Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
kurz:zobrazeni_dotazu [2018/08/06 15:21]
Václav Cvrček [Možnosti zobrazení konkordance]
kurz:zobrazeni_dotazu [2018/08/15 15:45]
Jan Kocek
Řádek 76: Řádek 76:
 Mezi konkordancí a menu vidíme tzv. **drobečkovou navigaci**. Oceníme ji především u složitějších,​ vícefázových dotazů (ty si nicméně ponechme do pozdějších lekcí): slouží jednak k snazší orientaci, jednak nám umožnuje vrátit se do kterékoliv fáze dotazu a podle potřeby jej modifikovat.  ​ Mezi konkordancí a menu vidíme tzv. **drobečkovou navigaci**. Oceníme ji především u složitějších,​ vícefázových dotazů (ty si nicméně ponechme do pozdějších lekcí): slouží jednak k snazší orientaci, jednak nám umožnuje vrátit se do kterékoliv fáze dotazu a podle potřeby jej modifikovat.  ​
  
-[{{:​kurz:​prvni_pohled_na_konkordanci.png?​900|FIXME}}]+[{{:​kurz:​prvni_pohled_na_konkordanci.png?​896|}}]
  
  
Řádek 85: Řádek 85:
 Pokud potřebujeme analyzovat širší kontext určitého KWICu, lze ho vyvolat kliknutím přímo na vybraný růžově zobrazený KWIC. V dolní části obrazovky se zobrazí okno s širším kontextem, který je možné pomocí šipek ještě zvětšovat (ne však donekonečna). ​ Pokud potřebujeme analyzovat širší kontext určitého KWICu, lze ho vyvolat kliknutím přímo na vybraný růžově zobrazený KWIC. V dolní části obrazovky se zobrazí okno s širším kontextem, který je možné pomocí šipek ještě zvětšovat (ne však donekonečna). ​
  
-[{{:kurz:konkordance_kdyz_skoleni_skoncilo_rozsirenikontextu.png?1000|Rozšíření kontextu po kliknutí na KWIC FIXME}}]+[{{:kurz:rozsireni_kontextu.png?896|Rozšíření kontextu po kliknutí na KWIC }}]
  
 Ve výchozím nastavení vidíme vlevo modře zvýrazněný název dokumentu, z něhož daná kombinace slov pochází. Další informace (např. o autorovi, roku vydání, zdrojovém jazyku nebo u mluvených korpusů o věku mluvčích či geografické oblasti) lze zobrazit kliknutím na tento modrý text. V dolní části obrazovky se objeví barevné pole, v němž jsou všechny údaje o textu, z něhož ukázka pochází, sumarizovány. Toto pole zavřeme kliknutím na křížek v jeho horní části. Ve výchozím nastavení vidíme vlevo modře zvýrazněný název dokumentu, z něhož daná kombinace slov pochází. Další informace (např. o autorovi, roku vydání, zdrojovém jazyku nebo u mluvených korpusů o věku mluvčích či geografické oblasti) lze zobrazit kliknutím na tento modrý text. V dolní části obrazovky se objeví barevné pole, v němž jsou všechny údaje o textu, z něhož ukázka pochází, sumarizovány. Toto pole zavřeme kliknutím na křížek v jeho horní části.
  
-[{{:kurz:holmes-metadata.png?​1000|Zobrazení podrobných metainformací o textu FIXME}}]+[{{:​kurz:​metadata.png?​896|Zobrazení podrobných metainformací o textu FIXME}}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
Řádek 98: Řádek 98:
 V [[manualy:​kontext:​index|menu]] si vybereme položku [[manualy:​kontext:​zobrazeni|Zobrazení]],​ kde se skrývají všechny možnosti nastavení konkordance. Zde si ukážeme pouze nejčastěji používané volby. V [[manualy:​kontext:​index|menu]] si vybereme položku [[manualy:​kontext:​zobrazeni|Zobrazení]],​ kde se skrývají všechny možnosti nastavení konkordance. Zde si ukážeme pouze nejčastěji používané volby.
  
