Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kurz:nahodne_vzorky [2019/04/05 09:55]
Václav Cvrček [Binomické rozdělení]
kurz:nahodne_vzorky [2019/04/05 09:56]
Václav Cvrček [Binomické rozdělení]
Řádek 78: Řádek 78:
   - absolutní četnosti prvku s danou vlastností tj. parametru //M//.   - absolutní četnosti prvku s danou vlastností tj. parametru //M//.
  
-Označíme-li //X// součet vybraných slov s hledanou vlastností ve výběru, pak odhad //p// je //p'//,které vypočteme //p'= X / n//, odhad absolutní četnosti //M' = N × X / n = N × p'//.+Označíme-li //X// součet vybraných slov s hledanou vlastností ve výběru, pak odhad //p// je //p'//, které vypočteme //p'= X / n//, odhad absolutní četnosti //M' = N × X / n = N × p'//.
  
 Interval spolehlivosti je oblast, v níž se náš odhad bude vyskytovat s námi danou pravděpodobností, obvykle se používá hodnota  1-α, kde α je hladina významnosti, malé číslo, zpravidla 0,05. Tato daná pravděpodobnost tedy bude 95%. Interval spolehlivosti je oblast, v níž se náš odhad bude vyskytovat s námi danou pravděpodobností, obvykle se používá hodnota  1-α, kde α je hladina významnosti, malé číslo, zpravidla 0,05. Tato daná pravděpodobnost tedy bude 95%.