Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
kurz:subkorpusy [2018/11/02 15:01]
Václav Cvrček [Veřejné subkorpusy]
kurz:subkorpusy [2019/05/19 20:23]
Václav Cvrček [Jednorázové vyhledávání v určitém typu textů]
Řádek 7: Řádek 7:
 Co jsou to metainformace a kde se o nich dozvíme více? [[pojmy:metadata|Metainformace]], tj. informace o názvu, autorovi, roce vydání apod., obsahuje každý text v korpusu. Lze podle nich i vyhledávat – můžeme například najít všechny texty daného autora, texty, které jsou přeložené z konkrétního jazyka nebo které byly vydány v určitém časovém rozmezí. V mluvených korpusech lze vyhledávat podle sociolingvistických údajů týkajících se mluvčích, jako je věk, vzdělání či nářeční oblast (viz specializovaná [[kurz:hledani_v_mluvenych_korpusech#vyber_textu|bonusová lekce]]).  Co jsou to metainformace a kde se o nich dozvíme více? [[pojmy:metadata|Metainformace]], tj. informace o názvu, autorovi, roce vydání apod., obsahuje každý text v korpusu. Lze podle nich i vyhledávat – můžeme například najít všechny texty daného autora, texty, které jsou přeložené z konkrétního jazyka nebo které byly vydány v určitém časovém rozmezí. V mluvených korpusech lze vyhledávat podle sociolingvistických údajů týkajících se mluvčích, jako je věk, vzdělání či nářeční oblast (viz specializovaná [[kurz:hledani_v_mluvenych_korpusech#vyber_textu|bonusová lekce]]). 
  
-[{{ :kurz:holmes-metadata.png?direct&350|Zobrazení metadat v konkordanci FIXME}}]+[{{ :kurz:holmes-metadata.png?direct&350|Zobrazení metadat v konkordanci }}]
  
 Kde najdeme seznam příslušných metainformací?  Kde najdeme seznam příslušných metainformací? 
Řádek 21: Řádek 21:
 Chceme-li např. v korpusu SYN2015 najít výskyty lemmatu //buňka// pouze v odborných textech z oboru biologie, budeme dotaz specifikovat následujícím způsobem: v kolonce **doc.txtype_group** zaškrtneme políčko **NFC: oborová**, v kolonce **doc.txtype** políčko **SCI: odborná literatura** a v kolonce **doc.genre** políčko **BIO: biologie**. Pokud chceme zjistit, kterých textů se daný výběr týká, stačí zmáčknout tlačítko **Zúžit výběr**. Objeví se okénko s aplikovaným filtrem a počtem pozic v daném výběru. Není-li už náš výběr příliš omezený, lze na něj dále aplikovat další filtry, případně jej celý zrušit kliknutím na volbu **Zrušit výběr**. Tak bychom mohli omezit původní filtr ještě požadavkem na výskyt pouze v příručkách referenčního typu (kolonka **doc.medium**), kam spadají např. encyklopedie, slovníky apod. Definitivní výběr by pak vypadal takto: Chceme-li např. v korpusu SYN2015 najít výskyty lemmatu //buňka// pouze v odborných textech z oboru biologie, budeme dotaz specifikovat následujícím způsobem: v kolonce **doc.txtype_group** zaškrtneme políčko **NFC: oborová**, v kolonce **doc.txtype** políčko **SCI: odborná literatura** a v kolonce **doc.genre** políčko **BIO: biologie**. Pokud chceme zjistit, kterých textů se daný výběr týká, stačí zmáčknout tlačítko **Zúžit výběr**. Objeví se okénko s aplikovaným filtrem a počtem pozic v daném výběru. Není-li už náš výběr příliš omezený, lze na něj dále aplikovat další filtry, případně jej celý zrušit kliknutím na volbu **Zrušit výběr**. Tak bychom mohli omezit původní filtr ještě požadavkem na výskyt pouze v příručkách referenčního typu (kolonka **doc.medium**), kam spadají např. encyklopedie, slovníky apod. Definitivní výběr by pak vypadal takto:
  
-[{{:kurz:vyber02.png?800| Výběr textů na základě metainformací FIXME}}] +[{{:kurz:vyber02.png?800| Výběr textů na základě metainformací }}] 
  
  
Řádek 30: Řádek 30:
 Pro jednorázovou specifikaci subkorpusu, na nějž chceme dotaz omezit, můžeme využít podmínku ''[[pojmy:within|within]]'' v rámci [[pojmy:cql|CQL]] dotazu:  Pro jednorázovou specifikaci subkorpusu, na nějž chceme dotaz omezit, můžeme využít podmínku ''[[pojmy:within|within]]'' v rámci [[pojmy:cql|CQL]] dotazu: 
  
-  * Hledáme citoslovce u Karla Čapka (v nereferenčním korpusu SYN): ''[tag=%%"I.*"%%] within <opus autor=%%"Čapek, Karel"%% />''+  * Hledáme citoslovce u Karla Čapka (v nereferenčním korpusu [[cnk:syn:verze7|SYN, verze 7]]): ''[tag=%%"I.*"%%] within <doc author=%%"Čapek, Karel"%% />''
  
  
Řádek 76: Řádek 76:
 Subkorpusy můžeme spravovat a ty nepotřebné mazat v sekci **[[manualy:kontext:korpusy#prehled_existujicich_subkorpusu|Mé subkorpusy]]**.  Subkorpusy můžeme spravovat a ty nepotřebné mazat v sekci **[[manualy:kontext:korpusy#prehled_existujicich_subkorpusu|Mé subkorpusy]]**. 
  
-[{{:kurz:smazatsubkorpus.png?| Mé subkorpusy – možnost smazání subkorpusu FIXME}}]+[{{:kurz:smazatsubkorpus.png?| Mé subkorpusy – možnost smazání subkorpusu }}]
  
 ==== Veřejné subkorpusy ==== ==== Veřejné subkorpusy ====