Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kurz:zaciname [2015/01/21 22:49]
Václav Cvrček
kurz:zaciname [2018/08/06 13:53] (aktuální)
Michal Škrabal [Jak začít pracovat s Českým národním korpusem]
Řádek 1: Řádek 1:
 +~~NOTOC~~
 +
 ====== Jak začít pracovat s Českým národním korpusem ====== ====== Jak začít pracovat s Českým národním korpusem ======
  
-K webovému [[manualy:kontext:index|rozhraní KonText]] pro práci s korpusy ČNK žete istupovat přes portál [[http://www.korpus.cz|www.korpus.cz]].+[{{ :kurz:portal-korpus.png?direct&450|Portál pro práci s korpusy [[http://www.korpus.cz|www.korpus.cz]]}}] 
 + 
 +Ke zdrojům ČNK je možné ístupovat přes portál [[http://www.korpus.cz|www.korpus.cz]]. Z licenčních důvodů je pro plnohodnotnou práci s ČNK třeba bezplatná online registrace (viz odkaz **[[https://www.korpus.cz/signup|Registrace]]** v horní liště). Bez ní je možné užívat pouze některé nástroje a v omezeném rozsahu. 
 + 
 +===== Veřejný přístup ===== 
 + 
 +Bez registrace a vyplněného prohlášení jsou uživatelům k dispozici následující nástroje: 
 + 
 +  * [[manualy:kontext:index|KonText]] - veřejný přístup ke korpusům (omezená data i funkcionalita) z titulní stránky portálu [[http://www.korpus.cz|www.korpus.cz]] 
 +  * [[manualy:syd|SyD]] 
 +  * [[manualy:morfio|Morfio]] 
 +  * [[manualy:kwords|KWords]] 
 +  * [[manualy:treq|Treq]] 
 + 
 +===== Registrace k plnému přístupu =====
  
-[{{ :kurz:portal-korpus.png?direct&400|Portál pro práci s korpusy [[http://www.korpus.cz|www.korpus.cz]]}}]+Plný přístup je zdarma dostupný pro každého, kdo je ochoten projít snadným procesem [[https://www.korpus.cz/signup|elektronické registrace]] a odsouhlasit podmínky užívaní korpusů. Kromě většího spektra korpusů je registrovaným uživatelům k dispozici [[https://podpora.korpus.cz/projects/poradna/boards|poradna ČNK]] a celá řada speciálních funkcí, které nabízí komfortní [[manualy:kontext:index|rozhraní KonText]].
  
-  - Zadejte dotaz do vyhledávacího pole pro veřejný ístup s omezenou funkcionalitou (nevyžadující registraci). +Závazné podmínky pro zřízení ístupu ke korpusům ČNKkteré vyplývají z licenčních podmínek poskytovatelů textů a dalších platných edpisů:
-  - Chcete-li využívat všechny funkce zaregistrujte se pomocí volby v levé části horní lišty, pod níž se skrývá [[https://www.korpus.cz/toolbar/signup.php|elektronický formulář]].  +
-  - Máte-li už svoje přihlašovácí jméno a heslomůžete se přihlásit volbou v horní liště a pokračovat ímo do [[manualy:kontext:index|rozhraní KonText]] a položit svůj [[kurz:prvni_dotaz|první dotaz]]. Pomůže vám **[[kurz:uvod|Kurz práce s korpusovým rozhraním]]**.+
  
-V horní liště portálu [[http://www.korpus.cz|www.korpus.cz]] najdete i další nástroje pro práci korpusy (některé z nich je možné užívat i bez registrace)+<WRAP round info 65%> 
 +  - Zavazuji se, že přístup ke korpusům a dalším zdrojům ČNK použiji výhradně ke studijním, výzkumným, pedagogickým a podobným **nekomerčním**((Za komerční účely se nepovažuje použití frekvenčních či jiných souhrnných údajů a/nebo omezeného kontextu jednotlivých konkordancí pro literární tvorbu a/nebo vytváření a vylepšování slovníků, gramatik a podobných jazykovědných, pedagogických či didaktických příruček, jsou-li tyto údaje a/nebo kontexty použity v odůvodněné míře a není-li jejich použití v rozporu s Autorským zákonem.)) účelům. 
 +  - V případě publikování [[pojmy:konkordance|konkordancí]], [[pojmy:kolokace|kolokací]], [[pojmy:frekvence|frekvencí]] nebo jakýchkoli jiných údajů získaných na základě některého z korpusů ČNK uvedu jako jejich [[cnk:citace|zdroj]] příslušný korpus a další relevantní práce. Použitá citace přitom nesmí být delší než 100 slov souvislého textu. 
 +  - Vědecké a kvalifikační práce vytvořené využitím zdrojů ČNK (korpusů, nástrojů, textů atp.) zanesu do **Repozitáře vědeckých publikací založených na ČNK ([[http://biblio.korpus.cz|Biblio]])**. 
 +  - Přístup ke korpusům ČNK je nepřenosný a je poskytován na omezenou dobu s možností dalšího prodloužení((Expirace účtu se automaticky posouvá s každým přihlášením do libovolné aplikace ČNK.)). ČNK si vyhrazuje právo přístup kdykoliv omezit nebo zrušit. 
 +</WRAP>
  
-  * Park dále nevyvíjené rozhraní pro práci s paralelním korpusem InterCorp (registrace nutná) +Máte-li už svoje přihlašovácí jméno a heslo, můžete se přihlásit volbou v horní liště a pokračovat přímo do [[manualy:kontext:index|rozhraní KonText]] a položit svůj [[kurz:prvni_dotaz|první dotaz]]. Pomůže vám **[[kurz:uvod|Kurz práce s korpusovým rozhraním]]**. 
-  * [[manualy:syd|SyD]] - nástroj pro synchronní i diachronní analýzu variant (bez registrace) +===== Jazyková data =====
-  * [[manualy:morfio|Morfio]] - nástroj pro analýzu slovotvorné produktivity (bez registrace) +
-  * [[manualy:kwords|KWords]] - aplikace pro identifikaci klíčových slov v textech (bez registrace)+
  
 +Uživatelům a výzkumným institucím, pro něž není přístup ke korpusům přes některé z poskytovaných rozhraní dostačující, můžeme poskytnout také jazyková data připravená "na míru". Jde o datové balíčky odvozené od zveřejněných korpusů způsobem, který respektuje omezení vyplývající z uzavřených dohod a z dalších platných předpisů. Konkrétní licencování záleží především na povaze poskytnutých dat. Pokud máte o jazyková data ČNK zájem, [[http://ucnk.ff.cuni.cz/kdejsme.php|napište nám]]!
  
 ---- ----
  
-<WRAP center round box 49%> +<WRAP center round box 45%> 
-**[[manualy:kontext:index|Menu]]**: [[manualy:kontext:novy_dotaz|Nový dotaz]] • [[manualy:kontext:moznosti_zobrazeni|Možnosti zobrazení]] • [[cnk:druhy_pristupu|Druhy přístupů k ČNK]] • [[cnk:struktura|Struktura ČNK]] • [[pojmy:prehled_pojmu|Pojmy z korpusové lingvistiky]]+**[[manualy:kontext:index|Menu]]**: [[manualy:kontext:novy_dotaz|Nový dotaz]] • [[manualy:kontext:moznosti_zobrazeni|Možnosti zobrazení]] • [[cnk:struktura|Struktura ČNK]] • [[pojmy:prehled_pojmu|Pojmy z korpusové lingvistiky]]
 </WRAP> </WRAP>