Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kurz:reseni_ukolu [2016/09/27 17:20]
Jan Kocek [Lekce 3]
kurz:reseni_ukolu [2021/01/07 13:09] (aktuální)
Michal Škrabal [Lekce 4]
Řádek 25: Řádek 25:
 ===== Lekce 3 ===== ===== Lekce 3 =====
  
-  * Podřetězec //pes// se v korpusu [[cnk:syn2015|SYN2015]] vyskytuje celkem 15 581krát (typ dotazuSlovní tvar; zaškrtnuta volba Shoda velikosti). Frekvenční distribuce lemmat je následující:+  * Část slova //pes// se v korpusu [[cnk:syn2015|SYN2015]] vyskytuje celkem 15 581krát (jednoduchý dotaz s povolením regulárních výrazů''.*pes.*''). Frekvenční distribuce lemmat (tedy slov, jejichž některý z tvarů obsahuje tuto sekvenci znaků - např. //kapsa//, gen. pl. //kapes//je následující:
  
-[{{:kurz:podretezec_pes.png?nolink&600|FIXME}}]+[{{:kurz:podretezec_pes.png}}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
Řádek 57: Řádek 57:
 == Slova obsahující sekvenci -kořen-, po níž následuje a jíž předchází alespoň jeden znak == == Slova obsahující sekvenci -kořen-, po níž následuje a jíž předchází alespoň jeden znak ==
  
-Typ dotazu: **Lemma**+Výchozí atribut: **lemma**
  
-Dotaz: ''.+kořen.+''+Dotaz (s aktivovanými regulárními výrazy): ''.+kořen.+''
  
 <wrap lo> <wrap lo>
Řádek 70: Řádek 70:
 == Infinitivy odvozené od slovesa téct/téci s prefixem == == Infinitivy odvozené od slovesa téct/téci s prefixem ==
  
-Typ dotazu: **Slovní tvar**+Výchozí atribut: **word**
  
-Dotaz: ''.+téc[it]''+Dotaz (s aktivovanými regulárními výrazy): ''.+téc[it]''
  
-<wrap lo> 
-Pozn.: Při vyhodnocování dotazu se může objevit hlášení, že zvolený a faktický typ dotazu nesouhlasí, které lze ignorovat a dotaz normálně vyhodnotit. 
-</wrap> 
  
 Počet výsledků: [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~90rRB44x&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2015&ctxattrs=word&pagesize=30&refs=%3Ddoc.title&structs=s&viewmode=kwic&|1997]] Počet výsledků: [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~90rRB44x&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2015&ctxattrs=word&pagesize=30&refs=%3Ddoc.title&structs=s&viewmode=kwic&|1997]]
  
-Nejfrekventovanější výsledky (word, [[pojmy:case-sensitive|case-sensitive]]): //utéct// (1581), //utéci// (226), //Utéct// (41), //odtéct// (24), //protéct// (15), //přitéct// (14), //vytéct// (12), //stéct// (10)...+Nejfrekventovanější výsledky: //utéct// (1581), //utéci// (226), //Utéct// (41), //odtéct// (24), //protéct// (15), //přitéct// (14), //vytéct// (12), //stéct// (10)...
  
 == Tvary negativního superlativu (pouze nom. sg.) == == Tvary negativního superlativu (pouze nom. sg.) ==
  
-Typ dotazu: **Slovní tvar**+Výchozí atribut: **word**
  
-Dotaz: ''nejne.+[šč]í'' (stejný výsledek v tomto korpusu dostaneme i při zadání ''nejne.*[šč]í'' +Dotaz (s aktivovanými regulárními výrazy): ''nejne.+[šč]í'' (stejný výsledek v tomto korpusu dostaneme i při zadání ''nejne.*[šč]í''
- +
-<wrap lo> +
-Pozn.: Při vyhodnocování dotazu se může objevit hlášení, že zvolený a faktický typ dotazu nesouhlasí, které lze ignorovat a dotaz normálně vyhodnotit. +
-</wrap>+
  
 Počet výsledků: [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~C69GrznJ&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2015&ctxattrs=word&pagesize=30&refs=%3Ddoc.title&structs=s&viewmode=kwic&|751]] Počet výsledků: [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~C69GrznJ&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2015&ctxattrs=word&pagesize=30&refs=%3Ddoc.title&structs=s&viewmode=kwic&|751]]
  
-Nejfrekventovanější výsledky (word, [[pojmy:case-sensitive|case-sensitive]]): //nejnebezpečnější// (220), //Nejnebezpečnější// (41), //nejnevhodnější// (38), //nejnepříjemnější// (34), //nejnepatrnější// (27), //nejneuvěřitelnější// (24), //nejnevinnější// (19), //nejnemožnější// (18)...+Nejfrekventovanější výsledky: //nejnebezpečnější// (220), //Nejnebezpečnější// (41), //nejnevhodnější// (38), //nejnepříjemnější// (34), //nejnepatrnější// (27), //nejneuvěřitelnější// (24), //nejnevinnější// (19), //nejnemožnější// (18)...
  
