Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
kurz:uvod [2016/08/08 10:08]
Václav Cvrček [Kurz práce s korpusem v 7 lekcích]
kurz:uvod [2018/08/13 13:38]
Michal Škrabal [Obsah]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Práce korpusovým rozhraním ======+====== Kurz práce korpusem v 7 lekcích ======
  
 Všechny korpusy, jež zpřístupňuje [[cnk:uvod|Český národní korpus]], je možné (po [[kurz:zaciname|registraci]]) prohlížet pomocí několika [[pojmy:korpusovy_manazer|manažerů či rozhraní]]. Jejich přehled, výhody a nevýhody jsou uvedeny níže. Všechny korpusy, jež zpřístupňuje [[cnk:uvod|Český národní korpus]], je možné (po [[kurz:zaciname|registraci]]) prohlížet pomocí několika [[pojmy:korpusovy_manazer|manažerů či rozhraní]]. Jejich přehled, výhody a nevýhody jsou uvedeny níže.
  
-Tento kurz představí různé funkce nabízené rozhraním [[manualy:kontext:index|KonText]]. Základní principy se do značné míry shodují se staršími dnes už v rámci ČNK nepodporovanými aplikacemi [[pojmy:korpusovy_manazer#bonito|Bonito]] a [[pojmy:korpusovy_manazer#nosketch_engine|NoSkE]], zejm. způsob vytváření dotazu (dotazovací jazyk [[pojmy:cql|CQL]]); jisté rozdíly tu však jsou nejen co do vzhledu a ovládání, ale i v oblasti nabízených možností.+Tento kurz vás seznámí s rozhraním **KonText** (vedle toho je na této wiki k dispozici i [[manualy:kontext:index|manuál rozhraní KonText]], který popisuje jeho jednotlivé funkce). Základní principy se do značné míry shodují se staršími dnes už v rámci ČNK nepodporovanými aplikacemi [[pojmy:korpusovy_manazer#bonito|Bonito]] a [[pojmy:korpusovy_manazer#nosketch_engine|NoSkE]], zejm. způsob vytváření dotazu (dotazovací jazyk [[pojmy:cql|CQL]]); jisté rozdíly tu však jsou nejen co do vzhledu a ovládání, ale i v oblasti nabízených možností.
  
 Před započetím práce s korpusy ČNK je nutná **registrace**. S ní vám pomůže sekce [[kurz:zaciname|Jak začít pracovat s Českým národním korpusem]]. Před započetím práce s korpusy ČNK je nutná **registrace**. S ní vám pomůže sekce [[kurz:zaciname|Jak začít pracovat s Českým národním korpusem]].
  
-===== Kurz práce s korpusem v 7 lekcích =====+===== Obsah =====
  
-^ Lekce ^ Název ^ Náplň ^+^ Lekce ^ Téma ^ Náplň ^
 ^ 1. lekce | [[prvni_dotaz|První dotaz]] | Jak začít. Typy dotazů | ^ 1. lekce | [[prvni_dotaz|První dotaz]] | Jak začít. Typy dotazů |
 ^ 2. lekce | [[zobrazeni_dotazu|Zobrazení výsledků]] | Co lze u dotazu zobrazit. Vnitřní struktura dat, metainformace, ukládání | ^ 2. lekce | [[zobrazeni_dotazu|Zobrazení výsledků]] | Co lze u dotazu zobrazit. Vnitřní struktura dat, metainformace, ukládání |
Řádek 16: Řádek 16:
 ^ 5. lekce | [[pokrocile_dotazy|Dotazovací jazyk]] | Dotazovací jazyk CQL, kombinace dotazů, pokročilé dotazy | ^ 5. lekce | [[pokrocile_dotazy|Dotazovací jazyk]] | Dotazovací jazyk CQL, kombinace dotazů, pokročilé dotazy |
 ^ 6. lekce | [[hledani_kolokaci|Hledání kolokací]] | Další práce s dotazem. Kolokace, asociační míry a frekvenční distribuce | ^ 6. lekce | [[hledani_kolokaci|Hledání kolokací]] | Další práce s dotazem. Kolokace, asociační míry a frekvenční distribuce |
-^ 7. lekce | [[subkorpusy|Vytváření vlastních subkorpusů]] | Výběr textů v rámci korpusu - subkorpusy. Práce s podmínkami within apod. |+^ 7. lekce | [[subkorpusy|Vytváření vlastních subkorpusů]] | Výběr textů v rámci korpusu, práce s podmínkami |
 ^ Bonusová lekce | [[Hledání v paralelním korpusu]] | Specifika kladení dotazů a jejich vyhodnocování v paralelním korpusu [[cnk:intercorp|InterCorp]] | ^ Bonusová lekce | [[Hledání v paralelním korpusu]] | Specifika kladení dotazů a jejich vyhodnocování v paralelním korpusu [[cnk:intercorp|InterCorp]] |
 ^ Bonusová lekce | [[Hledání v mluvených korpusech]] | Specifika kladení dotazů a jejich vyhodnocování v mluvených korpusech řady [[cnk:oral2013|ORAL]] | ^ Bonusová lekce | [[Hledání v mluvených korpusech]] | Specifika kladení dotazů a jejich vyhodnocování v mluvených korpusech řady [[cnk:oral2013|ORAL]] |
 ^ Bonusová lekce | [[Hledání v diachronním korpusu]] | Specifika kladení dotazů a jejich vyhodnocování v diachronním korpusu [[cnk:diakorp|Diakorp]] | ^ Bonusová lekce | [[Hledání v diachronním korpusu]] | Specifika kladení dotazů a jejich vyhodnocování v diachronním korpusu [[cnk:diakorp|Diakorp]] |
 +^ Bonusová lekce | [[kurz:syntakticka_analyza|Hledání v syntakticky anotovaném korpusu]] | Specifika kladení dotazů a jejich vyhodnocování v syntakticky anotovaných korpusech (momentálně pouze [[cnk:syn2015|SYN2015]]) |
 +^ Malusová lekce | [[kurz:hledani_frazemy|Hledání frazémů]] | Frazémy a idiomy v korpusu [[cnk:syn2015|SYN2015]] |
 ^ Řešení | [[reseni_ukolu|Řešení úloh ze všech lekcí]] | Výsledky vyhledávání | ^ Řešení | [[reseni_ukolu|Řešení úloh ze všech lekcí]] | Výsledky vyhledávání |
  
