Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kurz:hledani_v_paralelnim_korpusu [2018/11/07 12:00]
Michal Škrabal [Specifika vyhledávání v paralelním korpusu]
kurz:hledani_v_paralelnim_korpusu [2018/12/17 15:41] (aktuální)
Jan Kocek
Řádek 7: Řádek 7:
 První možností je zadat dotaz pouze do prvního jazyka. Budeme-li hledat například všechny překlady slova //pravda//, zadáme do prvního jazyka jako [[kurz:​prvni_dotaz#​nac_je_ktery_typ_dotazu_vhodny|typ dotazu]] **Lemma** //pravda// a dotaz na druhý jazyk necháme prázdný. První možností je zadat dotaz pouze do prvního jazyka. Budeme-li hledat například všechny překlady slova //pravda//, zadáme do prvního jazyka jako [[kurz:​prvni_dotaz#​nac_je_ktery_typ_dotazu_vhodny|typ dotazu]] **Lemma** //pravda// a dotaz na druhý jazyk necháme prázdný.
  
-[{{ic_vyber.png?​direct&​300|Výběr korpusu ​FIXME}}] +[{{ic_vyber.png?​direct&​300|Výběr korpusu }}] 
-[{{lemma_pravda.png?​direct&​300|Zadání dotazu na lemma //​pravda// ​FIXME}}]+[{{lemma_pravda.png?​direct&​300|Zadání dotazu na lemma //pravda// }}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
Řádek 14: Řádek 14:
 Analýzou paralelních konkordancí následně můžeme dojít k tomu, že nejčastějším ekvivalentem českého lemmatu //pravda// v angličtině je adjektivní //true// a substantivní //truth//. Podobné výsledky zprostředkovává i nástroj [[manualy:​treq|Treq]] -- 5 nejčastějších ekvivalentů z této databáze se objeví v Kontextu nalevo od paralelních konkordancí.((Funguje pouze pro InterCorp ve verzi 10 a 11.)) Okénko s rozšiřujícími informacemi lze zavřít (a znovu otevřít) kliknutím na modrou ikonku vlevo nahoře, případně stisknutím klávesy ''​E''​. Analýzou paralelních konkordancí následně můžeme dojít k tomu, že nejčastějším ekvivalentem českého lemmatu //pravda// v angličtině je adjektivní //true// a substantivní //truth//. Podobné výsledky zprostředkovává i nástroj [[manualy:​treq|Treq]] -- 5 nejčastějších ekvivalentů z této databáze se objeví v Kontextu nalevo od paralelních konkordancí.((Funguje pouze pro InterCorp ve verzi 10 a 11.)) Okénko s rozšiřujícími informacemi lze zavřít (a znovu otevřít) kliknutím na modrou ikonku vlevo nahoře, případně stisknutím klávesy ''​E''​.
  
-[{{konkordance_lemma_pravda.png?​direct&​600|Vyhodnocení dotazu na lemma //pravda// v češtině ​FIXME}}]+[{{konkordance_lemma_pravda.png?​direct&​600|Vyhodnocení dotazu na lemma //pravda// v češtině }}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
Řádek 21: Řádek 21:
 Pokud chceme prozkoumat věty, kde je //pravda// přeložena jako //truth//, můžeme položit dotaz v obou jazycích. Výsledek je pak omezen pouze na seznam konkordančních řádků, kde se objevují obě hledaná slova (nikoliv však nutně jako vzájemné ekvivalenty). Výsledná konkordance by měla vypadat takto: Pokud chceme prozkoumat věty, kde je //pravda// přeložena jako //truth//, můžeme položit dotaz v obou jazycích. Výsledek je pak omezen pouze na seznam konkordančních řádků, kde se objevují obě hledaná slova (nikoliv však nutně jako vzájemné ekvivalenty). Výsledná konkordance by měla vypadat takto:
  
-[{{konkordance_pravda_truth.png?​direct&​600|Konkordance českého lemmatu //pravda// a anglického //​truth// ​FIXME}}]+[{{konkordance_pravda_truth.png?​direct&​600|Konkordance českého lemmatu //pravda// a anglického //truth// }}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
Řádek 31: Řádek 31:
  
  
-[{{neobsahuje_lemma_truth_true.png?​direct&​300|Dotaz na lemma //pravda//, který neobsahuje lemmata ​ //true// či //​truth// ​FIXME}}] +[{{neobsahuje_lemma_truth_true.png?​direct&​300|Dotaz na lemma //pravda//, který neobsahuje lemmata ​ //true// či //truth// }}] 
-[{{vysledek_neobsahuje.png?​direct&​480|Vyhodnocení dotazu na lemma //pravda//, který neobsahuje lemmata ​ //true// či //​truth// ​FIXME}}]+[{{vysledek_neobsahuje.png?​direct&​480|Vyhodnocení dotazu na lemma //pravda//, který neobsahuje lemmata ​ //true// či //truth// }}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
Řádek 142: Řádek 142:
 Hledání překladů lemmatu //Gesicht// jako //ksicht// a naopak v paralelním korpusu InterCorp v10 dává [[https://​kontext.korpus.cz/​view?​ctxattrs=word&​pcq_pos_neg_intercorp_v10_de=pos&​attr_vmode=visible&​pagesize=40&​align=intercorp_v10_de&​q=~3EjE9A5VyG&​viewmode=align&​attrs=word&​corpname=intercorp_v10_cs&​refs=%3Ddoc.id&​attr_allpos=kw&​maincorp=intercorp_v10_cs|přes 170 dokladů]]. Jasné potvrzení o užitečnosti paralelních korpusů však poskytnou především výsledky pro dotaz čistě po //​ksichtu//,​ kdy v konkordancích manuálně vyhledáme patřičné významové ekvivalenty:​ Hledání překladů lemmatu //Gesicht// jako //ksicht// a naopak v paralelním korpusu InterCorp v10 dává [[https://​kontext.korpus.cz/​view?​ctxattrs=word&​pcq_pos_neg_intercorp_v10_de=pos&​attr_vmode=visible&​pagesize=40&​align=intercorp_v10_de&​q=~3EjE9A5VyG&​viewmode=align&​attrs=word&​corpname=intercorp_v10_cs&​refs=%3Ddoc.id&​attr_allpos=kw&​maincorp=intercorp_v10_cs|přes 170 dokladů]]. Jasné potvrzení o užitečnosti paralelních korpusů však poskytnou především výsledky pro dotaz čistě po //​ksichtu//,​ kdy v konkordancích manuálně vyhledáme patřičné významové ekvivalenty:​
  
-[{{vyberinterc_ksicht_a_ekvivalenty.png?​direct&​700|Konkordance se slovem //​ksicht// ​FIXME - verze 10}}]+[{{vyberinterc_ksicht_a_ekvivalenty.png?​direct&​700|Konkordance se slovem //ksicht// - verze 10}}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>