Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
manualy:kontext:konkordance [2018/08/03 15:56]
Michal Škrabal [Vzorek]
manualy:kontext:konkordance [2018/12/13 12:23] (aktuální)
Jan Kocek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Menu: Konkordance ====== ====== Menu: Konkordance ======
  
-[{{:​manualy:​kontext:​konkordance-liska.png?​direct&​500 |Konkordanční seznam ​FIXME}}]+[{{:​manualy:​kontext:​konkordance-liska.png?​direct&​500 |Konkordanční seznam }}]
  
 Základním typem vyhodnocení dotazu je [[pojmy:​konkordance|konkordance]],​ resp. konkordanční seznam. Jedná se o výpis všech slov nebo frází, které odpovídají dotazu ([[pojmy:​kwic|KWIC]]),​ spolu s jejich pravým a levým kontextem, příp. i údajem o zdrojovém textu. Dlouhý konkordanční seznam je většinou rozdělen na několik stránek, mezi kterými je možné přecházet pomocí šipek umístěných v záhlaví a zápatí konkordančního seznamu. ​ Základním typem vyhodnocení dotazu je [[pojmy:​konkordance|konkordance]],​ resp. konkordanční seznam. Jedná se o výpis všech slov nebo frází, které odpovídají dotazu ([[pojmy:​kwic|KWIC]]),​ spolu s jejich pravým a levým kontextem, příp. i údajem o zdrojovém textu. Dlouhý konkordanční seznam je většinou rozdělen na několik stránek, mezi kterými je možné přecházet pomocí šipek umístěných v záhlaví a zápatí konkordančního seznamu. ​
Řádek 30: Řádek 30:
 V případě, že je korpus [[pojmy:​syntakticka_analyza|syntakticky označkován]] (např. [[cnk:​syn2015|SYN2015]]),​ nachází se mezi tímto zaškrtávacím políčkem a metainformací o textu ikonka {{:​manualy:​kontext:​syntax-tree-icon.png?​nolink&​20|}} sloužící k vyvolání syntaktického grafu. ​ V případě, že je korpus [[pojmy:​syntakticka_analyza|syntakticky označkován]] (např. [[cnk:​syn2015|SYN2015]]),​ nachází se mezi tímto zaškrtávacím políčkem a metainformací o textu ikonka {{:​manualy:​kontext:​syntax-tree-icon.png?​nolink&​20|}} sloužící k vyvolání syntaktického grafu. ​
  
-[{{:​manualy:​kontext:​podily_skupin.png?​450 |Podíly označených skupin řádků ​FIXME}}]+[{{:​manualy:​kontext:​podily_skupin.png?​450 |Podíly označených skupin řádků }}]
  
 ===== Třídění ===== ===== Třídění =====
  
-Jednoduchou metodou, jak se zorientovat v rozsáhlé konkordanci,​ je třídění,​ které seřadí podle abecedy konkordanci a seskupí tak analogické případy k sobě.+Jednoduchou metodou, jak se zorientovat v rozsáhlé konkordanci,​ je třídění,​ které seřadí podle abecedy konkordanci a seskupí tak analogické případy k sobě. Tuto funkci lze na obrazovce s konkordancí pohodlně vyvolat stiskem klávesy ''​S''​ anebo pomocí volby **Konkordance → Třídění**.
  
-[{{ :​manualy:​kontext:​trideni.png?​direct&​300|Formulář třídění ​FIXME}}]+[{{ :​manualy:​kontext:​trideni.png?​direct&​300|Formuláře jednoduchého a víceúrovňového ​třídění }}]
  
-manualy:​kontext:​index|Rozhraní KonText poskytuje několik možností abecedního setřídění konkordance.+[[manualy:​kontext:​index|Rozhraní KonText]] poskytuje několik možností abecedního setřídění konkordance.
  
