Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
manualy:kontext:filtr [2018/11/05 23:23]
Michal Škrabal
manualy:kontext:filtr [2018/11/07 12:26] (aktuální)
Michal Škrabal
Řádek 5: Řádek 5:
 [{{ :​manualy:​kontext:​filtr.png?​direct&​300|Formulář filtrování }}] [{{ :​manualy:​kontext:​filtr.png?​direct&​300|Formulář filtrování }}]
  
-V rozhraní KonText máte na výběr ze dvou typů filtrování (přes položku **Filtr** anebo stisknutím klávesy ''​F''​):​+V rozhraní KonText máte na výběr ze dvou základních ​typů filtrování (přes položku **Filtr** anebo stisknutím klávesy ''​F''​):​
   - P-filtr (pozitivní filtr) ​   - P-filtr (pozitivní filtr) ​
   - N-filtr (negativní filtr)   - N-filtr (negativní filtr)
Řádek 20: Řádek 20:
  
 Budeme-li chtít vyfiltrovat pouze ty konkordance,​ kde se v bezprostředním okolí lemmatu //klidný// objevuje spojka //a//, budeme mít v tomto případě dvě možnosti: buď jako kookurenci označíme předcházející spojku, nebo spojku následující za KWICem. Pokud v nastavení filtru zvolíme **první shoda** vybraný token, bude označen v hledaném kontextovém rozsahu ten nejvíce nalevo, v případě volby **poslední shoda** bude označen ten nejvíce napravo. Budeme-li chtít vyfiltrovat pouze ty konkordance,​ kde se v bezprostředním okolí lemmatu //klidný// objevuje spojka //a//, budeme mít v tomto případě dvě možnosti: buď jako kookurenci označíme předcházející spojku, nebo spojku následující za KWICem. Pokud v nastavení filtru zvolíme **první shoda** vybraný token, bude označen v hledaném kontextovém rozsahu ten nejvíce nalevo, v případě volby **poslední shoda** bude označen ten nejvíce napravo.
- 
  
  
 Vyhodnocení filtru automaticky přesměruje uživatele na stránku s aktualizovanou konkordancí. V případě negativního filtru jsou specifikované případy z konkordance vymazány (sníží se také počet konkordančních řádků). V případě filtru pozitivního jsou ve výsledné konkordanci pouze vyhovující řádky, celková frekvence je rovněž adekvátně snížena, kookurence v kontextu (jsou-li nějaké) jsou vyznačeny červenou barvou. Vyhodnocení filtru automaticky přesměruje uživatele na stránku s aktualizovanou konkordancí. V případě negativního filtru jsou specifikované případy z konkordance vymazány (sníží se také počet konkordančních řádků). V případě filtru pozitivního jsou ve výsledné konkordanci pouze vyhovující řádky, celková frekvence je rovněž adekvátně snížena, kookurence v kontextu (jsou-li nějaké) jsou vyznačeny červenou barvou.
 +
 +Kromě dvou výše zmíněných filtrů lze na výsledné konkordance aplikovat další dva doplňkové:​ Odstranit vnořené shody (odpovídá-li dotazu více vnořených struktur, zůstane zobrazena pouze ta vnější) a První nálezy v dokumentech (zobrazí se pouze jeden -- první -- výskyt v daném dokumentu).
  
 ---- ----