-==== Jak změnit rozsah konkordančního řádku====+==== Jak změnit rozsah konkordančního řádku ====
  
-Chcete vidět širší kontext KWICu nežli defaultně nastavených 10 [[pojmy:​pozice|pozic]] (vlevo a vpravo)? V horním menu zvolíme **Zobrazení → [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni#​obecne_volby_zobrazeni_konkordance|Obecné volby zobrazení]]** a do formuláře zadáme požadovanou šířku kontextu v počtu pozic. Výsledek ovšem nebude nutně přehlednější,​ nastavení příliš širokého kontextu může být spíše kontraproduktivní. Rozmezí 10–15 pozic většinou plně dostačuje. Dále je dobré vědět, že běžný uživatel má limit pro rozšiřování kontextu maximálně 50 pozic. +Chcete vidět širší kontext KWICu nežli defaultně nastavených 10 [[pojmy:​pozice|pozic]] (vlevo a vpravo)? V horním menu zvolíme **Zobrazení → [[manualy:​kontext:​zobrazeni#​obecne_volby_zobrazeni_konkordance|Obecné volby zobrazení]]** a do formuláře zadáme požadovanou šířku kontextu v počtu pozic. Výsledek ovšem nebude nutně přehlednější,​ nastavení příliš širokého kontextu může být spíše kontraproduktivní. Rozmezí 10–15 pozic většinou plně dostačuje. Dále je dobré vědět, že běžný uživatel má limit pro rozšiřování kontextu maximálně 50 pozic. 
-==== Jak zobrazit celé věty s KWICem====+==== Jak zobrazit celé věty s KWICem ====
  
 Možná vás ze všeho nejvíc mate zobrazení zarovnané na střed podle KWICu a ignorující hranice vět. Možná vás ze všeho nejvíc mate zobrazení zarovnané na střed podle KWICu a ignorující hranice vět.
-Pak si přepněte zobrazení pomocí položky **Zobrazení → KWIC/​Věta**. ​Funguje vám to? A je orientace při zobrazení vět snazší? Pokud ano, zvolené nastavení se aplikuje na všechny budoucí dotazy -- pokud ne, jednoduše ho znovu přepněte zpět.+Pak si přepněte zobrazení pomocí položky **Zobrazení → KWIC/​Věta**. ​Je orientace při zobrazení vět snazší? Pokud ano, zvolené nastavení se aplikuje na všechny budoucí dotazy -- pokud ne, jednoduše ho znovu přepněte zpět.
  
 [{{:​kurz:​zobrazeniveta.png?​direct&​700 |Zobrazení konkordance po větách}}] [{{:​kurz:​zobrazeniveta.png?​direct&​700 |Zobrazení konkordance po větách}}]
  
  
-==== Jak zobrazit dostupné metainformace====+==== Jak zobrazit dostupné metainformace ====
  
-Jelikož se korpusy zpřístupňované rozhraním KonText liší svou povahou i způsobem zpracování,​ nejsou dostupné informace o původu textů či členění do strukturních jednotek totožné. K zobrazení metainformací se dostanete opět přes volbu **Zobrazení → [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni#atributy_struktury_a_metainformace|Korpusová nastavení]]**,​ která umožňuje nejpodrobnější vyladění zobrazovaných dat.+Jelikož se korpusy zpřístupňované rozhraním KonText liší svou povahou i způsobem zpracování,​ nejsou dostupné informace o původu textů či členění do strukturních jednotek totožné. K zobrazení metainformací se dostanete opět přes volbu **Zobrazení → [[manualy:​kontext:​zobrazeni#korpusova_nastaveni|Korpusová nastavení]]**,​ která umožňuje nejpodrobnější vyladění zobrazovaných dat.
  