   - Jednoduché třídění   - Jednoduché třídění
Řádek 62: Řádek 62:
 ===== Vzorek ===== ===== Vzorek =====
  
-Alternativou k promíchání při práci zejména s rozsáhlou konkordancí je vytváření náhodných vzorků (**Konkordance → Vzorek**). Výhodou tohoto přístupu je zejména fakt, že se rozsáhlá konkordance zmenší na základě náhodného výběru na rozsah, který je lidskými silami analyzovatelný. Omezíme-li rozsah konkordance tímto způsobem, ovlivní to samozřejmě absolutní frekvence výsledků. Pokud je ovšem vzorek dostatečně velký, relativní frekvence (tj. poměry mezi zkoumanými jevy) by měly zůstat zachovány. +Alternativou k promíchání při práci zejména s rozsáhlou konkordancí je vytváření náhodných vzorků (**Konkordance → Vzorek** ​resp. klávesová zkratka ''​M''​). Výhodou tohoto přístupu je zejména fakt, že se rozsáhlá konkordance zmenší na základě náhodného výběru na rozsah, který je lidskými silami analyzovatelný. Omezíme-li rozsah konkordance tímto způsobem, ovlivní to samozřejmě absolutní frekvence výsledků. Pokud je ovšem vzorek dostatečně velký, relativní frekvence (tj. poměry mezi zkoumanými jevy) by měly zůstat zachovány.
  
 +Možnostem vytváření vzorků se věnuje [[kurz:​vytvareni_vzorku|specializovaný návod]] v rámci manuálu.
 ===== Popis dotazu ===== ===== Popis dotazu =====
  
  
-[{{:​manualy:​kontext:​popis-dotazu.png?​direct&​300|Popis složitějšího dotazu}}]+[{{:​manualy:​kontext:​popis-dotazu.png?​direct&​300|Popis složitějšího dotazu }}] 
  
 +Funkce **Konkordance → Popis dotazu** zobrazí jednak kompletní zadání aktuálního dotazu (včetně zvoleného korpusu a všech podmínek), dále pak i každou další operaci, která změnila podobu nebo rozsah konkordance. Uživatel má zároveň možnost se k jednotlivým krokům a mezifázím vracet a obnovit tak podobu konkordance z kteréhokoli kroku.
  
-Funkce ​**Popis dotazu** zobrazí jednak kompletní zadání aktuálního ​dotazu (včetně zvoleného korpusu a všech podmínek)dále pak i každou další operaci, která změnila podobu nebo rozsah konkordance. Uživatel má zároveň možnost se k jednotlivým krokům a mezifázím vracet a obnovit tak podobu konkordance z kteréhokoli kroku.+Nadto umožňuje volba **Editovat** změnit parametry ​dotazu ​přímo nad vyhledanou konkordancí ​(bez nutnosti iniciovat nový dotaz). Tuto funkci oceníte zejména ​případě, že chcete původní dotaz zpřesnit či doladit.
  
-Popis dotazu tak představuje komplexnější a obecnější variantu prostého //​Undo// ​(viz níže), které je schopné vždy pouze jednoho kroku zpět. Umožňuje také přesnou specifikaci dotazu pro pozdější využití, např. ve výzkumné zprávě, vědecké práci apod.+Popis dotazu tak představuje komplexnější a obecnější variantu prostého ​**Zpět** (//Undo//), které je schopné vždy pouze jednoho kroku nazpět. Umožňuje také přesnou specifikaci dotazu pro pozdější využití, např. ve výzkumné zprávě, vědecké práci apod.
  
 ===== Archivovat dotaz ===== ===== Archivovat dotaz =====
  
-Funkce **Archivovat dotaz** umožňuje zadaný dotaz pojmenovat a trvale jej uložit do historie dotazů (zobrazí se pod volbou **Dotaz → Předchozí dotazy**). Ukládá se přitom kompletní stav formuláře,​ tedy např. i vybrané typy textů.+Funkce **Konkordance → Archivovat dotaz** umožňuje zadaný dotaz pojmenovat a trvale jej uložit do historie dotazů (zobrazí se pod volbou **Dotaz → Předchozí dotazy**). Ukládá se přitom kompletní stav formuláře,​ tedy např. i vybrané typy textů.
  
 ===== Zpět ===== ===== Zpět =====
  
-Funkce **Konkordance → Zpět** podobně jako v jiných programech vrátí zpět poslední provedenou akci (používaný je také anglický ekvivalent //Undo//). V našem případě se tato funkce omezuje pouze na operace, které ovlivňují konkordanci (tzn. filtrování,​ třídění,​ promíchávání apod.). Nevztahuje se na uživatelská nastavení a možnosti zobrazení.+Funkce **Konkordance → Zpět** podobně jako v jiných programech vrátí zpět poslední provedenou akci (používá se také anglický ekvivalent //Undo//). V našem případě se tato funkce omezuje pouze na operace, které ovlivňují konkordanci (tzn. filtrování,​ třídění,​ promíchávání apod.). Nevztahuje se na uživatelská nastavení a možnosti zobrazení.