Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kurz:vytvareni_vzorku [2018/08/08 14:02]
Václav Cvrček [Postup 1 – Promíchání konkordance]
kurz:vytvareni_vzorku [2018/08/08 14:05] (aktuální)
Václav Cvrček [Postup 1 – Promíchání konkordance]
Řádek 27: Řádek 27:
 ==== Postup 1 – Promíchání konkordance ==== ==== Postup 1 – Promíchání konkordance ====
  
-Pokud nám na vyhodnocení stačí prostředí ​aplikace ​KonText, můžeme vytvořit sérii náhodných vzorků tak, že aplikujeme funkci **Konkordance → Promíchat** a každá stránka konkordančního seznamu pak pro nás představuje samostatný vzorek (počet řádků na stránku lze nastavit v menu [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni#​obecne_volby_zobrazeni_konkordance|Zobrazeni → Obecné volby zobrazení]],​ čímž získáme vzorky o požadovaném rozsahu).+Pokud nám na vyhodnocení stačí prostředí KonText, můžeme vytvořit sérii náhodných vzorků tak, že aplikujeme funkci **Konkordance → Promíchat** a každá stránka konkordančního seznamu pak pro nás představuje samostatný vzorek (počet řádků na stránku lze nastavit v menu [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni#​obecne_volby_zobrazeni_konkordance|Zobrazeni → Obecné volby zobrazení]],​ čímž získáme vzorky o požadovaném rozsahu).
  
 <WRAP round important 60%> <WRAP round important 60%>