Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kurz:reseni_ukolu [2018/08/08 12:05]
Michal Škrabal [Lekce 6]
kurz:reseni_ukolu [2018/08/08 12:32]
Michal Škrabal [Lekce 7]
Řádek 136: Řádek 136:
 Publicistické texty z roku 2001 pokrývá korpus [[cnk:​syn2005|SYN2005]],​ zvolíme si proto ten a zadáme v něm tento CQL dotaz: ''​[lemma=%%"​(?​i)dvojče"​ & word="​D.*"​%%] within <opus txtype=%%"​PUB"​ & rokvyd="​2001"​%% />''​. Většina z 31 případů se týká právě newyorských mrakodrapů,​ manuální filtrací nežádoucích výskytů (pomocí volby **Výběr řádků → Odstranit z výsledku vybrané řádky**) by vám mělo zůstat [[https://​kontext.korpus.cz/​view?​q=~MbHCmhfq&​attr_allpos=kw&​attrs=word&​corpname=syn2005&​ctxattrs=word&​pagesize=40&​refs=%3Dopus.nazev&​viewmode=kwic&​|těchto 22 výskytů]]. Trvalý subkorpus vytvoříte obdobně zformulovaným dotazem, měl by mít přes 7,8 milionů pozic. Pro kontrolu v něm zkuste zadat první část výše uvedeného dotazu, tedy ''​[lemma=%%"​(?​i)dvojče"​ & word="​D.*"​%%]'',​ opět by vám mělo vyjít 31 výsledků. Publicistické texty z roku 2001 pokrývá korpus [[cnk:​syn2005|SYN2005]],​ zvolíme si proto ten a zadáme v něm tento CQL dotaz: ''​[lemma=%%"​(?​i)dvojče"​ & word="​D.*"​%%] within <opus txtype=%%"​PUB"​ & rokvyd="​2001"​%% />''​. Většina z 31 případů se týká právě newyorských mrakodrapů,​ manuální filtrací nežádoucích výskytů (pomocí volby **Výběr řádků → Odstranit z výsledku vybrané řádky**) by vám mělo zůstat [[https://​kontext.korpus.cz/​view?​q=~MbHCmhfq&​attr_allpos=kw&​attrs=word&​corpname=syn2005&​ctxattrs=word&​pagesize=40&​refs=%3Dopus.nazev&​viewmode=kwic&​|těchto 22 výskytů]]. Trvalý subkorpus vytvoříte obdobně zformulovaným dotazem, měl by mít přes 7,8 milionů pozic. Pro kontrolu v něm zkuste zadat první část výše uvedeného dotazu, tedy ''​[lemma=%%"​(?​i)dvojče"​ & word="​D.*"​%%]'',​ opět by vám mělo vyjít 31 výsledků.
  
-Publicistiku z roku 2011 najdeme v korpusu [[cnk:​syn2015|SYN2015]]. První část dotazu zůstane stejná (tzn. hledáme lemma //​dvojče//,​ které se v textu vyskytuje s velkým písmenem), oproti starším korpusům se však změnilo označení metainformací,​ je tedy zapotřebí zapsat dotaz ''​[lemma=%%"​(?​i)dvojče"​ & word="​D.*"​%%] within <doc txtype_group=%%"​NMG.*"​ & pubyear="​2011"​%% />''​. Výsledků je na první pohled výrazně méně, celkem 14, z nichž je navíc zapotřebí odstranit ​3., 8., 10., 11. a poslední ​případ, zůstane tak pouze [[https://​kontext.korpus.cz/​view?​q=~xsN03OB8&​attr_allpos=kw&​attrs=word&​corpname=syn2015&​ctxattrs=word&​pagesize=40&​refs=%3Ddoc.title&​structs=s&​viewmode=kwic&​|těchto 9 výskytů]]. Trvalý subkorpus publicistických textů z r. 2011 by měl obsahovat přes 8 milionů wordů.+Publicistiku z roku 2011 najdeme v korpusu [[cnk:​syn2015|SYN2015]]. První část dotazu zůstane stejná (tzn. hledáme lemma //​dvojče//,​ které se v textu vyskytuje s velkým písmenem), oproti starším korpusům se však změnilo označení metainformací,​ je tedy zapotřebí zapsat dotaz ''​[lemma=%%"​(?​i)dvojče"​ & word="​D.*"​%%] within <doc txtype_group=%%"​NMG.*"​ & pubyear="​2011"​%% />''​. Výsledků je na první pohled výrazně méně, celkem 14, z nichž je navíc zapotřebí odstranit ​5 nerelevantních ​případů, zůstane tak pouze [[https://​kontext.korpus.cz/​view?​q=~xsN03OB8&​attr_allpos=kw&​attrs=word&​corpname=syn2015&​ctxattrs=word&​pagesize=40&​refs=%3Ddoc.title&​structs=s&​viewmode=kwic&​|těchto 9 výskytů]]. Trvalý subkorpus publicistických textů z r. 2011 by měl obsahovat přes 8 milionů wordů.
  