-Pro názornost uveďme příklad -- u každé konkordance chceme zobrazit název díla, autora a rok vydání, u každého KWICu pak chceme zobrazit i jeho tag. Ve formuláři v menu **Zobrazení → Korpusová nastavení** stačí zaškrtnout zkratky odkazující k příslušným kategoriím -- některé jsou celkem intutivní (''​rokvyd''​),​ kvůli jiným se možná budete muset podívat do [[seznamy:​index#​zkratky_a_kody|zvláštního seznamu]]. ​+Pro názornost uveďme příklad -- u každé konkordance chceme zobrazit název díla, autora a rok vydání, u každého KWICu pak chceme zobrazit i jeho tag. Ve formuláři v menu **Zobrazení → Korpusová nastavení** stačí zaškrtnout zkratky odkazující k příslušným kategoriím -- některé jsou celkem intutivní (''​pubyear''​),​ kvůli jiným se možná budete muset podívat do [[seznamy:​index#​zkratky_a_kody|zvláštního seznamu]]. ​
  
 Ve výběru pozičních atributů nezapomeneme zaškrtnout tag (spolu s volbou, která ho zobrazí pouze u klíčového slova, nikoli u všech slov v dané konkordanci). Ve výběru pozičních atributů nezapomeneme zaškrtnout tag (spolu s volbou, která ho zobrazí pouze u klíčového slova, nikoli u všech slov v dané konkordanci).
  
-[{{:​manualy:​kontext:​moznosti-zobrazeni2.png?​500 |Formulář možností zobrazení}}]+[{{:​manualy:​kontext:​moznosti-zobrazeni2.png?​500 |Formulář možností zobrazení ​FIXME}}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
Řádek 126: Řádek 126:
 [{{:​kurz:​moznostizobrazeni_konkordance.png?​900 |Konkordanční řádky se zobrazením jmen autorů a roku vydání a tagu (aplikovaného na KWIC)}}] [{{:​kurz:​moznostizobrazeni_konkordance.png?​900 |Konkordanční řádky se zobrazením jmen autorů a roku vydání a tagu (aplikovaného na KWIC)}}]
  
-==== Jak zobrazit dialog v mluvených korpusech==== +==== Jak zobrazit dialog v mluvených korpusech ==== 
-Chcete se lépe orientovat v mluveném dialogu? ​Výchozí zobrazení, které dostanete při kliknutí na KWIC, je lineární a většinou rychlé orientaci či porozumění příliš nepomáhá. Lepší je zobrazit si dialog tak, aby v každém novém řádku byl jiný mluvčí. Přepnutím Výchozího zobrazení na Promluvy získáte právě takové setřídění. V zobrazení promluv jsou také snáze rozpoznatelné překryvy, tj. simultánní hovor dvou mluvčích. Najdete překryv na obou obrázcích?​+Výchozí zobrazení ​rozšířeného kontextu, které dostanete při kliknutí na KWIC, je lineární a většinou rychlé orientaci či porozumění příliš nepomáhá. Lepší je zobrazit si dialog tak, aby v každém novém řádku byl jiný mluvčí. Přepnutím ​**Výchozího zobrazení** na **Promluvy** získáte právě takové setřídění. V zobrazení promluv jsou také snáze rozpoznatelné překryvy, tj. simultánní hovor dvou mluvčích. Najdete překryv na obou obrázcích?​
    
