit ze zálohy. Sekce **Korpusy → Mé subkorpusy** přináší přehled všech uživatelem definovaných subkorpusů. V tabulce je vedle jejich jména i jejich velikost (v počtu [[pojmy:​pozice|pozic]]) a datum vytvoření. Zároveň zde má uživatel možnost smazat subkorpusy, které už nepoužívá. Smazaný subkorpus je případně možné obnovit ze zálohy.
Řádek 62: Řádek 62:
  
 Vyhledání ve vytvořeném subkorpusu můžeme iniciovat jednak kliknutím na daný subkorpus v nabídce **Korpusy → Mé subkorpusy** nebo výběrem zdrojového korpusu při zadávání dotazu a následnou volbou v roletovém menu umístěném vedle specifikace korpusu. Vyhledání ve vytvořeném subkorpusu můžeme iniciovat jednak kliknutím na daný subkorpus v nabídce **Korpusy → Mé subkorpusy** nebo výběrem zdrojového korpusu při zadávání dotazu a následnou volbou v roletovém menu umístěném vedle specifikace korpusu.
 +
 +===== Veřejné subkorpusy =====
 +
 +Subkorpusy je možné sdílet s ostatními uživateli za předpokladu,​ že mají  přístup ke zdrojové korpusu, z něhož je subkorpus vytvořen. Každému veřejně přístupnému subkorpusu je přiřazen unikátní klíč (např. ''​7e06d19af7''​),​ který je možné sdílet a podle něhož lze korpus v rámci menu **Korpus > Veřejné subkorpusy** vyvolat. Alternativně je možné veřejný subkorpus vyhledat rovněž podle příjmení autora.
 +
 +Princip vytvoření veřejného subkorpusu je v podstatě identický s postupem pro vytvoření soukromého trvalého subkorpusu, jak byl popsán výše. Po vytvoření subkorpusu je pouze třeba v menu **Mé subkorpusy** zaškrtnout volbu povolující veřejnou přístupnost a vyplnit popis korpusu. Unikátní klíč lze zobrazit, pokud si uživatel vybere vytvořený korpus k práci a nechá si zobrazit informace o něm (odkaz na začátku drobečkové navigace pod logem KonText).
  
 ---- ----