 ===== Lekce 5 ==== ===== Lekce 5 ====
  
-1. Nejprve hledáme aktualizace přísloví //těžko na cvičišti, lehko na bojišti//. Pohled do korpusu [[cnk:syn2015|SYN2015]] příliš zajímavý není, na dotaz ''[word=%%"cvičišti"][]{1,10}[word="bojišti"%%]'' dostaneme [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~yvns3xpG&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2015&ctxattrs=word&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&structs=s&viewmode=kwic&|těchto 14 výskytů]], z nichž aktualizací jsou jen první a pátý. O něco zajímavější data nalezneme v SYN2013PUB, týž dotaz najde 152 případů. Zde už bude vhodné uplatnit negativní filtr, rozsah hledání nastavíme na **od -2 do -2**, zrušíme volbu **včetně KWIC** a typ dotazu nastavíme na **Slovní tvar**, načež vepíšeme nejběžnější formu na dané pozici (2L): ''těžko|těžce''. Výsledkem by měla být [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~TbBJljWz&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2013pub&ctxattrs=word&pagesize=40&refs=%3Dopus.nazev&structs=p%2Cg%2Cerr%2Ccorr&viewmode=kwic&|tato konkordance]], z níž je patrné, že toto přísloví má stabilnější formu a je daleko méně náchylné k modifikacím než to o vlku a koze. Doložena je nicméně i [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~jQgjF6OO&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2013pub&ctxattrs=word&pagesize=40&refs=%3Dopus.nazev&structs=p%2Cg%2Cerr%2Ccorr&viewmode=kwic&|varianta obrácená]] (zde stačilo jen v dotazu prohodit oba slovní tvary).+1. Nejprve hledáme aktualizace přísloví //těžko na cvičišti, lehko na bojišti//. Pohled do korpusu [[cnk:syn2015|SYN2015]] příliš zajímavý není, na dotaz ''[word=%%"cvičišti"][]{1,10}[word="bojišti"%%]'' dostaneme [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~yvns3xpG&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2015&ctxattrs=word&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&structs=s&viewmode=kwic&|těchto 14 výskytů]], z nichž aktualizací jsou jen první a pátý. O něco zajímavější data nalezneme v SYN2013PUB, týž dotaz najde 152 případů. Zde už bude vhodné uplatnit negativní filtr, rozsah hledání nastavíme na **od -2 do -2**, zrušíme volbu **včetně KWIC** a typ dotazu nastavíme na **Slovní tvar**, načež vepíšeme nejběžnější formu na dané pozici (2L): ''těžko|těžce''. Výsledkem by měla být [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~TbBJljWz&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2013pub&ctxattrs=word&pagesize=40&refs=%3Dopus.nazev&structs=p%2Cg%2Cerr%2Ccorr&viewmode=kwic&|tato konkordance]], z níž je patrné, že toto přísloví mělo stabilnější formu a bylo méně náchylné k modifikacím než to o vlku a koze. Doložena je nicméně i [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~jQgjF6OO&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2013pub&ctxattrs=word&pagesize=40&refs=%3Dopus.nazev&structs=p%2Cg%2Cerr%2Ccorr&viewmode=kwic&|varianta obrácená]] (zde stačilo jen v dotazu prohodit oba slovní tvary).
  
