Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kurz:pokrocile_dotazy [2018/08/08 10:59]
Michal Škrabal [Vyzkoušejte si na závěr]
kurz:pokrocile_dotazy [2018/08/29 14:42] (aktuální)
Jan Kocek
Řádek 120: Řádek 120:
 Rozhraní KonText uživatelům umožňuje vložit do CQL dotazu formulář podmínky pomocí klikatelné nabídky. V rámci jedné věty lze díky tomu vyhledávat i pomocí automaticky vložené podmínky ''​within <s id=%%"​.*"​%%/>''​ (lze interpretovat takto: hledej v rámci jedné //​libovolné//​ věty). Rozhraní KonText uživatelům umožňuje vložit do CQL dotazu formulář podmínky pomocí klikatelné nabídky. V rámci jedné věty lze díky tomu vyhledávat i pomocí automaticky vložené podmínky ''​within <s id=%%"​.*"​%%/>''​ (lze interpretovat takto: hledej v rámci jedné //​libovolné//​ věty).
  
-[{{:​kurz:​vetybezsloves.png?​400|Within vkládané přímo v rozhraní KonText ​FIXME}}]+[{{:​kurz:​vetybezsloves.png?​400|Within vkládané přímo v rozhraní KonText }}]
  
 ===== Shoda (a neshoda) atributů ===== ===== Shoda (a neshoda) atributů =====
Řádek 148: Řádek 148:
 <WRAP round help 60%> <WRAP round help 60%>
   * Zkuste zformulovat dotaz, jímž ověříte ne/​existující aktualizace přísloví //těžko na cvičišti, lehko na bojišti// v korpusech [[cnk:​syn2015|SYN2015]] a [[cnk:​syn2013pub|SYN2013PUB]].   * Zkuste zformulovat dotaz, jímž ověříte ne/​existující aktualizace přísloví //těžko na cvičišti, lehko na bojišti// v korpusech [[cnk:​syn2015|SYN2015]] a [[cnk:​syn2013pub|SYN2013PUB]].
-  * A z jiného soudku: Nadávek odvozených od německého //Herr Gott// je nemálo (např. //hergot//, //herdek//, //hernajs// a jistě vymyslíte další) Vyhledejte co nejvíc takovýchto odvozenin v korpusu [[cnk:​oral2013|ORAL2013]] a zjistěte, zda se jejich užití liší podle regionů. ​+  * A z jiného soudku: Nadávek odvozených od německého //Herr Gott// je nemálo (např. //hergot//, //herdek//, //hernajs// a jistě vymyslíte další)Vyhledejte co nejvíc takovýchto odvozenin v korpusu [[cnk:​oral2013|ORAL2013]] a zjistěte, zda se jejich užití liší podle regionů. ​
  
 Řešení naleznete opět na [[reseni_ukolu#​lekce_5|zvláštní stránce]]. Řešení naleznete opět na [[reseni_ukolu#​lekce_5|zvláštní stránce]].