Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kurz:pokrocile_dotazy [2018/08/08 10:47]
Michal Škrabal [Hledání v rámci jedné věty]
kurz:pokrocile_dotazy [2018/08/29 14:42]
Jan Kocek
Řádek 118: Řádek 118:
 ==== Automaticky vložená podmínka within ==== ==== Automaticky vložená podmínka within ====
  
-[[kurz:​kontext|Rozhraní KonText]] uživatelům umožňuje vložit do CQL dotazu formulář podmínky pomocí klikatelné nabídky. V rámci jedné věty lze díky tomu vyhledávat i pomocí automaticky vložené podmínky ''​within <s id=%%"​.*"​%%/>''​ (lze interpretovat takto: hledej v rámci jedné //​libovolné//​ věty).+Rozhraní KonText uživatelům umožňuje vložit do CQL dotazu formulář podmínky pomocí klikatelné nabídky. V rámci jedné věty lze díky tomu vyhledávat i pomocí automaticky vložené podmínky ''​within <s id=%%"​.*"​%%/>''​ (lze interpretovat takto: hledej v rámci jedné //​libovolné//​ věty).
  
-[{{:​kurz:​vetybezsloves.png?​400|Within vkládané přímo v rozhraní KonText}}]+[{{:​kurz:​vetybezsloves.png?​400|Within vkládané přímo v rozhraní KonText }}]
  
 ===== Shoda (a neshoda) atributů ===== ===== Shoda (a neshoda) atributů =====
  
-V CQL lze využít také dotaz na shodu či neshodu atributů dvou nebo více tokenů; jejich hodnoty přitom nemusejí být jinak stanoveny. Je však nejprve potřeba označit pozice, u kterých chceme shodu testovat, a to uvedením čísla a dvojtečky v dotazu před hranatou závorku. Například dotazem ''​ %%1:​[pos="​N"​] [word="​a"​] 2:​[pos="​N"​]%% ''​ hledáme sekvenci tří tokenů, z nichž první je substantivum označené jako '1', následuje slovní tvar //a// a po něm další substantivum označené jako '2'. Shodu pak testujeme jako součást tzv. globální podmínky uvedené za znakem **&**, která je vždy až na konci celého dotazu. Samotný test shody se skládá z číselného odkazu na označenou pozici, tečky a názvu atributu, který se má shodovat, např. takto:+V CQL lze využít také dotaz na shodu či neshodu atributů dvou nebo více tokenů; jejich hodnoty přitom nemusejí být jinak stanoveny. Je však nejprve potřeba označit pozice, u kterých chceme shodu testovat, a to uvedením čísla a **dvojtečky** v dotazu před hranatou závorku. Například dotazem ''​ %%1:​[pos="​N"​] [word="​a"​] 2:​[pos="​N"​]%% ''​ hledáme sekvenci třÍ tokenů, z nichž první je substantivum označené jako <fc #ff0000>1</fc>, následuje slovní tvar //a// a po něm další substantivum označené jako <fc #ff0000>2</fc>. Shodu pak testujeme jako součást tzv. globální podmínky uvedené za znakem **&**, která je vždy až na konci celého dotazu. Samotný test shody se skládá z číselného odkazu na označenou pozici, ​**tečky** a názvu atributu, který se má shodovat, např. takto:
  
 ''​ %%1:​[pos="​N"​] [word="​a"​] 2:​[pos="​N"​] & 1.lemma = 2.lemma%% ''​ najde sekvenci substantivum,​ slovní tvar //a// a substantivum,​ přičemž lemmata obou substantiv jsou shodná. ''​ %%1:​[pos="​N"​] [word="​a"​] 2:​[pos="​N"​] & 1.lemma = 2.lemma%% ''​ najde sekvenci substantivum,​ slovní tvar //a// a substantivum,​ přičemž lemmata obou substantiv jsou shodná.
Řádek 134: Řádek 134:
 ''​ %%1:​[pos="​N"​] [word="​a"​] 2:​[pos="​N"​] & 1.case != 2.case%% ''​ (dotaz najde dvě substantiva oddělená slovem //a//, která se **ne**shodují v pádě). ''​ %%1:​[pos="​N"​] [word="​a"​] 2:​[pos="​N"​] & 1.case != 2.case%% ''​ (dotaz najde dvě substantiva oddělená slovem //a//, která se **ne**shodují v pádě).
  