-2. Dále nás zajímaly kletby odvozené od slovního spojení //Herr Gott// a dostupné prostřednictvím korpusu [[cnk:oral2013|ORAL2013]]. Nejprve zkusíme dosáhnout co nejvyšší hodnoty [[pojmy:recall|recall]] pomocí ''[word=%%".*her.*"%%]''((Stejných výsledků bychom dosáhli, kdybychom použili typ dotazu [[prvni_dotaz#nac_je_ktery_typ_dotazu_vhodny|podřetězec]] a jako hledanou sekvenci vyplnili //her//.)), ovšem výrazy typu //nádhera// ukazují, že umístění základu //her// doprostřed hledaného řetězce k ideálnímu výsledku nepovede. Potřebujeme také eliminovat frekventovaný //hermelín// a //herce// s //herečkami// -– možný dotaz vypadá takto: ''[word=%%"her[^cme][^cč].*"%%]''. Výsledných 65 výskytů se jeví lépe, ovšem stále obsahuje hodně //heren// a //herních// odvozenin.  Jak je vyřadit, když hlásku //n// musíme ponechat kvůli //hernajs//? Vyloučíme alespoň frekventované nejkratší tvary tím, že nás budou zajímat pouze výrazy o šesti a více znacích -- kvantifikátor ''*'' nahradíme kvatifikátorem ''+'' a zadáme dotaz v této podobě: ''[word=%%"her[^cme][^cč].+"%%]''. Zbývajících 41 případů už snadno vyfiltrujeme manuálně pomocí okének na začátku příslušných konkordančních řádků, nepotřebujeme-li ale výsledná data ukládat či s nimi dále pracovat, postačí pohled na frekvenční distribuci tvarů (**Frekvence → Slovní druhy**). Zajímavé je, že mezi nimi figuruje pouze //hergot// (27krát) a jedno //hernajs//. O něco pestřejší je [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~KHaUPHs9&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=oral2006&ctxattrs=word&pagesize=40&refs=%3Ddoc.id&structs=p%2Cg%2Cerr%2Ccorr&viewmode=kwic&|situace v ORAL2006]].+2. Dále nás zajímaly kletby odvozené od slovního spojení //Herr Gott// a dostupné prostřednictvím korpusu [[cnk:oral2013|ORAL2013]]. Nejprve zkusíme dosáhnout co nejvyšší hodnoty [[pojmy:recall|recall]] pomocí jednoduchého dotazu (s využitím regulárních výrazů) ''.*her.*'', ovšem výrazy typu //nádhera// ukazují, že umístění základu //her// uprostřed hledaného řetězce k ideálnímu výsledku nepovede. Potřebujeme také eliminovat frekventovaný //hermelín// a //herce// s //herečkami// -– možný dotaz vypadá takto: ''[word=%%"her[^cme][^cč].*"%%]''. Výsledných 65 výskytů se jeví lépe, ovšem stále obsahuje hodně //heren// a //herních// odvozenin.  Jak je vyřadit, když hlásku //n// musíme ponechat kvůli //hernajs//? Vyloučíme alespoň frekventované nejkratší tvary tím, že nás budou zajímat pouze výrazy o šesti a více znacích -- kvantifikátor ''*'' nahradíme kvatifikátorem ''+'' a zadáme dotaz v této podobě: ''[word=%%"her[^cme][^cč].+"%%]''. Zbývajících 41 případů už snadno vyfiltrujeme manuálně pomocí okének na začátku příslušných konkordančních řádků, nepotřebujeme-li ale výsledná data ukládat či s nimi dále pracovat, postačí pohled na frekvenční distribuci tvarů (**Frekvence → Slovní druhy**). Zajímavé je, že mezi nimi figuruje pouze //hergot// (27krát) a jedno //hernajs//. O něco pestřejší je [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~KHaUPHs9&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=oral2006&ctxattrs=word&pagesize=40&refs=%3Ddoc.id&structs=p%2Cg%2Cerr%2Ccorr&viewmode=kwic&|situace v ORAL2006]].
  
 ===== Lekce 6 ===== ===== Lekce 6 =====
Řádek 110: Řádek 103:
 V [[cnk:syn2010|SYN2010]] je situace obdobná: lemma //tratoliště// se tu objevuje 53krát, nejtypičtější je pro beletrii (32krát), hojně je využívá ale i publicistika (17krát). Ve valné většině případů se objevuje ve spojení //v tratolišti krve// -- v této podobě (hledáme jako frázi) celkem 35krát. Po aplikaci stejného negativního filtru nám z původních 53 výskytů zbude [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~Kyq0AA2S&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2010&ctxattrs=word&pagesize=40&refs=%3Dopus.nazev&structs=s&viewmode=kwic&|těchto 8 případů]]. V [[cnk:syn2010|SYN2010]] je situace obdobná: lemma //tratoliště// se tu objevuje 53krát, nejtypičtější je pro beletrii (32krát), hojně je využívá ale i publicistika (17krát). Ve valné většině případů se objevuje ve spojení //v tratolišti krve// -- v této podobě (hledáme jako frázi) celkem 35krát. Po aplikaci stejného negativního filtru nám z původních 53 výskytů zbude [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~Kyq0AA2S&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2010&ctxattrs=word&pagesize=40&refs=%3Dopus.nazev&structs=s&viewmode=kwic&|těchto 8 případů]].
  
