Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
kurz:uvod [2016/08/08 09:59]
Václav Cvrček [Kurz práce s korpusem v 7 lekcích]
kurz:uvod [2018/08/08 15:23]
Michal Škrabal [Obsah]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Práce ​korpusovým rozhraním ​======+====== ​Kurz práce ​korpusem v 7 lekcích ​======
  
 Všechny korpusy, jež zpřístupňuje [[cnk:​uvod|Český národní korpus]], je možné (po [[kurz:​zaciname|registraci]]) prohlížet pomocí několika [[pojmy:​korpusovy_manazer|manažerů či rozhraní]]. Jejich přehled, výhody a nevýhody jsou uvedeny níže. Všechny korpusy, jež zpřístupňuje [[cnk:​uvod|Český národní korpus]], je možné (po [[kurz:​zaciname|registraci]]) prohlížet pomocí několika [[pojmy:​korpusovy_manazer|manažerů či rozhraní]]. Jejich přehled, výhody a nevýhody jsou uvedeny níže.
  
-Tento kurz představí různé funkce nabízené ​rozhraním [[manualy:​kontext:​index|KonText]]. Základní principy se do značné míry shodují se staršími dnes už v rámci ČNK nepodporovanými aplikacemi [[pojmy:​korpusovy_manazer#​bonito|Bonito]] a [[pojmy:​korpusovy_manazer#​nosketch_engine|NoSkE]],​ zejm. způsob vytváření dotazu (dotazovací jazyk [[pojmy:​cql|CQL]]);​ jisté rozdíly tu však jsou nejen co do vzhledu a ovládání,​ ale i v oblasti nabízených možností.+Tento kurz vás seznámí s rozhraním ​**KonText** (vedle toho je na této wiki k dispozici i [[manualy:​kontext:​index|manuál rozhraní ​KonText]], který popisuje jeho jednotlivé funkce). Základní principy se do značné míry shodují se staršími dnes už v rámci ČNK nepodporovanými aplikacemi [[pojmy:​korpusovy_manazer#​bonito|Bonito]] a [[pojmy:​korpusovy_manazer#​nosketch_engine|NoSkE]],​ zejm. způsob vytváření dotazu (dotazovací jazyk [[pojmy:​cql|CQL]]);​ jisté rozdíly tu však jsou nejen co do vzhledu a ovládání,​ ale i v oblasti nabízených možností.
  
 Před započetím práce s korpusy ČNK je nutná **registrace**. S ní vám pomůže sekce [[kurz:​zaciname|Jak začít pracovat s Českým národním korpusem]]. Před započetím práce s korpusy ČNK je nutná **registrace**. S ní vám pomůže sekce [[kurz:​zaciname|Jak začít pracovat s Českým národním korpusem]].
  
-===== Kurz práce s korpusem v 7 lekcích ​=====+===== Obsah =====
  
-^ Lekce ^ Název ​^ Náplň ^+^ Lekce ^ Téma ^ Náplň ^
 ^ 1. lekce | [[prvni_dotaz|První dotaz]] | Jak začít. Typy dotazů | ^ 1. lekce | [[prvni_dotaz|První dotaz]] | Jak začít. Typy dotazů |
-^ 2. lekce | [[zobrazeni_dotazu|Zobrazení ​dotazu]] | Co lze u dotazu zobrazit. Vnitřní struktura dat, metainformace, ​třídění ​+^ 2. lekce | [[zobrazeni_dotazu|Zobrazení ​výsledků]] | Co lze u dotazu zobrazit. Vnitřní struktura dat, metainformace, ​ukládání ​
-^ 3. lekce | [[vyhodnoceni_dotazu|Vyhodnocení dotazu]] | Jak dotaz vyhodnotit. Konkordance,​ kontext, frekvenční distribuce | +^ 3. lekce | [[vyhodnoceni_dotazu|Vyhodnocení dotazu]] | Jak dotaz vyhodnotit. Konkordance,​ kontext, frekvenční distribuce, třídění ​
-^ 4. lekce | [[ukladani_vysledku|Ukládání výsledků]] | Jak dál pracovat s výsledky. Export dat v různých formátech. Opakování ​+^ 4. lekce | [[regularni_vyrazy|Regulární výrazy]] | Využívání regulárních výrazů při dotazování ​
-^ 5. lekce | [[pokrocile_dotazy|Pokročilé dotazy]] | Co vše lze zjistit. ​Dotazovací jazyk, kombinace dotazů |+^ 5. lekce | [[pokrocile_dotazy|Dotazovací jazyk]] | Dotazovací jazyk CQL, kombinace dotazů, pokročilé dotazy ​|
 ^ 6. lekce | [[hledani_kolokaci|Hledání kolokací]] | Další práce s dotazem. Kolokace, asociační míry a frekvenční distribuce | ^ 6. lekce | [[hledani_kolokaci|Hledání kolokací]] | Další práce s dotazem. Kolokace, asociační míry a frekvenční distribuce |
-^ 7. lekce | [[subkorpusy|Vytváření vlastních subkorpusů]] | Výběr textů v rámci korpusu ​- subkorpusy. Práce ​s podmínkami ​within apod. |+^ 7. lekce | [[subkorpusy|Vytváření vlastních subkorpusů]] | Výběr textů v rámci korpusu, práce ​s podmínkami |
 ^ Bonusová lekce | [[Hledání v paralelním korpusu]] | Specifika kladení dotazů a jejich vyhodnocování v paralelním korpusu [[cnk:​intercorp|InterCorp]] | ^ Bonusová lekce | [[Hledání v paralelním korpusu]] | Specifika kladení dotazů a jejich vyhodnocování v paralelním korpusu [[cnk:​intercorp|InterCorp]] |
 ^ Bonusová lekce | [[Hledání v mluvených korpusech]] | Specifika kladení dotazů a jejich vyhodnocování v mluvených korpusech řady [[cnk:​oral2013|ORAL]] | ^ Bonusová lekce | [[Hledání v mluvených korpusech]] | Specifika kladení dotazů a jejich vyhodnocování v mluvených korpusech řady [[cnk:​oral2013|ORAL]] |
 ^ Bonusová lekce | [[Hledání v diachronním korpusu]] | Specifika kladení dotazů a jejich vyhodnocování v diachronním korpusu [[cnk:​diakorp|Diakorp]] | ^ Bonusová lekce | [[Hledání v diachronním korpusu]] | Specifika kladení dotazů a jejich vyhodnocování v diachronním korpusu [[cnk:​diakorp|Diakorp]] |
 +^ Bonusová lekce | [[kurz:​syntakticka_analyza|Hledání v syntakticky anotovaném korpusu]] | Specifika kladení dotazů a jejich vyhodnocování v syntakticky anotovaných korpusech (momentálně pouze [[cnk:​syn2015|SYN2015]]) |
 ^ Řešení | [[reseni_ukolu|Řešení úloh ze všech lekcí]] | Výsledky vyhledávání | ^ Řešení | [[reseni_ukolu|Řešení úloh ze všech lekcí]] | Výsledky vyhledávání |
  