-Podmínky lze také kombinovat, tj. uvést jich více oddělených znakem ​**&**:\\+Podmínky lze také kombinovat, tj. uvést jich více oddělených znakem &:\\
 ''​ %%1:​[pos="​N"​] 2:​[pos="​A"​] 3:​[pos="​N"​] & 1.case = 2.case & 2.case != 3.case%% ''​ (najde sekvenci substantivum - adjektivum - substantivum,​ ve které se adjektivum shoduje v pádě s prvním substantivem,​ ale ne s druhým). ''​ %%1:​[pos="​N"​] 2:​[pos="​A"​] 3:​[pos="​N"​] & 1.case = 2.case & 2.case != 3.case%% ''​ (najde sekvenci substantivum - adjektivum - substantivum,​ ve které se adjektivum shoduje v pádě s prvním substantivem,​ ale ne s druhým).
  
-**Upozornění**:​ podmínky ​lze aplikovat pouze na celé atributy, ne na jejich části. Lze tak ověřovat shodu či neshodu celých slovních tvarů, lemmat nebo morfologických značek, ne však už například shodu v rodě nebo čísle (nemají-li samostatný atribut).+<WRAP round important 60%> 
 +Podmínky ​lze aplikovat pouze na celé atributy, ne na jejich části. Lze tak ověřovat shodu či neshodu celých slovních tvarů, lemmat nebo morfologických značek, ne však už například shodu v rodě nebo čísle (nemají-li samostatný atribut). 
 + 
 +</​WRAP>​
  
 ===== Vyzkoušejte si na závěr ===== ===== Vyzkoušejte si na závěr =====
  
-Byla tato lekce náročná? Doufejme, že platí //těžko na cvičišti kurzu, lehko na bojišti praxe//. Nebo se nic podobného neříká?+Pravda, ​tato lekce byla poněkud ​náročná, doufejme však, že platí //těžko na cvičišti kurzu, lehko na bojišti praxe//. Nebo se nic podobného neříká?
  
 <WRAP round help 60%> <WRAP round help 60%>
   * Zkuste zformulovat dotaz, jímž ověříte ne/​existující aktualizace přísloví //těžko na cvičišti, lehko na bojišti// v korpusech [[cnk:​syn2015|SYN2015]] a [[cnk:​syn2013pub|SYN2013PUB]].   * Zkuste zformulovat dotaz, jímž ověříte ne/​existující aktualizace přísloví //těžko na cvičišti, lehko na bojišti// v korpusech [[cnk:​syn2015|SYN2015]] a [[cnk:​syn2013pub|SYN2013PUB]].
-  * A z jiného soudku: ​zaujaly vás někdy nadávky odvozené ​od německého //Herr Gott// ​jako např. //hergot//, //​herdek// ​či //hernajs//Vyhledejte co nejvíc takovýchto odvozenin v korpusu [[cnk:​oral2013|ORAL2013]] a zjistěte, zda se jejich užití liší podle regionů. ​+  * A z jiného soudku: ​Nadávek odvozených ​od německého //Herr Gott// ​je nemálo (např. //hergot//, //herdek////​hernajs// ​a jistě vymyslíte další). ​Vyhledejte co nejvíc takovýchto odvozenin v korpusu [[cnk:​oral2013|ORAL2013]] a zjistěte, zda se jejich užití liší podle regionů. ​
  
 Řešení naleznete opět na [[reseni_ukolu#​lekce_5|zvláštní stránce]]. Řešení naleznete opět na [[reseni_ukolu#​lekce_5|zvláštní stránce]].