Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kurz:zobrazeni_dotazu [2018/08/15 15:45]
Jan Kocek
kurz:zobrazeni_dotazu [2018/08/15 16:54]
Jan Kocek
Řádek 89: Řádek 89:
 Ve výchozím nastavení vidíme vlevo modře zvýrazněný název dokumentu, z něhož daná kombinace slov pochází. Další informace (např. o autorovi, roku vydání, zdrojovém jazyku nebo u mluvených korpusů o věku mluvčích či geografické oblasti) lze zobrazit kliknutím na tento modrý text. V dolní části obrazovky se objeví barevné pole, v němž jsou všechny údaje o textu, z něhož ukázka pochází, sumarizovány. Toto pole zavřeme kliknutím na křížek v jeho horní části. Ve výchozím nastavení vidíme vlevo modře zvýrazněný název dokumentu, z něhož daná kombinace slov pochází. Další informace (např. o autorovi, roku vydání, zdrojovém jazyku nebo u mluvených korpusů o věku mluvčích či geografické oblasti) lze zobrazit kliknutím na tento modrý text. V dolní části obrazovky se objeví barevné pole, v němž jsou všechny údaje o textu, z něhož ukázka pochází, sumarizovány. Toto pole zavřeme kliknutím na křížek v jeho horní části.
  
-[{{:​kurz:​metadata.png?​896|Zobrazení podrobných metainformací o textu FIXME}}]+[{{:​kurz:​metadata.png?​896|Zobrazení podrobných metainformací o textu }}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
Řádek 117: Řádek 117:
 Ve výběru pozičních atributů nezapomeneme zaškrtnout tag (spolu s volbou, která ho zobrazí pouze u klíčového slova, nikoli u všech slov v dané konkordanci). Ve výběru pozičních atributů nezapomeneme zaškrtnout tag (spolu s volbou, která ho zobrazí pouze u klíčového slova, nikoli u všech slov v dané konkordanci).
  
-[{{:​manualy:​kontext:​moznosti-zobrazeni2.png?​500 |Formulář možností zobrazení ​FIXME}}]+[{{:​manualy:​kontext:​moznosti-zobrazeni2.png?​700 |Formulář možností zobrazení }}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>