Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
kurz:subkorpusy [2018/11/02 15:01]
Václav Cvrček [Veřejné subkorpusy]
kurz:subkorpusy [2019/05/19 20:23]
Václav Cvrček [Jednorázové vyhledávání v určitém typu textů]
Řádek 7: Řádek 7:
 Co jsou to metainformace a kde se o nich dozvíme více? [[pojmy:​metadata|Metainformace]],​ tj. informace o názvu, autorovi, roce vydání apod., obsahuje každý text v korpusu. Lze podle nich i vyhledávat – můžeme například najít všechny texty daného autora, texty, které jsou přeložené z konkrétního jazyka nebo které byly vydány v určitém časovém rozmezí. V mluvených korpusech lze vyhledávat podle sociolingvistických údajů týkajících se mluvčích, jako je věk, vzdělání či nářeční oblast (viz specializovaná [[kurz:​hledani_v_mluvenych_korpusech#​vyber_textu|bonusová lekce]]). ​ Co jsou to metainformace a kde se o nich dozvíme více? [[pojmy:​metadata|Metainformace]],​ tj. informace o názvu, autorovi, roce vydání apod., obsahuje každý text v korpusu. Lze podle nich i vyhledávat – můžeme například najít všechny texty daného autora, texty, které jsou přeložené z konkrétního jazyka nebo které byly vydány v určitém časovém rozmezí. V mluvených korpusech lze vyhledávat podle sociolingvistických údajů týkajících se mluvčích, jako je věk, vzdělání či nářeční oblast (viz specializovaná [[kurz:​hledani_v_mluvenych_korpusech#​vyber_textu|bonusová lekce]]). ​
  
-[{{ :​kurz:​holmes-metadata.png?​direct&​350|Zobrazení metadat v konkordanci ​FIXME}}]+[{{ :​kurz:​holmes-metadata.png?​direct&​350|Zobrazení metadat v konkordanci }}]
  
 Kde najdeme seznam příslušných metainformací? ​ Kde najdeme seznam příslušných metainformací? ​
Řádek 21: Řádek 21:
 Chceme-li např. v korpusu SYN2015 najít výskyty lemmatu //buňka// pouze v odborných textech z oboru biologie, budeme dotaz specifikovat následujícím způsobem: v kolonce **doc.txtype_group** zaškrtneme políčko **NFC: oborová**, v kolonce **doc.txtype** políčko **SCI: odborná literatura** a v kolonce **doc.genre** políčko **BIO: biologie**. Pokud chceme zjistit, kterých textů se daný výběr týká, stačí zmáčknout tlačítko **Zúžit výběr**. Objeví se okénko s aplikovaným filtrem a počtem pozic v daném výběru. Není-li už náš výběr příliš omezený, lze na něj dále aplikovat další filtry, případně jej celý zrušit kliknutím na volbu **Zrušit výběr**. Tak bychom mohli omezit původní filtr ještě požadavkem na výskyt pouze v příručkách referenčního typu (kolonka **doc.medium**),​ kam spadají např. encyklopedie,​ slovníky apod. Definitivní výběr by pak vypadal takto: Chceme-li např. v korpusu SYN2015 najít výskyty lemmatu //buňka// pouze v odborných textech z oboru biologie, budeme dotaz specifikovat následujícím způsobem: v kolonce **doc.txtype_group** zaškrtneme políčko **NFC: oborová**, v kolonce **doc.txtype** políčko **SCI: odborná literatura** a v kolonce **doc.genre** políčko **BIO: biologie**. Pokud chceme zjistit, kterých textů se daný výběr týká, stačí zmáčknout tlačítko **Zúžit výběr**. Objeví se okénko s aplikovaným filtrem a počtem pozic v daném výběru. Není-li už náš výběr příliš omezený, lze na něj dále aplikovat další filtry, případně jej celý zrušit kliknutím na volbu **Zrušit výběr**. Tak bychom mohli omezit původní filtr ještě požadavkem na výskyt pouze v příručkách referenčního typu (kolonka **doc.medium**),​ kam spadají např. encyklopedie,​ slovníky apod. Definitivní výběr by pak vypadal takto:
  
-[{{:​kurz:​vyber02.png?​800| Výběr textů na základě metainformací ​FIXME}}] +[{{:​kurz:​vyber02.png?​800| Výběr textů na základě metainformací }}] 
  
  
Řádek 30: Řádek 30:
 Pro jednorázovou specifikaci subkorpusu, na nějž chceme dotaz omezit, můžeme využít podmínku ''​[[pojmy:​within|within]]''​ v rámci [[pojmy:​cql|CQL]] dotazu: ​ Pro jednorázovou specifikaci subkorpusu, na nějž chceme dotaz omezit, můžeme využít podmínku ''​[[pojmy:​within|within]]''​ v rámci [[pojmy:​cql|CQL]] dotazu: ​
  
-  * Hledáme citoslovce u Karla Čapka (v nereferenčním korpusu SYN): ''​[tag=%%"​I.*"​%%] within <opus autor=%%"​Čapek,​ Karel"​%% />''​+  * Hledáme citoslovce u Karla Čapka (v nereferenčním korpusu ​[[cnk:​syn:​verze7|SYN, verze 7]]): ''​[tag=%%"​I.*"​%%] within <doc author=%%"​Čapek,​ Karel"​%% />''​
  
  
Řádek 76: Řádek 76:
 Subkorpusy můžeme spravovat a ty nepotřebné mazat v sekci **[[manualy:​kontext:​korpusy#​prehled_existujicich_subkorpusu|Mé subkorpusy]]**. ​ Subkorpusy můžeme spravovat a ty nepotřebné mazat v sekci **[[manualy:​kontext:​korpusy#​prehled_existujicich_subkorpusu|Mé subkorpusy]]**. ​
  
-[{{:​kurz:​smazatsubkorpus.png?​| Mé subkorpusy – možnost smazání subkorpusu ​FIXME}}]+[{{:​kurz:​smazatsubkorpus.png?​| Mé subkorpusy – možnost smazání subkorpusu }}]
  
 ==== Veřejné subkorpusy ==== ==== Veřejné subkorpusy ====
Řádek 84: Řádek 84:
 Unikátní klíč lze zobrazit, pokud si uživatel vybere vytvořený korpus k práci a nechá si zobrazit informace o něm (odkaz na začátku drobečkové navigace pod logem KonText). Unikátní klíč lze zobrazit, pokud si uživatel vybere vytvořený korpus k práci a nechá si zobrazit informace o něm (odkaz na začátku drobečkové navigace pod logem KonText).
  
-Korpus je pak možné vyvolat v měnu **Veřejné subkorpusy** buď zadáním unikátního klíče nebo podle příjmení autora subkorpusu (je třeba zadat alespoň 4 počáteční znaky). ​+Korpus je pak možné vyvolat v měnu **Veřejné subkorpusy** buď zadáním unikátního klíčenebo podle příjmení autora subkorpusu (je třeba zadat alespoň 4 počáteční znaky). ​
  
 ===== Vyzkoušejte si na závěr ===== ===== Vyzkoušejte si na závěr =====