Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kurz:prvni_dotaz [2018/08/08 17:04]
Jan Kocek
kurz:prvni_dotaz [2019/03/13 14:32] (aktuální)
Michal Škrabal [Výchozí nastavení]
Řádek 15: Řádek 15:
 **Zkuste si v korpusu SYN2015 najít třeba** **Zkuste si v korpusu SYN2015 najít třeba**
   - své jméno, případně příjmení   - své jméno, případně příjmení
-  - otazník -- //?// (tj. tázací věty) či vykřičník -- //!// +  - otazník -- //?// (tj. tázací věty) či vykřičník -- //!// (tedy mj. věty zvolací)
   - nějakou kuriozitu    - nějakou kuriozitu 
      * třeba přímo slovo //kuriozita//      * třeba přímo slovo //kuriozita//
Řádek 33: Řádek 33:
 | ''kuriozita'' |  467 |  3,87 | | ''kuriozita'' |  467 |  3,87 |
 | ''?'' |  483 771 |  4006,43 | | ''?'' |  483 771 |  4006,43 |
 +| ''!'' |  197 997 |  1639,74 |
 | ''cmunda'' |  6 |  0,05 | | ''cmunda'' |  6 |  0,05 |
 | ''eklovat'' |  9 |  0,07 | | ''eklovat'' |  9 |  0,07 |