Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kurz:zaciname [2015/01/22 11:17]
Václav Cvrček
kurz:zaciname [2018/08/06 13:53]
Michal Škrabal [Jak začít pracovat s Českým národním korpusem]
Řádek 3: Řádek 3:
 ====== Jak začít pracovat s Českým národním korpusem ====== ====== Jak začít pracovat s Českým národním korpusem ======
  
-[{{ :kurz:portal-korpus.png?direct&400|Portál pro práci s korpusy [[http://www.korpus.cz|www.korpus.cz]]}}]+[{{ :kurz:portal-korpus.png?direct&450|Portál pro práci s korpusy [[http://www.korpus.cz|www.korpus.cz]]}}]
  
-Ke zdrojům ČNK je možné přístupovat přes portál [[http://www.korpus.cz|www.korpus.cz]]. Z licenčních důvodů je pro plnohodnotnou práci s ČNK třeba bezplatná online registrace (viz odkaz //[[https://www.korpus.cz/toolbar/signup.php|registrace]]// v horní liště). Bez ní je možné užívat pouze některé nástroje a v omezeném rozsahu.+Ke zdrojům ČNK je možné přístupovat přes portál [[http://www.korpus.cz|www.korpus.cz]]. Z licenčních důvodů je pro plnohodnotnou práci s ČNK třeba bezplatná online registrace (viz odkaz **[[https://www.korpus.cz/signup|Registrace]]** v horní liště). Bez ní je možné užívat pouze některé nástroje a v omezeném rozsahu.
  
 ===== Veřejný přístup ===== ===== Veřejný přístup =====
Řádek 15: Řádek 15:
   * [[manualy:morfio|Morfio]]   * [[manualy:morfio|Morfio]]
   * [[manualy:kwords|KWords]]   * [[manualy:kwords|KWords]]
 +  * [[manualy:treq|Treq]]
  
-===== Plný ístup =====+===== Registrace k plnému ístupu =====
  
-Plný přístup je zdarma dostupný pro každého, kdo je ochoten projít snadným procesem [[https://www.korpus.cz/toolbar/signup.php|elektronické registrace]] a odsouhlasit podmínky užívaní korpusů. Kromě většího spektra korpusů je registrovaným uživatelům k dispozici [[https://podpora.korpus.cz/projects/poradna/boards|poradna ČNK]] a celá řada speciálních funkcí, které nabízí komfortní [[manualy:kontext:index|rozhraní KonText]].+Plný přístup je zdarma dostupný pro každého, kdo je ochoten projít snadným procesem [[https://www.korpus.cz/signup|elektronické registrace]] a odsouhlasit podmínky užívaní korpusů. Kromě většího spektra korpusů je registrovaným uživatelům k dispozici [[https://podpora.korpus.cz/projects/poradna/boards|poradna ČNK]] a celá řada speciálních funkcí, které nabízí komfortní [[manualy:kontext:index|rozhraní KonText]].
  
 Závazné podmínky pro zřízení přístupu ke korpusům ČNK, které vyplývají z licenčních podmínek poskytovatelů textů a dalších platných předpisů: Závazné podmínky pro zřízení přístupu ke korpusům ČNK, které vyplývají z licenčních podmínek poskytovatelů textů a dalších platných předpisů:
  
 <WRAP round info 65%> <WRAP round info 65%>
-  - Zavazuji se, že přístup ke korpusům ČNK použiji výhradně ke studijním, výzkumným, pedagogickým a podobným **nekomerčním** účelům. +  - Zavazuji se, že přístup ke korpusům a dalším zdrojům ČNK použiji výhradně ke studijním, výzkumným, pedagogickým a podobným **nekomerčním**((Za komerční účely se nepovažuje použití frekvenčních či jiných souhrnných údajů a/nebo omezeného kontextu jednotlivých konkordancí pro literární tvorbu a/nebo vytváření a vylepšování slovníků, gramatik a podobných jazykovědných, pedagogických či didaktických příruček, jsou-li tyto údaje a/nebo kontexty použity v odůvodněné míře a není-li jejich použití v rozporu s Autorským zákonem.)) účelům. 
-  - V případě publikování [[pojmy:konkordance|konkordancí]], [[pojmy:kolokace|kolokací]], [[pojmy:frekvence|frekvencí]] nebo jakýchkoli jiných údajů získaných na základě některého z korpusů ČNK uvedu jako jejich [[cnk:citace|zdroj]] příslušný korpus. Při citacích konkrétního díla, které je součástí některého z korpusů, uvedu jako zdroj kromě korpusu také příslušné dílo. Použitá citace přitom nesmí být delší než 100 slov souvislého textu.+  - V případě publikování [[pojmy:konkordance|konkordancí]], [[pojmy:kolokace|kolokací]], [[pojmy:frekvence|frekvencí]] nebo jakýchkoli jiných údajů získaných na základě některého z korpusů ČNK uvedu jako jejich [[cnk:citace|zdroj]] příslušný korpus a další relevantní práce. Použitá citace přitom nesmí být delší než 100 slov souvislého textu.
   - Vědecké a kvalifikační práce vytvořené s využitím zdrojů ČNK (korpusů, nástrojů, textů atp.) zanesu do **Repozitáře vědeckých publikací založených na ČNK ([[http://biblio.korpus.cz|Biblio]])**.   - Vědecké a kvalifikační práce vytvořené s využitím zdrojů ČNK (korpusů, nástrojů, textů atp.) zanesu do **Repozitáře vědeckých publikací založených na ČNK ([[http://biblio.korpus.cz|Biblio]])**.
   - Přístup ke korpusům ČNK je nepřenosný a je poskytován na omezenou dobu s možností dalšího prodloužení((Expirace účtu se automaticky posouvá s každým přihlášením do libovolné aplikace ČNK.)). ČNK si vyhrazuje právo přístup kdykoliv omezit nebo zrušit.   - Přístup ke korpusům ČNK je nepřenosný a je poskytován na omezenou dobu s možností dalšího prodloužení((Expirace účtu se automaticky posouvá s každým přihlášením do libovolné aplikace ČNK.)). ČNK si vyhrazuje právo přístup kdykoliv omezit nebo zrušit.
Řádek 30: Řádek 31:
  
 Máte-li už svoje přihlašovácí jméno a heslo, můžete se přihlásit volbou v horní liště a pokračovat přímo do [[manualy:kontext:index|rozhraní KonText]] a položit svůj [[kurz:prvni_dotaz|první dotaz]]. Pomůže vám **[[kurz:uvod|Kurz práce s korpusovým rozhraním]]**. Máte-li už svoje přihlašovácí jméno a heslo, můžete se přihlásit volbou v horní liště a pokračovat přímo do [[manualy:kontext:index|rozhraní KonText]] a položit svůj [[kurz:prvni_dotaz|první dotaz]]. Pomůže vám **[[kurz:uvod|Kurz práce s korpusovým rozhraním]]**.
- 
 ===== Jazyková data ===== ===== Jazyková data =====