Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kurz:syntakticka_analyza [2018/08/08 16:21]
Václav Cvrček [8. Využití syntaktických atributů ve statistikách]
kurz:syntakticka_analyza [2018/08/08 16:21] (aktuální)
Václav Cvrček [8. Využití syntaktických atributů ve statistikách]
Řádek 182: Řádek 182:
 Kliknutím na písmeno **p** ve spojení **p/n** (pod hlavičkou [[manualy:​kontext:​filtr|Filtr]]) aktivujeme pozitivní filtr s obsahem daného řádku na již vyhledanou konkordanci,​ díky čemuž lze rychle ověřit, nakolik je v daném případě syntaktická anotace správná. Uvidíme tak, že prostý nominativ a akuzativ jsou vesměs chybně interpretované jako přívlastky (popř. chybně morfologicky značkované),​ stejně tak třeba přívlastky s předložkou //s// a instrumentálem nebo s předložkou //o// a lokálem (chyba v určení pádu). Jinak je ale vrchní část tabulky zřejmě v pořádku, frekvence spojení "//​zájem o// + akuzativ"​ převyšuje frekvenci "//​zájem//​ + genitiv",​ s větším odstupem následují "//​zájem na// + lokál",​ "//​zájem v// + lokál"​ a "//​zájem z// + genitiv"​. Z frekvenční distribuce je rychlý přístup k jednotlivým typům struktur. Kliknutím na písmeno **p** ve spojení **p/n** (pod hlavičkou [[manualy:​kontext:​filtr|Filtr]]) aktivujeme pozitivní filtr s obsahem daného řádku na již vyhledanou konkordanci,​ díky čemuž lze rychle ověřit, nakolik je v daném případě syntaktická anotace správná. Uvidíme tak, že prostý nominativ a akuzativ jsou vesměs chybně interpretované jako přívlastky (popř. chybně morfologicky značkované),​ stejně tak třeba přívlastky s předložkou //s// a instrumentálem nebo s předložkou //o// a lokálem (chyba v určení pádu). Jinak je ale vrchní část tabulky zřejmě v pořádku, frekvence spojení "//​zájem o// + akuzativ"​ převyšuje frekvenci "//​zájem//​ + genitiv",​ s větším odstupem následují "//​zájem na// + lokál",​ "//​zájem v// + lokál"​ a "//​zájem z// + genitiv"​. Z frekvenční distribuce je rychlý přístup k jednotlivým typům struktur.
  
-Zadané dotazy a následné frekvenční distribuce mohou být výrazně cílenější i mnohem obecnější,​ záleží na cíli, kterého chceme dosáhnout. Syntaktické atributy nabízejí mnoho možností, jak z anotovaného textu získávat informace o syntaktických strukturách,​ možnosti však nejsou neomezené, například není snadné získat zobecněné informace o celých větných strukturách,​ popř. o více slovech závislých na jednom a ž slově... A vždy je třeba pamatovat na nutnost odstranit z výsledků chyby, které tam automatická syntaktická analýza vnáší.+Zadané dotazy a následné frekvenční distribuce mohou být výrazně cílenější i mnohem obecnější,​ záleží na cíli, kterého chceme dosáhnout. Syntaktické atributy nabízejí mnoho možností, jak z anotovaného textu získávat informace o syntaktických strukturách,​ možnosti však nejsou neomezené, například není snadné získat zobecněné informace o celých větných strukturách,​ popř. o více slovech závislých na jednom a témž slově. ​Vždy je také třeba pamatovat na nutnost odstranit z výsledků chyby, které tam automatická syntaktická analýza vnáší.
  
  
  --- //Tomáš Jelínek//  --- //Tomáš Jelínek//