-korpusech řady ORAL se toto slovo -- s jedinou výjimkou (//tratoliště drobků// v [[cnk:oral2008|ORAL2008]]) -- nevyskytuje (protože jsou mluvené korpusy nelemmatizované, patrně jste hledali slovní tvar ''tratolišt.*''). Ovšem ruku na srdce, kdy naposledy jste o //tratolišti// hovořili vy sami?+korpusu [[cnk:oral|ORAL v1]] se toto slovo -- s jedinou, o to však půvabnější výjimkou, za niž by se nemusel stydět ani Hrabal (// ...eště si ho vodšoupne jako dál a žere a tam prostě pod nim **tratoliště drobků**, a já na něj koukám a řikám Láďo proč si myslíš že sem ti tam dala ten talíř?//) -- nevyskytuje. Ovšem ruku na srdce, kdy naposledy jste o //tratolišti// hovořili vy sami?
  
-2. Porovnáváme kolokační profily adverbií //teď// a //nyní// a zamyšlíme se nad mírou jejich synonymnosti. Prvním rozdílem je jejich odlišná frekvence v korpusu SYN2015: 85 940 výskytů //teď// oproti 34 570 výskytům //nyní// -- první slovo je tedy téměř dvaapůlkrát častější než druhé. Ještě výmluvněji by tento rozdíl byl znát na mluvených korpusech, např. v ORAL2013 je to 8066 případů proti 4 (sic! a to jsme nezapočetli všechny možné varianty typu //teďkon%%(c)%%//, //teďka// apod., které si lze dohledat [[hledani_v_mluvenych_korpusech#jak_spravne_zadat_hledane_slovo|zde]]). Mimochodem, obdobné výsledky získáte i pomocí [[http://syd.korpus.cz/x0iwEkwx.syn|nástroje SyD]].+2. Porovnáváme kolokační profily adverbií //teď// a //nyní// a zamyšlíme se nad mírou jejich synonymnosti. Prvním rozdílem je jejich odlišná frekvence v korpusu SYN2015: 85 940 výskytů //teď// oproti 34 570 výskytům //nyní// -- první slovo je tedy téměř dvaapůlkrát častější než druhé. Ještě výmluvněji by tento rozdíl byl znát na mluvených korpusech, např. v ORAL2013 je to 8066 případů proti 4 (sic! a to jsme nezapočetli všechny možné varianty typu //teďkon%%(c)%%//, //teďka// apod., které si lze dohledat [[hledani_v_mluvenych_korpusech#jak_spravne_zadat_hledane_„slovo|zde]]). Mimochodem, obdobné výsledky získáte i pomocí [[http://syd.korpus.cz/x0iwEkwx.syn|nástroje SyD]].
  
