Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
manualy:calc [2019/09/27 11:19]
Václav Cvrček vytvořeno
manualy:calc [2019/10/11 09:45] (aktuální)
Václav Cvrček [Jak citovat SyD]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Calc: Korpusová kalkulačka ====== ====== Calc: Korpusová kalkulačka ======
  
-Korpusová kalkulačka ČNK byla vytvořena s cílem poskytnout praktický nástroj pro uživatele korpusů, který by jim pomohl řešit běžné statistické úlohy, s nimiž se v rámci svého výzkumu potýkají. Aplikace je v současnosti (říjen 2019) rozdělena do 7 modulů reprezentujících různé typy úloh (porovnání ​frekvence dvou slov, zjištění míry spolehlivosti analýzy ​vzorku, ​pořadí ​významů lexému, lexikální bohatost atp.).+[{{ :​manualy:​calc-screenshot.png?​direct&​400|Aplikace Calc}}] 
 + 
 +Korpusová kalkulačka ČNK byla vytvořena s cílem poskytnout praktický nástroj pro uživatele korpusů, který by jim pomohl řešit běžné statistické úlohy, s nimiž se v rámci svého výzkumu potýkají. Aplikace je v současnosti (říjen 2019) rozdělena do 7 modulů reprezentujících různé typy úloh:  
 + 
 +  * určení konfidenčního intervalu jednotlivé ​frekvence ​pro účely její interpretace 
 +  * porovnání frekvencí ​dvou slov v jednom korpusu 
 +  * porovnání frekvencí dvou slov ve dvou korpusech 
 +  * určení ​spolehlivosti analýzy ​vzorků 
 +  * pořadí ​a doloženost skupin jevů v rámci konkordance (vzorku) 
 +  * výpočet lexikální bohatosti na základě [[zTTR]] 
 +  * určení korespondence délek n-gramů v různých jazycích
  
 Aplikace je dostupná na adrese **[[https://​www.korpus.cz/​calc/​]]** a pro snadnější orientaci je opatřena kontextovou nápovědou,​ včetně popisů typických příkladů užití. Aplikace je dostupná na adrese **[[https://​www.korpus.cz/​calc/​]]** a pro snadnější orientaci je opatřena kontextovou nápovědou,​ včetně popisů typických příkladů užití.
  
 +===== Jak citovat Calc =====
  
 +<WRAP round tip 80%>
 +Cvrček, V. : Calc: Korpusová kalkulačka. FF UK. Praha 2019. Dostupný z WWW: <​http://​www.korpus.cz/​calc>​.
 +</​WRAP>​