Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
kurz:zobrazeni_dotazu [2018/08/06 15:34]
Michal Škrabal [Co všechno můžu exportovat?]
kurz:zobrazeni_dotazu [2021/02/18 09:00]
Václav Cvrček [Rychlé zobrazení informací o textu a rozšíření kontextu]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 2. lekce: Položili jsme dotaz. Co vše můžeme zobrazit? ====== ====== 2. lekce: Položili jsme dotaz. Co vše můžeme zobrazit? ======
  
-V [[prvni_dotaz|první lekci]] tohoto průvodce pro práci s korpusy jsme se naučili položit korpusu dotaz a rozlišit, který [[prvni_dotaz#typy_dotazu|typ dotazu]] je vhodný na jaký problém. Nyní se budeme věnovat tomu, jaké informace o datech máme k dispozici, jak si je zobrazit a jak je uložit. Řadu těchto informací se ovšem dozvíme i ze samotného [[pojmy:konkordance|konkordančního řádku]]. Abychom jim správně rozuměli, nejprve se zaměříme na to, v jaké podobě jsou data v korpusu uložena a co to znamená pro jejich zobrazování. V dalším kroku si ukážeme možnosti, jež poskytuje např. nastavení různého rozsahu zobrazení metainformací. Pro začátek si však musíme již zmíněné pojmy //[[pojmy:word|word]] (slovní tvar)// a //[[pojmy:lemma|lemma]]// doplnit ještě o jeden -- //tag//.+V [[prvni_dotaz|první lekci]] tohoto průvodce pro práci s korpusy jsme se naučili položit korpusu jednoduchý dotaz. Nyní se budeme věnovat tomu, jaké informace o datech máme k dispozici, jak si je zobrazit a jak je uložit. Řadu těchto informací se ovšem dozvíme i ze samotného [[pojmy:konkordance|konkordančního řádku]]. Abychom jim správně rozuměli, nejprve se zaměříme na to, v jaké podobě jsou data v korpusu uložena a co to znamená pro jejich zobrazování. V dalším kroku si ukážeme možnosti, jež poskytuje např. nastavení různého rozsahu zobrazení metainformací. Pro začátek si však musíme již zmíněné pojmy //[[pojmy:word|word]] (slovní tvar)// a //[[pojmy:lemma|lemma]]// doplnit ještě o jeden -- //tag//.
  
 ===== Word – lemma – tag ===== ===== Word – lemma – tag =====
Řádek 76: Řádek 76:
 Mezi konkordancí a menu vidíme tzv. **drobečkovou navigaci**. Oceníme ji především u složitějších, vícefázových dotazů (ty si nicméně ponechme do pozdějších lekcí): slouží jednak k snazší orientaci, jednak nám umožnuje vrátit se do kterékoliv fáze dotazu a podle potřeby jej modifikovat.   Mezi konkordancí a menu vidíme tzv. **drobečkovou navigaci**. Oceníme ji především u složitějších, vícefázových dotazů (ty si nicméně ponechme do pozdějších lekcí): slouží jednak k snazší orientaci, jednak nám umožnuje vrátit se do kterékoliv fáze dotazu a podle potřeby jej modifikovat.  
  
-[{{:kurz:prvni_pohled_na_konkordanci.png?900|FIXME}}]+[{{:kurz:prvni_pohled_na_konkordanci.png?896|}}]
  
  
 ===== Rychlé zobrazení informací o textu a rozšíření kontextu ===== ===== Rychlé zobrazení informací o textu a rozšíření kontextu =====
  
-Vyhledejme si výše probíranou kombinaci slov ''Jak jsi vlastně zbankrotoval'' -- typ dotazu //Základní//, korpus [[cnk:syn2015|SYN2015]]. Výsledkem bude jediný konkordanční řádek a vyhledaná kombinace -- [[pojmy:kwic|KWIC]] -- bude barevně zvýrazněná. +Vyhledejme si výše probíranou kombinaci slov ''Jak jsi vlastně zbankrotoval'' v korpusu [[cnk:syn2015|SYN2015]]. Výsledkem bude jediný konkordanční řádek a vyhledaná kombinace -- [[pojmy:kwic|KWIC]] -- bude barevně zvýrazněná. 
  
 Pokud potřebujeme analyzovat širší kontext určitého KWICu, lze ho vyvolat kliknutím přímo na vybraný růžově zobrazený KWIC. V dolní části obrazovky se zobrazí okno s širším kontextem, který je možné pomocí šipek ještě zvětšovat (ne však donekonečna).  Pokud potřebujeme analyzovat širší kontext určitého KWICu, lze ho vyvolat kliknutím přímo na vybraný růžově zobrazený KWIC. V dolní části obrazovky se zobrazí okno s širším kontextem, který je možné pomocí šipek ještě zvětšovat (ne však donekonečna). 
  