 Závěrů, které lze z kolokační analýzy odvodit, je celá řada. Vybereme si proto jen ty nejviditelnější. Na první pohled upoutá fakt, že v první desítce kolokátů podle atributu **lc** najdeme jen dva společné: //teprve// a //už//. Synonymní //již// je vyhrazeno skoro výlučně lemmatu //nyní//, což může být důsledek toho, že jak //nyní//, tak //již// mají příznak knižnosti. Závěrů, které lze z kolokační analýzy odvodit, je celá řada. Vybereme si proto jen ty nejviditelnější. Na první pohled upoutá fakt, že v první desítce kolokátů podle atributu **lc** najdeme jen dva společné: //teprve// a //už//. Synonymní //již// je vyhrazeno skoro výlučně lemmatu //nyní//, což může být důsledek toho, že jak //nyní//, tak //již// mají příznak knižnosti.
Řádek 136: Řádek 129:
 Publicistické texty z roku 2001 pokrývá korpus [[cnk:syn2005|SYN2005]], zvolíme si proto ten a zadáme v něm tento CQL dotaz: ''[lemma=%%"(?i)dvojče" & word="D.*"%%] within <opus txtype=%%"PUB" & rokvyd="2001"%% />''. Většina z 31 případů se týká právě newyorských mrakodrapů, manuální filtrací nežádoucích výskytů (pomocí volby **Výběr řádků → Odstranit z výsledku vybrané řádky**) by vám mělo zůstat [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~MbHCmhfq&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2005&ctxattrs=word&pagesize=40&refs=%3Dopus.nazev&viewmode=kwic&|těchto 22 výskytů]]. Trvalý subkorpus vytvoříte obdobně zformulovaným dotazem, měl by mít přes 7,8 milionů pozic. Pro kontrolu v něm zkuste zadat první část výše uvedeného dotazu, tedy ''[lemma=%%"(?i)dvojče" & word="D.*"%%]'', opět by vám mělo vyjít 31 výsledků. Publicistické texty z roku 2001 pokrývá korpus [[cnk:syn2005|SYN2005]], zvolíme si proto ten a zadáme v něm tento CQL dotaz: ''[lemma=%%"(?i)dvojče" & word="D.*"%%] within <opus txtype=%%"PUB" & rokvyd="2001"%% />''. Většina z 31 případů se týká právě newyorských mrakodrapů, manuální filtrací nežádoucích výskytů (pomocí volby **Výběr řádků → Odstranit z výsledku vybrané řádky**) by vám mělo zůstat [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~MbHCmhfq&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2005&ctxattrs=word&pagesize=40&refs=%3Dopus.nazev&viewmode=kwic&|těchto 22 výskytů]]. Trvalý subkorpus vytvoříte obdobně zformulovaným dotazem, měl by mít přes 7,8 milionů pozic. Pro kontrolu v něm zkuste zadat první část výše uvedeného dotazu, tedy ''[lemma=%%"(?i)dvojče" & word="D.*"%%]'', opět by vám mělo vyjít 31 výsledků.
  
-Publicistiku z roku 2011 najdeme v korpusu [[cnk:syn2015|SYN2015]]. První část dotazu zůstane stejná (tzn. hledáme lemma //dvojče//, které se v textu vyskytuje s velkým písmenem), oproti starším korpusům se však změnilo označení metainformací, je tedy zapotřebí zapsat dotaz ''[lemma=%%"(?i)dvojče" & word="D.*"%%] within <doc txtype_group=%%"NMG.*" & pubyear="2011"%% />''. Výsledků je na první pohled výrazně méně, celkem 14, z nichž je navíc zapotřebí odstranit 3., 8., 10., 11. a poslední případ, zůstane tak pouze [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~xsN03OB8&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2015&ctxattrs=word&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&structs=s&viewmode=kwic&|těchto 9 výskytů]]. Trvalý subkorpus publicistických textů z r. 2011 by měl obsahovat přes 8 milionů wordů.+Publicistiku z roku 2011 najdeme v korpusu [[cnk:syn2015|SYN2015]]. První část dotazu zůstane stejná (tzn. hledáme lemma //dvojče//, které se v textu vyskytuje s velkým písmenem), oproti starším korpusům se však změnilo označení metainformací, je tedy zapotřebí zapsat dotaz ''[lemma=%%"(?i)dvojče" & word="D.*"%%] within <doc txtype_group=%%"NMG.*" & pubyear="2011"%% />''. Výsledků je na první pohled výrazně méně, celkem 14, z nichž je navíc zapotřebí odstranit 5 nerelevantních případů, zůstane tak pouze [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~xsN03OB8&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2015&ctxattrs=word&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&structs=s&viewmode=kwic&|těchto 9 výskytů]]. Trvalý subkorpus publicistických textů z r. 2011 by měl obsahovat přes 8 milionů wordů.
  