 Aktualizace lexému //tunel// hledáme pomocí dotazu ''​[lemma=%%"​.*tunel.*"​%%] within <opus txtype=%%"​PUB"​ & rokvyd="​2001"​%% />'',​ případně v již vytvořeném subkorpusu dotazem na **Lemma** ''​.*tunel.*''​. V obou případech dostaneme 339 výskytů. Zatímco samotné základové slovo //tunel// si ve většině případů ponechává svůj původní význam, [[https://​kontext.korpus.cz/​freqs?​q=~GDULH4Ir&​attr_allpos=kw&​attrs=word&​corpname=syn2005&​ctxattrs=word&​pagesize=40&​refs=%3Dopus.nazev&​usesubcorp=pok01&​viewmode=kwic&&​fcrit=lemma/​e+0~0%3E0&​ml=0|jeho odvozeniny]] už mají většinou význam přenesený (až na výjimky typu //​podtunelování//​ -- odborný termín, //​Eurotunel//​ -- jméno firmy apod.). ​ Aktualizace lexému //tunel// hledáme pomocí dotazu ''​[lemma=%%"​.*tunel.*"​%%] within <opus txtype=%%"​PUB"​ & rokvyd="​2001"​%% />'',​ případně v již vytvořeném subkorpusu dotazem na **Lemma** ''​.*tunel.*''​. V obou případech dostaneme 339 výskytů. Zatímco samotné základové slovo //tunel// si ve většině případů ponechává svůj původní význam, [[https://​kontext.korpus.cz/​freqs?​q=~GDULH4Ir&​attr_allpos=kw&​attrs=word&​corpname=syn2005&​ctxattrs=word&​pagesize=40&​refs=%3Dopus.nazev&​usesubcorp=pok01&​viewmode=kwic&&​fcrit=lemma/​e+0~0%3E0&​ml=0|jeho odvozeniny]] už mají většinou význam přenesený (až na výjimky typu //​podtunelování//​ -- odborný termín, //​Eurotunel//​ -- jméno firmy apod.). ​
Řádek 158: Řádek 158:
 Vidíme, že s jedinou výjimkou (//​tunelář//​) jsou počty dokladů přibližně stejné, což signalizuje dostatečnou etablovanost daného významu v tuzemské publicistice za posledních 15 let. Zajímavé doklady však najdeme též v [[pojmy:​txtype_group|jiných typech textů]], byť tam převažuje původní význam slova. Vyhledávání stejného slovního základu (možno též typem dotazu **Část slova** ''​tunel''​) v celém korpusu SYN2005, resp. SYN2015 odhalí např. tyto další deriváty: Vidíme, že s jedinou výjimkou (//​tunelář//​) jsou počty dokladů přibližně stejné, což signalizuje dostatečnou etablovanost daného významu v tuzemské publicistice za posledních 15 let. Zajímavé doklady však najdeme též v [[pojmy:​txtype_group|jiných typech textů]], byť tam převažuje původní význam slova. Vyhledávání stejného slovního základu (možno též typem dotazu **Část slova** ''​tunel''​) v celém korpusu SYN2005, resp. SYN2015 odhalí např. tyto další deriváty:
  
-Veřejnost, která volá po tvrdší odplatě za činy zlosynů, //​tunelujících//​ a plenících naši zem. (SYN2005)+//Veřejnost, která volá po tvrdší odplatě za činy zlosynů, //​tunelujících//​ a plenících naši zem.// (SYN2005)
  
-[...] moskevská prokuratura ho má za obyčejného //​velkotuneláře//​ a neúspěšně žádala jeho vydání. (SYN2005)+[...] //moskevská prokuratura ho má za obyčejného //​velkotuneláře//​ a neúspěšně žádala jeho vydání.// (SYN2005)
  
-Václav Havel v Rudolfinu s vážnou tváří pronesl, že "​ekonomická základna je //​protunelovaná//,​ protože se nevyvíjela v řádu Božích přikázání"​. (SYN2005)+//Václav Havel v Rudolfinu s vážnou tváří pronesl, že "​ekonomická základna je //​protunelovaná//,​ protože se nevyvíjela v řádu Božích přikázání"​.// (SYN2005)
  
-A do toho strach, že jsou //​podtunelovaný//​ další banky a že je jen otázka času, kdy se zhroutěj. (SYN2015)+//A do toho strach, že jsou //​podtunelovaný//​ další banky a že je jen otázka času, kdy se zhroutěj.// (SYN2015)
  
-Úřady znovu vyšetřují jeho podíl na //​vytunelovávání//​ CS Fondů a okolnostech,​ za kterých získal MUS. (SYN2015)+//Úřady znovu vyšetřují jeho podíl na //​vytunelovávání//​ CS Fondů a okolnostech,​ za kterých získal MUS.// (SYN2015)
  
-[...] po letech vrátila bodrý úsměv řadě //​supertunelářů//,​ šéfů H-systému a velkozlodějů všeho druhu. (SYN2015)+[...] //po letech vrátila bodrý úsměv řadě //​supertunelářů//,​ šéfů H-systému a velkozlodějů všeho druhu.// (SYN2015)