-[{{:kurz:konkordance_kdyz_skoleni_skoncilo_rozsirenikontextu.png?1000|Rozšíření kontextu po kliknutí na KWIC FIXME}}]+[{{:kurz:rozsireni_kontextu.png?896|Rozšíření kontextu po kliknutí na KWIC FIXME }}]
  
 Ve výchozím nastavení vidíme vlevo modře zvýrazněný název dokumentu, z něhož daná kombinace slov pochází. Další informace (např. o autorovi, roku vydání, zdrojovém jazyku nebo u mluvených korpusů o věku mluvčích či geografické oblasti) lze zobrazit kliknutím na tento modrý text. V dolní části obrazovky se objeví barevné pole, v němž jsou všechny údaje o textu, z něhož ukázka pochází, sumarizovány. Toto pole zavřeme kliknutím na křížek v jeho horní části. Ve výchozím nastavení vidíme vlevo modře zvýrazněný název dokumentu, z něhož daná kombinace slov pochází. Další informace (např. o autorovi, roku vydání, zdrojovém jazyku nebo u mluvených korpusů o věku mluvčích či geografické oblasti) lze zobrazit kliknutím na tento modrý text. V dolní části obrazovky se objeví barevné pole, v němž jsou všechny údaje o textu, z něhož ukázka pochází, sumarizovány. Toto pole zavřeme kliknutím na křížek v jeho horní části.
  
-[{{:kurz:holmes-metadata.png?1000|Zobrazení podrobných metainformací o textu FIXME}}]+[{{:kurz:metadata.png?896|Zobrazení podrobných metainformací o textu }}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
Řádek 117: Řádek 117:
 Ve výběru pozičních atributů nezapomeneme zaškrtnout tag (spolu s volbou, která ho zobrazí pouze u klíčového slova, nikoli u všech slov v dané konkordanci). Ve výběru pozičních atributů nezapomeneme zaškrtnout tag (spolu s volbou, která ho zobrazí pouze u klíčového slova, nikoli u všech slov v dané konkordanci).
  
-[{{:manualy:kontext:moznosti-zobrazeni2.png?500 |Formulář možností zobrazení FIXME}}]+[{{:manualy:kontext:moznosti-zobrazeni2.png?700 |Formulář možností zobrazení }}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
Řádek 142: Řádek 142:
  
  
-==== Nač jsou jednotlivé formáty dobré====+==== Nač jsou jednotlivé formáty dobré ====
  
 Při exportu dat si můžete vybrat ze čtyř různých formátů: Při exportu dat si můžete vybrat ze čtyř různých formátů:
Řádek 154: Řádek 154:
 Pokud výsledek **nebudete** chtít zpracovávat v tabulkovém editoru, uložte si ho v tomto formátu. [[pojmy:kwic|KWIC]] zůstane oddělen tabulátory a jednotlivé konkordance budou na samostatných řádcích. Pokud výsledek **nebudete** chtít zpracovávat v tabulkovém editoru, uložte si ho v tomto formátu. [[pojmy:kwic|KWIC]] zůstane oddělen tabulátory a jednotlivé konkordance budou na samostatných řádcích.
  
-<WRAP round tip 75%> 
-TIPY: 
-  * Uložte si své konkordance ve formátu .txt.  
-  * Zjistěte, jaký program váš počítač automaticky zvolí pro otvírání. Notepad -- poznámkový blok? Nebo třeba WordPad či některý produkt řady MS Office? 
-  * Jsou konkordance na samostatných řádcích? Zobrazuje se vám správně diakritika? 
-  * V případě jakýchkoli potíží vřele doporučujeme, abyste si nainstalovali nějaký volně šiřitelný textový editor (např. [[http://notepad-plus-plus.org/|Notepad++]]) a data si zobrazovali v něm. 
-</WRAP> 
  
 +== Extensible Markup Language: .xml ==
  
-<wrap lo>**Extensible Markup Language: .xml** +Tento formát je určen především pro pokročilé uživatele. Takto uložená data nelze otevřít v tabulkových editorech ani s nimi nelze pracovat jako s čistým textem.
-\\ +
-Tento formát je určen především pro pokročilé uživatele. Takto uložená data nelze otevřít v tabulkových editorech ani s nimi nelze pracovat jako s čistým textem.</wrap>+
  
 ==== Uložení konkordance ==== ==== Uložení konkordance ====