Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
manualy:kontext:frekvence [2022/05/19 17:02]
Michal Škrabal [Tabulkové zobrazení]
manualy:kontext:frekvence [2022/05/20 08:44] (aktuální)
Jan Křivan [Tabulkové zobrazení]
Řádek 43: Řádek 43:
 Pro hodnoty absolutní i relativní frekvence lze pomocí další volby zobrazit i hodnoty **[[pojmy:konfidencni_intervaly|konfidenčních intervalů]]**, tj. rozsahy, v nichž by se dané frekvence (s pravděpodobností na určené **konfidenční hladině**) vyskytovaly v jiných, podobně sestavených korpusech srovnatelné velikosti. Konfidenční hladina je nastavena na 95 % a je možné ji uživatelsky změnit pomocí volby na 99 % nebo 90 %.  Pro hodnoty absolutní i relativní frekvence lze pomocí další volby zobrazit i hodnoty **[[pojmy:konfidencni_intervaly|konfidenčních intervalů]]**, tj. rozsahy, v nichž by se dané frekvence (s pravděpodobností na určené **konfidenční hladině**) vyskytovaly v jiných, podobně sestavených korpusech srovnatelné velikosti. Konfidenční hladina je nastavena na 95 % a je možné ji uživatelsky změnit pomocí volby na 99 % nebo 90 %. 
  
-V seznamu nalevo od slovního tvaru jsou odkazy **p/n**, které slouží pro rychlé vyvolání **pozitivního a negativního [[manualy:kontext:filtr|filtru]]**. Kliknutím na **p** v řádku reprezentujícím frekvenci tvaru //dřevem// vyfiltrujeme ze stávající konkordance pouze tento tvar, analogicky po aktivaci **n** budou z aktuální konkordance vyloučeny všechny výskyty daného tvaru.+V seznamu nalevo od slovního tvaru jsou odkazy **p/n**, které slouží pro rychlé vyvolání **pozitivního a negativního [[manualy:kontext:filtr|filtru]]**. Kliknutím na **p** v řádku reprezentujícím frekvenci tvaru //dřeva// vyfiltrujeme ze stávající konkordance pouze tento tvar, analogicky po aktivaci **n** budou z aktuální konkordance vyloučeny všechny výskyty daného tvaru.
  
 Při kliknutí na nadpis sloupce se tabulka automaticky podle zvoleného sloupce přetřídí. Je tak možné získat i seznam setříděný abecedně (vedle běžného frekvenčně seřazeného výpisu). Při kliknutí na nadpis sloupce se tabulka automaticky podle zvoleného sloupce přetřídí. Je tak možné získat i seznam setříděný abecedně (vedle běžného frekvenčně seřazeného výpisu).