Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kurz:regularni_vyrazy [2018/08/08 10:16]
Michal Škrabal [Další speciální symboly]
kurz:regularni_vyrazy [2018/08/08 10:18] (aktuální)
Michal Škrabal [Vyzkoušejte si na závěr]
Řádek 134: Řádek 134:
 V korpusu [[cnk:​syn2015|SYN2015]] najděte: V korpusu [[cnk:​syn2015|SYN2015]] najděte:
   - pomocí dotazu typu **Lemma** všechna slova, která obsahují sekvenci //kořen//, kterou následuje i předchází alespoň jeden znak (typicky předpona a přípona)   - pomocí dotazu typu **Lemma** všechna slova, která obsahují sekvenci //kořen//, kterou následuje i předchází alespoň jeden znak (typicky předpona a přípona)
-  - pomocí dotazu ​na **Slovní tvar** všechny prefigované infinitivy odvozené od slovesa //​téct/​téci//​+  - pomocí dotazu ​typu **Slovní tvar** všechny prefigované infinitivy odvozené od slovesa //​téct/​téci//​
   - všechny výskyty tvarů negativního superlativu,​ tj. tvary začínající na //nejne-// a končící na //-ší// nebo //-čí// (pro jednoduchost odhlédněme od jiných tvarů, než je nominativ singuláru)   - všechny výskyty tvarů negativního superlativu,​ tj. tvary začínající na //nejne-// a končící na //-ší// nebo //-čí// (pro jednoduchost odhlédněme od jiných tvarů, než je nominativ singuláru)