  
-FIXME Na vytvoření,​ testování a aktualizaci kurzu se v různých fázích podíleli: Olga Richterová,​ Václav Cvrček, Michal Škrabal, Dominika Kováříková,​ Jan Kocek +Na vytvoření,​ testování a aktualizaci kurzu se v různých fázích podíleli: Olga Richterová,​ Václav Cvrček, Michal Škrabal, Dominika Kováříková, Lucie Chlumská, Jan Kocek, Michala Adamová, Martin Vavřín, Marie Kopřivová,​ David Lukeš, Zuzana Komrsková, Petra Poukarová, Anna Řehořková,​ Tomáš Jelínek, Michal Křen a další spolupracovníci ÚČNK. ​
 ===== Korpusové vyhledávače (manažery, rozhraní) ===== ===== Korpusové vyhledávače (manažery, rozhraní) =====
  
-K datům, jež korpusy obsahují, ​se můžeme ​dostat ​pomocí různých aplikací, tzv. [[pojmy:​korpusovy_manazer|manažerů či rozhraní]]. ​+K datům, jež korpusy obsahují, můžeme ​přistupovat ​pomocí různých aplikací, tzv. [[pojmy:​korpusovy_manazer|manažerů či rozhraní]]. ​
  
 ^ Manažer ^ Charakteristika ^ Je aktualizovaný?​ ^ ^ Manažer ^ Charakteristika ^ Je aktualizovaný?​ ^
-^ [[kontext|KonText]] | nejnovější manažer ​z konce r. 2013 | vyvíjený v ÚČNK ([[seznamy:​kontext_verze|přehled verzí]]) | +^ [[kontext|KonText]] | nejnovější manažer, vyvíjen od r. 2013 | vyvíjený v ÚČNK ([[seznamy:​kontext_verze|přehled verzí]]) | 
-^ [[pojmy:​korpusovy_manazer#​sketch_engine|SKE]] | Sketch Engine, nástupce Bonita fungující v rámci internetového prohlížeče | placený manažer obsahující funkci tzv. word-sketches (slovní profily) | +^ [[pojmy:​korpusovy_manazer#​sketch_engine|SkE]] | Sketch Engine, nástupce Bonita fungující v rámci internetového prohlížeče | placený manažer obsahující funkci tzv. word-sketches (slovní profily) | 
-^ [[pojmy:​korpusovy_manazer#​nosketch_engine|NoSKE]] | NoSketch Engine, redukovaná nezpoplatněná verze Sketch Engine | rozhraní už není v rámci ČNK podporováno |+^ [[pojmy:​korpusovy_manazer#​nosketch_engine|NoSkE]] | NoSketch Engine, redukovaná nezpoplatněná verze Sketch Engine | rozhraní už není v rámci ČNK podporováno |
 ^ [[pojmy:​korpusovy_manazer#​park|Park]] | manažer pouze pro přístup k paralelním korpusům | rozhraní už není v rámci ČNK podporováno | ^ [[pojmy:​korpusovy_manazer#​park|Park]] | manažer pouze pro přístup k paralelním korpusům | rozhraní už není v rámci ČNK podporováno |
 ^ [[pojmy:​korpusovy_manazer#​bonito|Bonito]] | v současnosti už nepodporovaný manažer, instaloval se na lokální PC | rozhraní už není v rámci ČNK podporováno | ^ [[pojmy:​korpusovy_manazer#​bonito|Bonito]] | v současnosti už nepodporovaný manažer, instaloval se na lokální PC | rozhraní už není v rámci ČNK podporováno |
Řádek 46: Řádek 46:
   * [[http://​kwords.korpus.cz|KWords]] ([[manualy:​kwords|manuálová stránka]])   * [[http://​kwords.korpus.cz|KWords]] ([[manualy:​kwords|manuálová stránka]])
   * [[http://​treq.korpus.cz|Treq]] ([[manualy:​treq|manuálová stránka]])   * [[http://​treq.korpus.cz|Treq]] ([[manualy:​treq|manuálová stránka]])
 +  * [[manualy:​proskoly|Pro školy]] - stránka s korpusovými cvičeními pro výuku jazyka na ZŠ a SŠ ([[http://​korpus.cz/​proskoly|přejít na aplikaci]])