-Aktualizace lexému //tunel// hledáme pomocí dotazu ''[lemma=%%".*tunel.*"%%] within <opus txtype=%%"PUB" & rokvyd="2001"%% />'', případně v již vytvořeném subkorpusu dotazem na **Lemma** ''.*tunel.*''. V obou případech dostaneme 339 výskytů. Zatímco samotné základové slovo //tunel// si ve většině případů ponechává svůj původní význam, [[https://kontext.korpus.cz/freqs?q=~GDULH4Ir&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2005&ctxattrs=word&pagesize=40&refs=%3Dopus.nazev&usesubcorp=pok01&viewmode=kwic&&fcrit=lemma/e+0~0%3E0&ml=0|jeho odvozeniny]] už mají většinou význam přenesený (až na výjimky typu //podtunelování// -- odborný termín, //Eurotunel// -- jméno firmy apod.). +Aktualizace lexému //tunel// hledáme pomocí dotazu ''[lemma=%%".*tunel.*"%%] within <opus txtype=%%"PUB" & rokvyd="2001"%% />'', případně v již vytvořeném subkorpusu jednoduchým dotazem (s aktivovanými regulárními výrazy a výchozím atributem **lemma**''.*tunel.*''. V obou případech dostaneme 339 výskytů. Zatímco samotné základové slovo //tunel// si ve většině případů ponechává svůj původní význam, [[https://kontext.korpus.cz/freqs?q=~GDULH4Ir&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2005&ctxattrs=word&pagesize=40&refs=%3Dopus.nazev&usesubcorp=pok01&viewmode=kwic&&fcrit=lemma/e+0~0%3E0&ml=0|jeho odvozeniny]] už mají většinou význam přenesený (až na výjimky typu //podtunelování// -- odborný termín, //Eurotunel// -- jméno firmy apod.). 
  
 V subkorpusu publicistiky z r. 2011 najdeme 292 výskytů, frekvenční distribuci lemmat můžeme vzájemně porovnat a shrnout např. do následující tabulky (červeně zvýrazněny jsou případy, jež nás zajímají): V subkorpusu publicistiky z r. 2011 najdeme 292 výskytů, frekvenční distribuci lemmat můžeme vzájemně porovnat a shrnout např. do následující tabulky (červeně zvýrazněny jsou případy, jež nás zajímají):
Řádek 156: Řádek 149:
 ^ Eurotunel |  0  |  1  | ^ Eurotunel |  0  |  1  |
  
-Vidíme, že s jedinou výjimkou (//tunelář//) jsou počty dokladů přibližně stejné, což signalizuje dostatečnou etablovanost daného významu v tuzemské publicistice za posledních 15 let. Zajímavé doklady však najdeme též v [[pojmy:txtype_group|jiných typech textů]], byť tam převažuje původní význam slova. Vyhledávání stejného slovního základu (možno též typem dotazu **Podřetězec** ''tunel''v celém korpusu SYN2005, resp. SYN2015 odhalí např. tyto další deriváty:+Vidíme, že s jedinou výjimkou (//tunelář//) jsou počty dokladů přibližně stejné, což signalizuje dostatečnou etablovanost daného významu v tuzemské publicistice za posledních 15 let. Zajímavé doklady však najdeme též v [[pojmy:txtype_group|jiných typech textů]], byť tam převažuje původní význam slova. Vyhledávání stejného slovního základu v celém korpusu SYN2005, resp. SYN2015 odhalí např. tyto další deriváty:
  
-Veřejnost, která volá po tvrdší odplatě za činy zlosynů, //tunelujících// a plenících naši zem. (SYN2005)+//Veřejnost, která volá po tvrdší odplatě za činy zlosynů, //tunelujících// a plenících naši zem.// (SYN2005)
  
-[...] moskevská prokuratura ho má za obyčejného //velkotuneláře// a neúspěšně žádala jeho vydání. (SYN2005)+[...] //moskevská prokuratura ho má za obyčejného //velkotuneláře// a neúspěšně žádala jeho vydání.// (SYN2005)
  
-Václav Havel v Rudolfinu s vážnou tváří pronesl, že "ekonomická základna je //protunelovaná//, protože se nevyvíjela v řádu Božích přikázání". (SYN2005)+//Václav Havel v Rudolfinu s vážnou tváří pronesl, že "ekonomická základna je //protunelovaná//, protože se nevyvíjela v řádu Božích přikázání".// (SYN2005)
  
-A do toho strach, že jsou //podtunelovaný// další banky a že je jen otázka času, kdy se zhroutěj. (SYN2015)+//A do toho strach, že jsou //podtunelovaný// další banky a že je jen otázka času, kdy se zhroutěj.// (SYN2015)
  
-Úřady znovu vyšetřují jeho podíl na //vytunelovávání// CS Fondů a okolnostech, za kterých získal MUS. (SYN2015)+//Úřady znovu vyšetřují jeho podíl na //vytunelovávání// CS Fondů a okolnostech, za kterých získal MUS.// (SYN2015)
  
-[...] po letech vrátila bodrý úsměv řadě //supertunelářů//, šéfů H-systému a velkozlodějů všeho druhu. (SYN2015)+[...] //po letech vrátila bodrý úsměv řadě //supertunelářů//, šéfů H-systému a velkozlodějů všeho druhu.// (SYN2015)