  
-FIXME Na vytvoření, testování a aktualizaci kurzu se v různých fázích podíleli: Olga Richterová, Václav Cvrček, Michal Škrabal, Dominika Kováříková, Jan Kocek+Na vytvoření, testování a aktualizaci kurzu se v různých fázích podíleli: Olga Richterová, Václav Cvrček, Michal Škrabal, Dominika Kováříková, Lucie Chlumská, Jan Kocek, Michala Adamová, Martin Vavřín, Marie Kopřivová, David Lukeš, Zuzana Komrsková, Petra Poukarová, Anna Řehořková, Tomáš Jelínek, Michal Křen a další spolupracovníci ÚČNK. 
 ===== Korpusové vyhledávače (manažery, rozhraní) ===== ===== Korpusové vyhledávače (manažery, rozhraní) =====
  
-K datům, jež korpusy obsahují, se můžeme dostat pomocí různých aplikací, tzv. [[pojmy:korpusovy_manazer|manažerů či rozhraní]]. +K datům, jež korpusy obsahují, můžeme přistupovat pomocí různých aplikací, tzv. [[pojmy:korpusovy_manazer|manažerů či rozhraní]]. 
  
 ^ Manažer ^ Charakteristika ^ Je aktualizovaný? ^ ^ Manažer ^ Charakteristika ^ Je aktualizovaný? ^
-^ [[kontext|KonText]] | nejnovější manažer z konce r. 2013 | vyvíjený v ÚČNK ([[seznamy:kontext_verze|přehled verzí]]) | +^ [[kontext|KonText]] | nejnovější manažer, vyvíjen od r. 2013 | vyvíjený v ÚČNK ([[seznamy:kontext_verze|přehled verzí]]) | 
-^ [[pojmy:korpusovy_manazer#sketch_engine|SKE]] | Sketch Engine, nástupce Bonita fungující v rámci internetového prohlížeče | placený manažer obsahující funkci tzv. word-sketches (slovní profily) | +^ [[pojmy:korpusovy_manazer#sketch_engine|SkE]] | Sketch Engine, nástupce Bonita fungující v rámci internetového prohlížeče | placený manažer obsahující funkci tzv. word-sketches (slovní profily) | 
-^ [[pojmy:korpusovy_manazer#nosketch_engine|NoSKE]] | NoSketch Engine, redukovaná nezpoplatněná verze Sketch Engine | rozhraní už není v rámci ČNK podporováno |+^ [[pojmy:korpusovy_manazer#nosketch_engine|NoSkE]] | NoSketch Engine, redukovaná nezpoplatněná verze Sketch Engine | rozhraní už není v rámci ČNK podporováno |
 ^ [[pojmy:korpusovy_manazer#park|Park]] | manažer pouze pro přístup k paralelním korpusům | rozhraní už není v rámci ČNK podporováno | ^ [[pojmy:korpusovy_manazer#park|Park]] | manažer pouze pro přístup k paralelním korpusům | rozhraní už není v rámci ČNK podporováno |
 ^ [[pojmy:korpusovy_manazer#bonito|Bonito]] | v současnosti už nepodporovaný manažer, instaloval se na lokální PC | rozhraní už není v rámci ČNK podporováno | ^ [[pojmy:korpusovy_manazer#bonito|Bonito]] | v současnosti už nepodporovaný manažer, instaloval se na lokální PC | rozhraní už není v rámci ČNK podporováno |
Řádek 45: Řádek 47:
   * [[http://kwords.korpus.cz|KWords]] ([[manualy:kwords|manuálová stránka]])   * [[http://kwords.korpus.cz|KWords]] ([[manualy:kwords|manuálová stránka]])
   * [[http://treq.korpus.cz|Treq]] ([[manualy:treq|manuálová stránka]])   * [[http://treq.korpus.cz|Treq]] ([[manualy:treq|manuálová stránka]])
 +  * [[manualy:proskoly|Pro školy]] - stránka s korpusovými cvičeními pro výuku jazyka na ZŠ a SŠ ([[http://korpus.cz/proskoly|přejít na aplikaci]])