Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
manualy:kontext:konkordance [2018/08/08 11:33]
Jan Kocek
manualy:kontext:konkordance [2018/12/13 12:23]
Jan Kocek
Řádek 34: Řádek 34:
 ===== Třídění ===== ===== Třídění =====
  
-Jednoduchou metodou, jak se zorientovat v rozsáhlé konkordanci,​ je třídění,​ které seřadí podle abecedy konkordanci a seskupí tak analogické případy k sobě.+Jednoduchou metodou, jak se zorientovat v rozsáhlé konkordanci,​ je třídění,​ které seřadí podle abecedy konkordanci a seskupí tak analogické případy k sobě. Tuto funkci lze na obrazovce s konkordancí pohodlně vyvolat stiskem klávesy ''​S''​ anebo pomocí volby **Konkordance → Třídění**.
  
 [{{ :​manualy:​kontext:​trideni.png?​direct&​300|Formuláře jednoduchého a víceúrovňového třídění }}] [{{ :​manualy:​kontext:​trideni.png?​direct&​300|Formuláře jednoduchého a víceúrovňového třídění }}]
  
-manualy:​kontext:​index|Rozhraní KonText poskytuje několik možností abecedního setřídění konkordance.+[[manualy:​kontext:​index|Rozhraní KonText]] poskytuje několik možností abecedního setřídění konkordance.
  
   - Jednoduché třídění   - Jednoduché třídění
Řádek 62: Řádek 62:
 ===== Vzorek ===== ===== Vzorek =====
  
-Alternativou k promíchání při práci zejména s rozsáhlou konkordancí je vytváření náhodných vzorků (**Konkordance → Vzorek**). Výhodou tohoto přístupu je zejména fakt, že se rozsáhlá konkordance zmenší na základě náhodného výběru na rozsah, který je lidskými silami analyzovatelný. Omezíme-li rozsah konkordance tímto způsobem, ovlivní to samozřejmě absolutní frekvence výsledků. Pokud je ovšem vzorek dostatečně velký, relativní frekvence (tj. poměry mezi zkoumanými jevy) by měly zůstat zachovány. +Alternativou k promíchání při práci zejména s rozsáhlou konkordancí je vytváření náhodných vzorků (**Konkordance → Vzorek** ​resp. klávesová zkratka ''​M''​). Výhodou tohoto přístupu je zejména fakt, že se rozsáhlá konkordance zmenší na základě náhodného výběru na rozsah, který je lidskými silami analyzovatelný. Omezíme-li rozsah konkordance tímto způsobem, ovlivní to samozřejmě absolutní frekvence výsledků. Pokud je ovšem vzorek dostatečně velký, relativní frekvence (tj. poměry mezi zkoumanými jevy) by měly zůstat zachovány.
  
 +Možnostem vytváření vzorků se věnuje [[kurz:​vytvareni_vzorku|specializovaný návod]] v rámci manuálu.
 ===== Popis dotazu ===== ===== Popis dotazu =====