AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kurz:hledani_v_mluvenych_korpusech [2021/03/03 10:19]
Michal Škrabal [Orientace v konkordanci]
kurz:hledani_v_mluvenych_korpusech [2022/06/08 16:23] (aktuální)
Jan Křivan
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Specifika vyhledávání v mluvených korpusech ======+====== Specifika vyhledávání v mluvených korpusech: řada ORAL ======
  
 Vyhledávání v mluvených korpusech neprobíhá bezprostředně v originálních datech, jak je tomu u korpusů psaných,((Byť i u psaných korpusů je potřeba uvážit jistou míru zprostředkovanosti -- [[pojmy:segmentace#segmentace|tokenizace]] a [[pojmy:segmentace#segmentace_vetna|větná segmentace]], [[pojmy:tag|značkování]] -- ovšem nesrovnatelně menší.)) ale v **transkriptu** zvukové nahrávky. Jedná se tedy o určitou interpretaci "zvukové" skutečnosti zachycené v nahrávkách.  Vyhledávání v mluvených korpusech neprobíhá bezprostředně v originálních datech, jak je tomu u korpusů psaných,((Byť i u psaných korpusů je potřeba uvážit jistou míru zprostředkovanosti -- [[pojmy:segmentace#segmentace|tokenizace]] a [[pojmy:segmentace#segmentace_vetna|větná segmentace]], [[pojmy:tag|značkování]] -- ovšem nesrovnatelně menší.)) ale v **transkriptu** zvukové nahrávky. Jedná se tedy o určitou interpretaci "zvukové" skutečnosti zachycené v nahrávkách. 
Řádek 286: Řádek 286:
 ====== Orientace v konkordanci ====== ====== Orientace v konkordanci ======
  
-Jak již bylo zmíněno v úvodu, z povahy materiálu vyplývá, že zorientovat se v konkordančních řádcích z mluveného korpusu bývá těžší než u korpusu psaného, ať už kvůli střídání mluvčích, syntaktické a tématické roztříštěnosti, velké závislosti promluv na sdíleném kontextu, který nelze badateli jednoduše zprostředkovat, nebo kvůli tomu, že přepis je při nejlepší vůli jen značně ochuzeným odrazem původní promluvy a některé lingvisticky relevantní a pro porozumění důležité informace v něm mohou chybět (intonace, detailní temporální struktura promluvy, která může naznačovat např. váhání, apod.). Obecně platí, že je dobrý nápad v [[manualy:kontext:zobrazeni#obecne_volby_zobrazeni|obecných volbách zobrazení]] rozšířit kontext [[pojmy:kwic|KWIC]] na větší počet [[pojmy:pozice|pozic]], aby bylo možné si promluvu zasadit do širšího rámce. K témuž účelu poslouží kliknutí na KWIC, které vám zobrazí okénko s delším kusem dialogu. Pro lepší orientaci ve struktuře dialogu je lepší přepnout toto rozšířené okno z **Výchozího zobrazení** na **Formátovaný text** (viz obrázek). Každý mluvčí je barevně odlišen a jeho promluvu je možné si pustit pomocí symbolu reproduktoru. Toto zobrazení také umožňuje lepší přehled o překryvech, kterou jsou signalizovány spojením obou mluvčích pomocí +.+Jak již bylo zmíněno v úvodu, z povahy materiálu vyplývá, že zorientovat se v konkordančních řádcích z mluveného korpusu bývá těžší než u korpusu psaného, ať už kvůli střídání mluvčích, syntaktické a tématické roztříštěnosti, velké závislosti promluv na sdíleném kontextu, který nelze badateli jednoduše zprostředkovat, nebo kvůli tomu, že přepis je při nejlepší vůli jen značně ochuzeným odrazem původní promluvy a některé lingvisticky relevantní a pro porozumění důležité informace v něm mohou chybět (intonace, detailní temporální struktura promluvy, která může naznačovat např. váhání, apod.). Obecně platí, že je dobrý nápad v [[manualy:kontext:zobrazeni#obecne_volby_zobrazeni|obecných volbách zobrazení]] rozšířit kontext [[pojmy:kwic|KWIC]] na větší počet [[pojmy:pozice|pozic]], aby bylo možné si promluvu zasadit do širšího rámce. K témuž účelu poslouží kliknutí na KWIC, které vám zobrazí okénko s delším kusem dialogu. Pro lepší orientaci ve struktuře dialogu je lepší přepnout toto rozšířené okno z **Výchozího zobrazení** na **Promluvy** (viz obrázek). Každý mluvčí je barevně odlišen a jeho promluvu je možné si pustit pomocí symbolu reproduktoru. Toto zobrazení také umožňuje lepší přehled o překryvech, kterou jsou signalizovány spojením obou mluvčích pomocí +.
  
-[{{ :kurz:dialog_mluv.png?direct | Zobrazení promluv a překryvu v dialogu}}]FIXME+[{{ :kurz:dialog_mluv.png?direct | Zobrazení promluv a překryvu v dialogu}}]
 ===== Návaznost replik a přehrávání zvuku ===== ===== Návaznost replik a přehrávání zvuku =====
  
Řádek 309: Řádek 309:
  
 [{{ :kurz:konk_with_sp_num_prekryv.png?direct | Konkordance z korpusu ORAL2013 vč. struktury ''<sp/>'' a strukturních atributů ''sp.num'' a ''sp.prekryv'' }}] [{{ :kurz:konk_with_sp_num_prekryv.png?direct | Konkordance z korpusu ORAL2013 vč. struktury ''<sp/>'' a strukturních atributů ''sp.num'' a ''sp.prekryv'' }}]
 +
 +Mnohem přehlednější je však pracovat s replikami dialogu v náhledu Promluvy (viz výše), jež se zobrazí po kliknutí na [[pojmy:kwic|KWIC]]. Také v tomto režimu lze jednotlivé repliky pohodlně přehrát.
 +