 [{{:​kurz:​dialog_vz.png | Výchozí zobrazení rozšířeného dialogu}}] [{{:​kurz:​dialog_vz.png | Výchozí zobrazení rozšířeného dialogu}}]
Řádek 135: Řádek 135:
 Všechna data, která už umíme vyhledat, si můžeme také uložit. Možnosti, které export dat z našeho manažeru nabízí, shrnuje příslušný oddíl [[manualy:​kontext:​ulozit|manuálu]]. Výhodné je data ukládat do formátu XLSX (Excel), ten nám totiž umožňuje jednoduchou práci s jednotlivými řádky. Volba **Uložit → Vlastní** poskytuje možnost vlastního nastavení exportu dat, ať už jde o připojení hlavičky, číslování řádků, rozsah ukládaných řádků či jiné volby. Všechna data, která už umíme vyhledat, si můžeme také uložit. Možnosti, které export dat z našeho manažeru nabízí, shrnuje příslušný oddíl [[manualy:​kontext:​ulozit|manuálu]]. Výhodné je data ukládat do formátu XLSX (Excel), ten nám totiž umožňuje jednoduchou práci s jednotlivými řádky. Volba **Uložit → Vlastní** poskytuje možnost vlastního nastavení exportu dat, ať už jde o připojení hlavičky, číslování řádků, rozsah ukládaných řádků či jiné volby.
  
-==== Co všechno ​můžu ​exportovat====+==== Co všechno ​lze exportovat ====
  
 Exportovat můžete vždy, když je aktivní (tj. černě zbarvená) volba **Uložit**. Ukládat samozřejmě můžete nejen konkordanční řádky, ať už neupravené nebo třeba setříděné,​ ale také výsledky frekvenční distribuce a kolokační analýzy, o kterých bude řeč v dalších lekcích. Jak vidíte na obrázku níže, volba **Uložit** je aktivní. Exportovat můžete vždy, když je aktivní (tj. černě zbarvená) volba **Uložit**. Ukládat samozřejmě můžete nejen konkordanční řádky, ať už neupravené nebo třeba setříděné,​ ale také výsledky frekvenční distribuce a kolokační analýzy, o kterých bude řeč v dalších lekcích. Jak vidíte na obrázku níže, volba **Uložit** je aktivní.
Řádek 142: Řádek 142:
  
  
-==== Nač jsou jednotlivé formáty dobré====+==== Nač jsou jednotlivé formáty dobré ====
  
 Při exportu dat si můžete vybrat ze čtyř různých formátů: Při exportu dat si můžete vybrat ze čtyř různých formátů:
Řádek 154: Řádek 154:
 Pokud výsledek **nebudete** chtít zpracovávat v tabulkovém editoru, uložte si ho v tomto formátu. [[pojmy:​kwic|KWIC]] zůstane oddělen tabulátory a jednotlivé konkordance budou na samostatných řádcích. Pokud výsledek **nebudete** chtít zpracovávat v tabulkovém editoru, uložte si ho v tomto formátu. [[pojmy:​kwic|KWIC]] zůstane oddělen tabulátory a jednotlivé konkordance budou na samostatných řádcích.
  
-<WRAP round tip 75%> 
-TIPY: 
-  * Uložte si své konkordance ve formátu .txt.  
-  * Zjistěte, jaký program váš počítač automaticky zvolí pro otvírání. Notepad -- poznámkový blok? Nebo třeba WordPad či některý produkt řady MS Office? 
-  * Jsou konkordance na samostatných řádcích? Zobrazuje se vám správně diakritika? 
-  * V případě jakýchkoli potíží vřele doporučujeme,​ abyste si nainstalovali nějaký volně šiřitelný textový editor (např. [[http://​notepad-plus-plus.org/​|Notepad++]]) a data si zobrazovali v něm. 
-</​WRAP>​ 
  
 +== Extensible Markup Language: .xml ==
  
-<wrap lo>​**Extensible Markup Language: .xml** +Tento formát je určen především pro pokročilé uživatele. Takto uložená data nelze otevřít v tabulkových editorech ani s nimi nelze pracovat jako s čistým textem.
-\\ +
-Tento formát je určen především pro pokročilé uživatele. Takto uložená data nelze otevřít v tabulkových editorech ani s nimi nelze pracovat jako s čistým textem.</​wrap>​+
  
 ==== Uložení konkordance ==== ==== Uložení konkordance ====