Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kurz:vyhodnoceni_dotazu [2018/08/21 14:28]
Jan Kocek
kurz:vyhodnoceni_dotazu [2018/08/29 11:15] (aktuální)
Jan Kocek
Řádek 30: Řádek 30:
 Stejně jako si můžeme nechat korpusovým manažerem sečíst totožné tvary, není problém aplikovat početní operace i na jiné atributy, např. //​[[pojmy:​tag|tag]]//​. Stejně jako si můžeme nechat korpusovým manažerem sečíst totožné tvary, není problém aplikovat početní operace i na jiné atributy, např. //​[[pojmy:​tag|tag]]//​.
  
-[{{:​kurz:​frekvdistribtag.png?​600 | Výběr vlastního atributu pro frekvenční distribuci ​FIXME}}]+[{{:​kurz:​frekvdistribtag.png?​600 | Výběr vlastního atributu pro frekvenční distribuci }}]
  
 ==== Frekvenční distribuce slovních druhů v okolí KWICu ==== ==== Frekvenční distribuce slovních druhů v okolí KWICu ====
Řádek 37: Řádek 37:
  
  
-[{{:​kurz:​frekvdistr_tag1l.png?​500| Zadání frekvenční distribuce na první pozici vlevo vedle KWICu FIXME}}]+[{{:​kurz:​frekvdistr_tag1l.png?​500| Zadání frekvenční distribuce na první pozici vlevo vedle KWICu }}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
Řádek 75: Řádek 75:
 Charakteristiky mluvčích v mluvených korpusech ([[pojmy:​atributy_strukturni#​strukturni_atributy_korpusu_rady_oral|věk,​ pohlaví, vzdělání,​ oblast]]), to vše si navolíte prostřednictvím volby **Frekvence → Vlastní → Podle typů textu**. Podobný výstup poskytuje i rychlá volba **Frekvence → Typy textů**, kterou aplikujete na konkordanci v mluveném korpusu řady Oral. Charakteristiky mluvčích v mluvených korpusech ([[pojmy:​atributy_strukturni#​strukturni_atributy_korpusu_rady_oral|věk,​ pohlaví, vzdělání,​ oblast]]), to vše si navolíte prostřednictvím volby **Frekvence → Vlastní → Podle typů textu**. Podobný výstup poskytuje i rychlá volba **Frekvence → Typy textů**, kterou aplikujete na konkordanci v mluveném korpusu řady Oral.
  
-[{{:​kurz:​vlastne_oral_frekdis.png?​500|Frekvenční distribuce sociolingvistických proměnných ​FIXME}}]+[{{:​kurz:​vlastne_oral_frekdis.png?​500|Frekvenční distribuce sociolingvistických proměnných }}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>